Tuesday, October 21, 2008

Gangås får vilja si!

For litt siden blogget jeg om "Homovennlige stillingsannonser", etter at likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås ønsket at homofile og lesbiske burde oppfordres til å søke. Dette vakte reaksjoner og mye debatt i "bloggosfæren", ikke minst fordi en del misforsto og trodde at homofile og lesbiske skulle foretrekkes ved stillinger.

Nå melder Blikk at Fornyings- og administrasjonsdepartementet har bestemt seg for å ta grep: "Enten blir seksuell orientering med i annonsene, eller så lager vi en mer generell tekst der alle er inkludert", sier statssekretæren.

Dette er gode nyheter. Personlig synes jeg godt det kan tas med i en oppramsing, men det jeg har mest problemer er at noen minoriteter er høyere rangert enn andre minoriteter, også der. Så en generell oppmuntring til alle vil også være en forbedring.

No comments:

Post a Comment