Sunday, November 30, 2008

DETTE øyeblikket

"Pels og poter"-tegneserien på lørdag var fin:

- Hva setter du mest pris på i hele verden?
- Dette øyeblikket!

- Noe annet?
- Ja, DETTE øyeblikket!Fin livsinnstilling...

Saturday, November 29, 2008

Heia djevelen!

- Nisser er djevelens verk, ifølge Jon Knudsen, prest i Løkken frikirke i Danmark.

Nok et utspill i de kristnes kampanje for å framstille djevelen i et godt lys, altså.

Wednesday, November 26, 2008

All kjendis-sex havner i Dagbladet

All kjendis-sex havner i Dagbladet. Sånn er det bare. Kan vi ta diskusjonen et skritt videre nå?

Jan Omdahl i Dagbladet har en fornuftig artikkel om Gørild Mauseth, Pia Tjelta og film- og tv-sex generelt. Han avslutter med følgende spørsmål: "Hver minste flik av naken kjendishud som er festet til film, video eller minnebrikke finnes allerede på nettet, eller kommer snart til en nettside nær deg. Da kan man kanskje spørre seg hvor lenge vi i mediene skal lage sensasjonsoppslag av at det skjer."

Svaret er vel enkelt: mediene kommer til å lage sensasjonsoppslag om dette så lenge leserne leser disse sensasjonsoppslagene. Og leserne kommer til å lese dem så lenge de synes det er pirrende. Og mange lesere vil synes det er pirrende så lenge de puster.

Og: bloggere kommer til å skrive syrlige blogginnlegg om avisenes dobbeltmoral.

Og hva er løsningen på problemet? Den eneste løsningen er at alle som synes det er en ubehagelig tanke å skulle bli sett naken i en situasjon man ikke har kontroll over, lar være å la seg avbilde naken. Det er naturligvis trist for kunsten, men ikke et verdensproblem som krever stadige forsider på avisene.

Tuesday, November 25, 2008

Uff - karakterer i barneskolen

Høyre foreslår karakterer i barneskolen, melder blant andre VG. Forslaget har også sneket seg inn i førsteutkastet til program for Venstre.

Uff. Man tvinger barn til å være i skolen og ta fag hvor de ikke har særlige forutsetninger, og skal så i tillegg gi karakterer hvor de minnes på hvor begredelig de gjør det i forhold til sine klassekamerater...

Naturligvis skal barn i skolen få god veiledning om forbedringspotensiale og sånt, men det kan gjøres på en langt mer nyansert måte ved hjelp av verbale beskrivelser.

(På samme måte er jeg prinsipielt imot karakterer i ungdomsskolen, selv om problemet blir noe mindre jo eldre elevene er.)

Sunday, November 23, 2008

Amerikanere er søte, da...

VG melder om et amerikansk ektepar som glemte igjen mobilen - full av nakenbilder av fruen - på en McDonalds-restaurant. De saksøker McDonalds for 19 millioner kroner.

Det er nå søtt hvordan en del USAnere dummer seg ut og så forventer at de skal få kjempeerstatninger ved å finne noen andre å skylde på.

Når vil de rødgrønne forby abort?

I uka som gikk vedtok de røde på Stortinget forbud mot kjøp av seksuelle tjenester.

Forbudet er et illustrerende eksempel på tankegangen til regjeringspartiene. De ser et fenomen som de misliker, og velger derfor å forby det i håp om at det skal bli borte. Som så ofte ellers er regjeringens politikk velment og feilslått.

Opposisjonen har snakket med de prostituerte. De mener at forbudet vil gjøre situasjonen enda verre for de som har det verst. Etter at det ble klart at regjeringen ville ture fram til tross for slike innvendinger, har opposisjonen kjempet for ihvertfall å få på plass hjelpetiltak for de mest trengende før loven trer i kraft. Også her er regjeringspartiene urokkelige.

Det er ikke vanskelig å være enig i at vi gjerne skulle hatt mindre prostitusjon her i landet. Det blir som med abort: alle er vel enige om at det hadde vært bra om det årlig ble foretatt færre enn 15 000 aborter i Norge. Det enkleste ville utvilsomt være å forby abort. Det ville presse aborttallene ned. Problemet er at det ikke ville gjort noe for å gjøre situasjonen bedre for de som er i en vanskelig situasjon. Det ville tvert imot gjort situasjonen verre. Og man kan aldri hindre en person fra å ta abort - man kan bare tvinge personen til å gjøre det i utrygge og uverdige former. På samme måte kan man aldri hindre en person fra å prostituere seg, men man kan, som regjeringspartiene, tvinge de prostituerte under jorden og gjøre dem mer avhengig av halliker.

Konklusjonen av alt dette blir at en logisk konsekvens av regjeringspartienes holdning ville ha vært å forby abort. Men akkurat det katastrofale vedtaket har de heldigvis styrt unna.

