Monday, November 30, 2009

Google Wave?

Jeg har hatt Google Wave et par uker, men har slitt litt med å finne noe fornuftig å bruke det til foreløpig (til tross for at jeg er ivrig bruker av Google Docs som samskrivingsverktøy, samt Gmail og GoogleTalk for kommunikasjon, og så videre).

Da er det litt beroligende å se innlegget på NRKbeta med tittelen Et Wave om hjelp. Marius Arnesen spør rett og slett hva Google Wave brukes til. I de 28 svarene som så langt har kommet er det en del eksempler på bruk, især til planleggingsdokumenter, brainstorming og korte rapporter eller liknende, og det ser ut til at de fleste mener at det må være mer enn to og opptil et lite tosifret antall deltakere for at det skal fungere fint.

Opplagte begrensninger er at produktet enda ikke er lansert og at antall brukere er relativt lavt foreløpig. Integrasjon med Gmail og Google Docs har heller ikke skjedd. Så jeg venter med spenning på at produktet utvikles videre. Og må inntil videre si at det ser ut til å ha et brukbart potensiale som foreløpig er umulig å utnytte.

Sunday, November 29, 2009

En pepperkaketilståelse på forskudd?

Filmmagasinet nr. 9 (som har vært på gata ei stund) har følgende innledning til en artikkel om Godzilla (ført i pennen av Espen Svenningsen Rambøl):
Dette ikoniske beistet har nesten lagt Tokyo i grus. Han har reddet verden flere ganger. Og han er tretti etasjer høy. Japans offisielle riksmonster fyller 55 i år, så vi feirer med å trampe i stykker noen pepperkakehus. (min utheving)

Jeg håper for Rambøls skyld at han ikke var i Bergen forrige helg...

Saturday, November 28, 2009

Morsomme sitater 52

"Jeg kjørte på en lyktestolpe som jeg ikke var blitt oppmerksom på, ettersom den var skjult bak noen karer." (Fra skademelding)

"Jeg spurte min regnskapsfører om det var noe jeg kunne gjøre for å komme meg unna rotet jeg hadde havnet i. Han svarte: Ja, at du dør." (Robert Morley)

"Hva er det som er så spesielt med julen? Det forekommer jo ikke så rent sjelden at det blir født en mann som tror han er gud."

Sonitus: fabelaktig veiviser i bloggmylderet

Sigrun skryter av Sonitus i bloggen sin, og jeg vil følge hennes eksempel.

Sonitus er et nettsted som plukker opp godbiter fra den norske bloggverdenen. Slik er det et fabelaktig hjelpemiddel for å bli kjent med nye blogger som behandler temaer som du er interessert i.

Jeg ser for øvrig at Sonitus 13 ganger (så langt) har vist til innlegg i min blogg (se oversikt), og det er jo hyggelig. Og når jeg ser hvilke de har plukket ut, må jeg vel innrømme at de har plukket 13 av de beste.

Faktasjekk: får man utdanning av å være frisk?

Bergens Tidende fortsetter tradisjonen fra valgkampen med å faktasjekke politikerutsagn. Denne gang er det Inga Marte Thorkildsen som har påstått at det er "30 ganger mer sannsynlig at folk blir uføre hvis de bare har grunnskole som hvis de har høyere utdanning". Dette er feil, påviser BT. De mener det riktige tallet er rundt fire.

Thorkildsen overdriver altså fælt, men likevel er det en liten kjerne av sannhet. Hva skal vi bruke denne kunnskapen til? Er det slik at hvis vi utdanner flere, blir færre uføre? Neppe.

Forskningen som ligger bak tallpåstanden er foreløpig upublisert, så det er ikke mulig å gå i dybden på dette nå. Men vi kan jo tenke oss flere mulige årsaker. Én er at man sjeldnere blir ufør av "hvitsnippjobber" enn av jobber som ikke krever høyere utdanning. (Skjønt man kan da virkelig bli fysisk utslitt av en sykepleierjobb også.) En annen mulig årsak er at mange som har underliggende sykdommer eller funksjonshemminger ikke tar fatt på høyere utdanning fordi det virker som en for stor belastning, men at de prøver seg i arbeidslivet og så etter hvert blir uføretrygdede.

Jeg tror begge årsakene spiller inn. Men i den grad den siste årsaken spiller inn, er det altså ikke snakk om at utdanning vaksinerer mot uførhet, men at uførhet står i veien for å ta utdanning. Og det blir to ganske forskjellige ting.

Friday, November 27, 2009

Nyord i norsk: lesebrett

Eirik Newth har et innlegg i bloggen sin med tittelen ebok eller dbok, lesebrett eller eleser - hva tror du? Altså: hva skal vi kalle de innretningene som vi bruker til å lese bøker, aviser, tidsskrifter, studentoppgaver og så videre på?

