Wednesday, November 30, 2005

Til Frelsesarmeen

Jeg viser til reklameblad i posten i dag med påskriften "Vi trenger også din støtte".

Bladet viser på en overbevisende måte at Frelsesarmeen gjør mye godt arbeid for vanskeligstilte mennesker i Norge. Imidlertid har jeg tre ufravikelige krav til organisasjoner som jeg støtter: De må ikke være rasistiske. De må ikke diskriminere mennesker på grunnlag av kjønn. De må ikke diskriminere mennesker på grunnlag av seksuell legning.

Jeg er tilhenger av trosfrihet, og ser at også rasistiske, kvinnediskriminerende eller homodiskriminerende organisasjoner kan gjøre en god innsats, men jeg ønsker altså ikke selv å støtte slike organisasjoner aktivt. Heldigvis finnes det alternative organisasjoner.

Velkommen tilbake med nytt ønske om min støtte når dere oppfyller disse tre grunnleggende kravene.

Med vennlig hilsen
Bjørn Smestad