Nominasjonsmøte i Oslo Venstre

Mesteparten av lørdagen gikk med til nominasjonsmøte i Oslo Venstre. Det høres sikkert kjedelig ut for utenforstående, men det var faktisk en veldig hyggelig dag med mye humor, varme følelser og interessant politisk diskusjon.

Selve nominasjonen gikk smertefritt. Trine Skei Grande er en ypperlig og selvsagt førstekandidat - nestleder og stortingsveteran som hun er. Ola Elvestuen er like selvsagt på annenplass, også han nestleder og med en framskutt posisjon i Oslopolitikken. Like selvsagt ville det naturligvis ikke ha vært hvis Odd Einar Dørum ikke hadde valgt en velfortjent nedtrapping - en forsinket russetid, som han visstnok kaller det.

Den politiske debatten viste, ikke overraskende, at EU-engasjementet er sterkt. Oslo Venstre har jo en overvekt av EU-tilhengere, mens Venstre på nasjonal basis har en liten overvekt av EU-motstandere. Mye kan skje framover hvis Island søker medlemsskap og EØS går i oppløsning.

Noen litt mer aparte forslag dukket opp innimellom - som at Norge og Island bør gå i union eller at Norge bør bruke oljemakta til å tvinge Europas befolkning til å gå inn i en føderasjon istedenfor det forpliktende samarbeid mellom suverene stater som EU er. Men i en programprosess er det verdifullt å ha folk som klarer å tenke nye tanker, selv om mange av tankene (heldigvis, kanskje?) blir forkastet.

For min del var det fint at jeg turte å gå på talerstolen og holde et lite innlegg. Pussig nok er dette noe jeg aldri blir vant til en gang for alle - det er snarere slik at hver gang det er nye mennesker og en ny kontekst, så er det skummelt. Jeg er nervøs hver gang jeg skal møte ei ny klasse (og det skjer jo så og si årlig) og har også vært nervøs første gang jeg skulle møte en statsråd på hans kontor, første gang jeg skulle holde tale i et bryllup og så videre. Men det blir lettere etter hvert.

Dette var det jeg sa:
"Programkomiteen har laget et godt førsteutkast - men det vil naturligvis bli enda bedre etter at man har sett på de 1200 forbedringsforslagene.

"Homse" er et av de vanligste skjellsordene i norske skolegårder. Mange av elevene - spesielt en del av guttene - har negative holdninger til homofile. Lærerne er ofte velmenende, men har for lite kunnskap på dette området til å skape et godt miljø for elevene. Lærerutdanningene gjør lite.

I helsevesenet risikerer pasienter å møte leger som ikke anerkjenner partneren deres, som de har med seg for å støtte seg på. Fra eldreomsorgen hører vi historier om eldre som har vært åpne homofile hele livet, men som går inn i skapet igjen fordi det er for negative holdninger på institusjonen.

På område etter område ser vi at borgerne ikke får likeverdig tilbud. Derfor er det pussig at førsteutkastet til program ikke nevner lesbiske, homofile, bifile og transepersoner i det hele tatt.

Vi har ingen stor symbolsak i neste periode slik ekteskapsloven var i denne. Men for Venstre må det være en selvfølge å bekjempe diskriminering på grunnlag av seksuell legning - og ikke minst når diskrimineringen skjer i offentlig sektor. Og det bør være en selvfølge å tydeliggjøre dette synet også i partiprogrammet, slik at velgerne kan se hva vi mener om det."

Les mer om møtet:
- Venstre skal vinne Oslo

Thursday, November 20, 2008

Facebook på jobben

Her om dagen nevnte jeg for noen kolleger at jeg bruker Facebook på jobben - og fikk latter tilbake. Det er litt spennende, for det viser stor ulikhet i synet på hva Facebook kan være. (En inspirasjon til denne postingen er også et sitat på slutten av innlegget Klasseskillene forsvinner på nettet på NRKbeta.)

Facebook er jo "tradisjonelt" (i den grad man kan bruke det ordet for noe som bare har eksistert i drøyt fire år) brukt for å holde kontakt med gamle studiekamerater. Men utbredelsen sprer seg oppover i aldersgruppene - for ikke lenge siden hadde jeg nesten ingen "venner" som var eldre enn meg, men nå oppdager jeg stadig flere i den kategorien.

Men er det ikke bare et chattested for å holde kontakt med gamle venner om private ting? Nei, naturligvis er det ikke det - på samme måte som epost ikke bare kan brukes til å skrive meldinger til familie og venner eller internett ikke bare kan brukes til å spille spill...

Noen eksempler på hvordan jeg bruker Facebook i jobben:
1. For et par måneder trengte jeg desperat et spørreskjema som en tyrkisk kollega av meg hadde brukt i en undersøkelse som hun presenterte på en konferanse i sommer. Men hvordan få tak i dette, når jeg stort sett bare visste navnet hennes og at hun nettopp hadde flyttet fra Tyrkia til et USAnsk universitet? Løsningen ble facebook: jeg fant henne der ved et enkelt søk, og fikk mailet skjemaet allerede dagen etter.