Hans uformelle avstemning har stort flertall for ordet "lesebrett" og det er jeg enig i. Jeg mener at det blir meningsløst å knytte ordet til "bok" for eksempel, for man leser jo så mangt på lesebrettene, ikke bare "bøker" i tradisjonell forstand. Å kalle hele dingsen for "ebok" blir dermed meningsløst - ved siden av at "ebok" allerede brukes om de digitale bøkene som man kan laste ned til lesebrettene.

Mennesker har lest gjennom hele historien (pr. def.). Det å lese tekster akkurat i papirform har vært vanlig i en begrenset (om enn viktig) periode av lesningens historie. Lesebrettet vil - i motsetning til eboka - ha en svært kort levetid. Det er bare snakk om noen få år før ideen om å ha en dedikert dings til å lese bøker på virker absurd - det vil skje så fort vi får skjermer som både er gode å lese på og som takler alt dagens dataskjermer takler. Da vil vi laste eboka vår ned på en annen dings hvor eboklesningen kun er en av mange, mange aktiviteter.

Ordet "ebok" vil naturligvis også ha relativt kort varighet. Allerede sier folk at "jeg lastet ned ei ny bok til lesebrettet mitt", ikke "jeg lastet ned ei ny ebok til lesebrettet mitt". At boka er i elektronisk form er både en selvfølge og helt uinteressant. Det interessante er hva forfatteren skriver, ikke det tekniske.

Men selve fenomenet, nemlig at vi laster ned boka og leser den fra et elektronisk verktøy istedenfor å sende den til et trykkeri som trykker den på papir, kjører den ut til en bokhandel hvor vi må reise for å kjøpe den, vil nok leve i århundrer framover.

Retten til å bevege seg fritt

Siste nummer av Blikk satte søkelyset på tilgjengeligheten på norske homoutesteder. Som vanlig viser slike reportasjer at det mange steder er nær sagt umulig å komme inn for eksempel med en rullestol. Noen uttaler at de har vært behjelpelige med å bære inn en rullestol, mens et utested til og med antyder at det bør gå bra hvis man bare sier ifra på forhånd at man trenger hjelp.

Vi som ferdes fritt uten å bruke rullestol føler oss sikkert både snille og greie når vi hjelper rullestolbrukere inn i et lokale, enten det innebærer bæring, geleiding gjennom bakdører eller ved provisoriske rampeanordninger. Og rullestolbrukere er så dårlig vant at de sikkert ofte er glade for hjelpa.

Men selve innholdet i det å "ta en bytur" får fort et annet innhold enn for andre. Dersom du ikke bruker rullestol: tenk deg at du hver gang du skulle ut på byen måtte tenke nøye gjennom hvilke steder som var mulig for deg å komme inn på, og du var avhengig av å be om hjelp for å komme deg inn og ut, og du attpåtil måtte ringe et par timer på forhånd for å si ifra at du kom. "Nei, her var det kjedelig - skal vi heller gå et annet sted?" "Joda, jeg må bare ringe dit vi skal og så kan vi gå herfra om et par timer."

Nå tror jeg jo ikke at heteroutesteder er noe bedre enn homoutesteder, men det er kanskje ekstra ille at homoutestedene er utilgjengelige, siden det er så få å velge blant - i mange byer er det jo bare ett. Her må skjerping til.

Thursday, November 26, 2009

Fortsatt god Venstrepolitikk i Oslo

Styrket kollektivtilbud, sterkere satsning på skolen, mer penger til bydelene og mye støtte til frivillige organisasjoner. Dette var blant hovedpunktene da Ola Elvestuen presenterte budsjettforliket i Oslo for Oslo Venstres hovedstyre i kveld.

Rent konkret skal kollektivtransporten om natten bli bedre og billigere, fem millioner ekstra brukes på etterutdanning av lærere, 40 millioner mer brukes på skolebygg og bydelene får 45 millioner mer i frie midler. Og som alltid måtte Venstre ta ansvar for noen av de mest utsatte gruppene: sprøyterommet drives videre og PRO-senterets varmestue opprettholdes. Og man tar grep for å forberede innkjøp av flere t-banevogner.

Byrådet i Oslo, som består av Høyre og Fremskrittspartiet men styrer på basis av en byrådserklæring som ble laget av Høyre, KrF og Venstre i sin tid, har altså igjen kommet fram til en avtale med Venstre og KrF som vrir budsjettet i kraftig sentrumsretning. Dette er seire som det er viktig at vi skaffer oppmerksomhet rundt.

