Tuesday, March 27, 2007

Regjeringen vår

"Jeg kan bli brysk, brå, selvsikker og ikke være god til å høre på motargumenter. Det er svakheten jeg har", sier "kunnskapsminister" Øystein Djupedal til Adressa.

Vi andre kan sikkert komme på flere svakheter, men i det minste viser han beundringsverdig selvinnsikt her. Kan vi forvente at resten av regjeringen visser samme selvinnsikt? I så fall forventer jeg:
"Jeg innser nå at jeg er for glad i makt til at jeg vil gå av nå. Da bryter jeg heller løftet jeg kom med i valgkampen." (Finansminister Kristin Halvorsen)
"Jeg trodde faktisk at regjeringen ville være opptatt av miljø. Ellers ville jeg ikke ha tatt jobben. Det var dumt av meg." (Miljøvernminister Helen Bjarnøy)

og så videre...

Sunday, March 18, 2007

Modig raner

En raner "truet kvinne og gutt med pistol", ifølge Aftenposten.

Enda godt for raneren at gutten ikke skjøt.

Jeg, et miljøsvin

VG kjører en "klimatest", hvor du kan sjekke hvor mye CO2-utslipp du bidrar med. Her er mitt resultat:Jeg er altså ikke langt unna å bruke det dobbelte av gjennomsnittet - og dette nesten utelukkende på grunn av min forkjærlighet for å reise langt av gårde. Og jeg må pent innrømme at jeg tidligere år har reist enda mer - sist år har jeg jo bare en kort tur til Kroatia og en litt lengre til Taiwan...

Siden det heller ikke er veldig aktuelt å kutte ned på antall utenlandsreiser, blir alternativet å kjøpe utslippskvoter, for eksempel fra Naturvernforbundet. De antyder en pris på rundt 300 kroner pr tonn CO2, så da bør jeg kunne kjøpe meg god samvittighet med et par tusenlapper...

Saturday, March 17, 2007

KrF om Shortbus

- Dette er porno, sier Anne May Hogsnes i KrF-kvinner i Vestfold. Hun legger til at hun ikke har sett hele filmen.Det er bestandig morsomt når moralister uttaler seg om ting de ikke har sett. Men når Hogsnes attpåtil mener at filmen, som hun altså ikke har sett, kan føre til overgrep, blir det en liten bismak. Med avsporinger som dette (og Marianne Aulies påstander tidligere i uka) er det kanskje ikke rart at den seriøse debatten om hva man skal gjøre med overgrepsproblematikken står i stampe.

Det er fint at Aftenposten lenker til Per Haddals anmeldelse, som er langt mer nøktern:
"Faktisk har "Shortbus" både humør, varme og en viss medfølende ømhet. Dette er mennesker i klemme, ikke kalde sexmaskiner. Dermed blir filmen avvæpnende heller enn sjokkerende, en slags menneskelig komedie med lett samfunnssatire heller enn titting."(Min anmeldelse)

Thursday, March 15, 2007

- Kvarme bryter loven

VG skriver at fagforeningen og advokaten til den "sparkede" presten Svein Josefsen mener at Kvarme bedriver lovbrudd ved å prøve å bli kvitt Josefsen på grunnlag av hans seksuelle legning. (Josefsens, altså - Kvarmes legning vet vi intet om.)

Saken er enkel: Josefsen har fått et jobbtilbud, tatt imot jobben og til og med begynt å jobbe. Arbeidsmiljøloven inneholder et (forkastelig) unntak for trossamfunn, slik at de har lov å diskriminere ved ansettelse (riktignok bare på grunnlag av motstand mot homofili, ikke på grunnlag av rasisme, kvinnehat eller liknende). Men siden Josefsen allerede er å anse som ansatt, må han sies opp - og selv ikke arbeidsmiljøloven gir åpning for å si opp folk på grunnlag av deres seksuelle legning...

Slik er ihvertfall advokatens tolkning. Kvarme har sikkert sin helt egen tolkning, men vi får håpe han må prøve seg med den i en rettssal.

Juryer og voldtektsanklagede

"Over halvparten av voldtektsdømte som anker, blir frifunnet av juryen i lagmannsretten. - Problematisk, mener Riksadvokaten, som vil fjerne juryordningen", melder vg.

Det er viktig å få med det andre synspunktet også, nemlig: "Over halvparten av voldtektstiltalte som blir frikjent i lagmannsretten, ble kjent skyldige i tidligere rettsinstans." Dette synspunktet kunne jo munne ut i at ordningen i lavere rettsinstanser burde fjernes - tross alt har vi vanligvis mer tro på høyere rettsinstanser enn lavere. De voldtektstiltalte er altså å anse som uskyldige, men ble uskyldig dømt i lavere rettsinstanser.

Jeg ser ingen grunn til å tro mer på lavere rettsinstanser enn på de høyere. Det som derimot er et problem, er at juryer ikke begrunner sine svar. Det er det imidlertid enkelt å gjøre noe med: sett ned en egen liten gruppe, bestående av juryens formann og et par av jurymedlemmene, som sammen med rettens administrator formulerer en begrunnelse i juridisk holdbart språk. (Og kanskje kravet om begrunnelse også vil bidra til at juryene tanker enda nøyere gjennom sine begrunnelser før dom avsies.)