2. Jeg er stadig vekk involvert i å arrangere møter av ulike slag - nå sist om "diskriminering på HiO". Den tradisjonelle måten å få oppmerksomhet om et slikt møte er å henge opp plakater rundt om på campus. Et mer moderne supplement er å opprette et "Arrangement" på facebook, invitere alle "venner" som har med HiO å gjøre, og å be de tipse sine kjente.

3. Jeg er involvert i et internasjonalt forskernettverk som heter HPM. For å øke kommunikasjonen innad i denne gruppa vil det være nyttig å samle alle Facebookere som er med i HPM i ei temagruppe. Så langt er det riktignok bare fire medlemmer i denne gruppa (men fra den ene har jeg allerede fått tips om et prosjekt som jeg skal følge nøye med på).

4. Jeg er med på ulike prosjekter som trenger oppmerksomhet for å bli vellykkede. For eksempel jobber jeg jo med ei ressurspakke om homofili for profesjonsutdanningene her ved HiO. Skal den få noen virkning, må målgruppa få vite om den. For meg er det helt naturlig å ta med Facebook i tenkningen om hva vi bør gjøre for å få engasjement rundt den.

Men det er nok en vei å gå for å få flere til å se fordelen med å bruke Facebook i jobben. Og det samme gjelder sikkert blogging...

Wednesday, November 19, 2008

Garderober til besvær

Noe av det morsomste med mer mangfold i samfunnet er at grunnleggende institusjoner, som vi tok som en selvfølge, plutselig blir satt spørsmålstegn ved.

Et av disse er gutte- og jentegarderobene som finnes overalt - på skoler, i idrettslag, på treningssentre.

Det ligger to grunnleggende teser til grunn for eksistensen av gutte- og jentegarderober:
- mennesker synes ikke det er problematisk å se eller bli sett nakne av personer av samme kjønn.
- mennesker vil ikke se eller bli sett nakne av personer av motsatt kjønn

Disse tesene som har vært selvfølgelige i Norge, er ikke lenger selvfølgelige.

VG skrev 10. oktober om Alexander Aanvik på Hellerud videregående skole i Oslo. Han er den eneste ikke-muslimen i klassa. "Siden de andre guttene ikke vil dusje uten underbukse på, føler Alexander seg presset til å gjøre det samme", skriver journalisten. Det tradisjonelt uproblematiske med å dusje sammen med folk av samme kjønn, settes altså spørsmål ved.

På den annen side forstår nok alle som har tenkt litt på begrepet heteronormativitet at den andre tesen ovenfor ikke holder for alle. Tesen om at man ikke vil bli sett naken av personer av motsatt kjønn gjelder nok primært heterofile, som lett knytter nakenhet til sex. Homofile, som jo er vant til å være nakne sammen med den samme gruppen mennesker som de ellers blir tiltrukket av, lærer seg å se at nakenhet og sex ikke er synonymer. Jeg merker ingen frykt ved tanken på å skulle dele garderobe med kvinner.

Slik problematiseres to teser som vi "trodde" var universelle (eller snarere: vi tok for gitt), men som viste seg å gjelde primært for heterofile i akkurat vår kultur - og slik vil stadig nye teser havne i søkelyset. Og jeg synes det er helt greit.

Tuesday, November 18, 2008

Et bilde sier mer enn mange ord...

...men her er et bilde med ord revet ut fra denne bloggen...(klikk for å se det større)

Naivt om nakenhet

Det er en interessant rettssak som foregår i Oslo tingrett i disse dager. Gørild Mauseth spilte en nakenscene i "Brent av frost" for noen år siden, og reagerer på at NRK har vist bilder fra scenen. NRK på sin side viser til sitatretten.

Det er nå greit nok at juristene kan krangle om nøyaktig hvor grensen for sitatretten går, men det er veldig naivt av Mauseth å tro at bilder fra en nakenscene i en film kun vil bli sett av folk som ser hele filmen. Det var naivt allerede i 1997, og å tviholde på den naiviteten i 2008 er litt rart.

"Hvis det er slik at det skal være fritt fram å spre slike bilder på Internett, så må skuespillere nekte nakenscener. Sitatretten er ingen unnskyldning for å tilgjengeliggjøre nakenbilder, eller alle bilder som oppleves som krenkende" sier Skuespillerforbundets Haaland til Dagbladet.

For det første ser jeg ikke uten videre at nakenbilder og "bilder som oppleves som krenkende" er synonymer. Men det er uansett en nyttig oppvåkning Skuespillerforbundet har fått. Det er nok helt korrekt at dersom man stiller opp naken på film, må man i med dagens tekniske virkelighet regne med at de blir tilgjengelige. Det spesielle i denne saken er ikke at bildene blir tilgjengelige, men at det er akkurat NRK som har gjort dem tilgjengelige. Normalt ville de blitt spredt anonymt.

Saturday, November 15, 2008

Ein du bør hilsa på

Flott innslag om Arnfinn Nordbø i TV-vest i dag: David mot Goliat?.