Juryen sikrer et visst innslag av "vanlige folk" (altså ikke-jurister) i norske rettssaler, og det trengs mellom alle advokatene og dommerne.

Tuesday, March 13, 2007

Hva skal voldtektsofre gjøre?

Marianne Aulie har denne uka aktualisert et gammelt problem: Hva skal man gjøre hvis man blir voldtatt men ikke kan bevise det?

De fleste er vel enige om at dersom man blir voldtatt og det finnes beviser, så bør man anmelde forholdet. Voldtektspersonen fortjener en lang straff, og ikke minst fortjener alle andre at voldtekstpersonen sperres inne slik at resten av verden dermed blir en anelse tryggere. De fleste er også enige om at dersom man ikke blir voldtatt, bør man ikke anmelde noen for forholdet.

Problemet dukker opp når man blir voldtatt, men vanskelig kan overbevise andre om det. Eksempler på dette er hvis man drar på byen, drikker seg full, flørter, blir med noen hjem og så blir voldtatt. Det blir oftest ord mot ord, og slikt fører sjelden fram i en rettssal.

Marianne Aulies påstander om to markerte norske kulturpersonligheter har hun ikke beviser for. For omverdenen er det umulig å si om hun lyver eller snakker sant. For de to personene som blir utsatt for påstandene, er det umulig å forsvare seg. Kort sagt er Aulies handlemåte useriøs og neppe et fruktbart bidrag til noe som helst - ei heller kvinnekampen, som hun påstår å være opptatt av.

Hva skulle så Aulie ha gjort (dersom hun faktisk har vært utsatt for voldtektsforsøk)? Vel, det mest effektive ville sannsynligvis vært å fortelle om de påståtte voldtektsforsøkene uten å nevne navn. Det ville satt fokus på problemet uten at det ble overskygget av en debatt om etikken i å henge ut forsvarsløse menn.

Sunday, March 11, 2007

Kvarme nektet homofil prest jobb

"Etter seks tunge år som sykmeldt og på attføring på grunn av hjerteoperasjoner, ønsket Josefsen å gjenoppta sitt tidligere yrke. Det satte kvarme en effektiv stopper for." (VG)

Hvor lenge kan den norske kirke og den norske stat leve med å ha biskoper som Kvarme i kirken?

Saturday, March 10, 2007

Mobbingen av Yssen fortsetter

Thorbjørn Berntsen har tydeligvis ikke satt seg inn i Yssen-saken. I VG i dag sier han: "At Yssen går så fullstendig fri etter hele balladen hun satte i gang, er blodig urettferdig. Hun kan ikke ha det godt med seg selv, når hun ser hva hun har gjort." Dette til tross for at LOs egen granskningsgruppe har konkludert med at det ikke var systemer innad i LO for å håndtere en slik mobbesituasjon, og at det derfor var forsvarlig å gå til media.

Bedre blir det ikke at Roar Flåthen fortsetter Vallas linje. Etter at granskningsgruppa har gitt ramsalt kritikk av LO - inkludert Flåthen - for ikke å ha varslet om hva som foregikk, nekter Flåthen å si unnskyld til Yssen. Skal virkelig ikke LO prøve å lære noe av fadesen?

Friday, March 09, 2007

Kvinnedag og Vallas avgang

I går var det kvinnedag, og kvinnene stripper for kvinnesak.

I dag har kvinnesaken tatt et stort skritt framover, idet LO har kvittet seg med en leder som de mener har brutt arbeidsmiljøloven og mobbet medarbeidere.

Hvorfor mener jeg at dette er et stort skritt for kvinnesaken, når det tross alt fører til at det igjen er en mann som leder Norges største arbeidstakerorganisasjon, og Norges mektigste politiker igjen er mannen Jens Stoltenberg, ikke kvinnen Gerd Liv Valla? Jo, fordi kvinnesak ikke handler om enkeltpersoner. Kvinnesak handler om store saker - saker som til dels går på tvers av de ofte overvurderte kjønnsgrensene, men som likevel er relevante for flere kvinner enn menn.

Det er fortsatt slik at de fleste sjefer i Norge er menn. Kvinner opplever å ikke bli tatt på alvor når de klager over mobbing fra sine mannlige overordnede. Derfor er det kamp mot mobbing på arbeidsplassene også kvinnesak - selv i de tilfellene at det er en kvinne som mobber.

Tilsvarende er kamp mot seksuelle overgrep også kvinnesak - selv om naturligvis også menn blir utsatt for det. Politiet må opprioritere voldtektssaker og det må forskes mer på hvorfor voldtektssaker ofte fører til frifinnelse.

Jeg tror altså ikke på at det finnes "kvinnesak" som kun angår kvinner, men det finnes mye politikk som er mer sentralt for kvinner enn for menn. Det er fint at disse områdene heises opp. Om kvinner og menn skal ha hver sine dager for å kjempe for disse sakene, er riktignok en annen sak.