Ola Elvestuen la også fram hovedpunktene i budsjettforslaget i Stortinget (hvor Venstre i denne perioden uheldigvis har langt mindre makt enn i Oslo). En klar vridning fra røde til grønne skatter er et sentralt punkt, mer penger til forskning og høyere utdanning er et annet. Venstre foreslo studiestøtte i 11 måneder (et løfte som mange partier ga i valgkampen men som de fleste visst nå har glemt). Venstre foreslo også mer penger til jernbane og å ha en nasjonal minstenorm for sosialhjelp. Alt dette selv med bruk av mindre oljepenger enn regjeringen.

På hovedstyremøtet var det for øvrig en bred diskusjon om valgkampen, basert på en grundig evalueringsrapport. Jeg gjengir ikke diskusjonen her, men det var veldig hyggelig at leder Toril Berge trakk fram Grorud Venstre som det bydelslaget som fikk den ”mest ufortjente nedgang”. Hun pekte på at Grorud Venstre har hatt en fin økning i aktivitetsnivået i det siste og jobbet hardt i valgkampen.

Det ble også vedtatt en uttalelse om energibehovet i nybygg, hvor Oslo Venstre ønsker å kunne gå lenger enn den nye forskriften (TEK 07).

Til slutt ble det idéutveksling om hvordan vi best kan holde på alle de nye medlemmene Venstre har fått det siste året. Hovedvirkemidlet her er naturligvis å ha interessante aktiviteter og sørge for å ha lav terskel og stor takhøyde. Dette er en veldig hyggelig utfordring, men ikke mindre av den grunn.

Hold kjeft om gode lesbiske mødre

At barn som bor sammen med to lesbiske mødre stort sett har det veldig bra er ingen overraskelse. Disse barna er jo i stor grad blitt til etter nøye vurderinger, og de er ofte født av mødre som vet litt om hvordan det er å være annerledes og hvor viktig det er å gi barna forståelse av at det er helt vanlig og fint å være annerledes enn gjennomsnittet.

At forskning også viser at barn av lesbiske mødre har det bra, er heller ikke noe nytt. Litt nytt er det at Schrödingers katt har referert til slik forskning.

Det riktig nye er at NRK blir trukket for PFU og Kringkastingsrådet for å formidle forskning. Det er (ikke overraskende) Nina Karin Monsen og Jon Kvalbein som har reagert, ifølge Fri Tanke.

Det er forsåvidt greit å stille strenge krav til at NRK skal være kritiske til forskningen og åpne for alternative tolkninger av resultatene. Men man må jo kunne spørre seg hvor Monsen og Kvalbein var da ekteskapslovmotstandere påsto at barn av lesbiske mødre ville få det mindre godt enn barn av heterofile - eller for den dels skyld da Monsen sa at "de barna som planlegges farløse vil tenke på far, og vil spørre; hvor er far? hvem er far?"

Det er fristende å si som en bekjent av meg sa i denne sakens anledning: det er visst greit å omtale lesbiske, bare man er negativ.

Wednesday, November 25, 2009

Ukas bilde: Ammerudblokkene

Jeg har en strålende leilighet, glimrende beliggende midt mellom t-banen og marka. Nå venter jeg bare på at noen bestemmer at Ammerudblokkene skal rives (eller flyttes), så blir utsikten fra balkongen også perfekt.

Men i mellomtida får jeg glede meg over at det jo faktisk kan være ganske pent selv om Ammerudblokkene står der...

120_2058

Tuesday, November 24, 2009

Bra regneresultater i Grorud bydel

Resultatene fra nasjonale prøver i regning ble offentliggjort denne uka. (Se tidligere innlegg om resultatene i engelsk og lesing.)

Landsgjennomsnittet for 5. trinn er justert til 2 poeng (på en skala fra 1 til 3), og bydelens skoler fikk følgende poengsummer:
Nordtvet skole 2,1
Grorud skole 2,1
Ammerud skole 2,0
Tiurleiken skole 1,8
Rødtvet skole 1,7
Bjøråsen skole 1,7

Dette er ikke verst, og mye bedre enn leseresultatene. Bydelens skoler ligger rundt landsgjennomsnittet.

Landsgjennomsnittet for 8. trinn er justert til 3 poeng (på en skala fra 1 til 5), og bydelens skoler fikk:
Apalløkka skole 3,4
Groruddalen skole 3,3
Bjøråsen skole 2,5e
(Tallene er fra Nettavisen.)

For Apalløkka og Groruddalen sitt vedkommende er dette riktig bra. Det er godt å se at regnekompetansen er god i bydelen - det lover godt for framtida.

Jeg synes nasjonale prøver er nyttige. Skolene er blant det viktigste det offentlige driver med, og det å lære elevene å lese, skrive og regne er og blir noe av det mest grunnleggende skolene driver med. Åpenhet om skolenes resultater på dette området er derfor en fordel, fordi det stimulerer til debatt, noe som er helt avgjørende i et demokratisk samfunn. Resultatene for nasjonale prøver i Grorud bydel har gitt det inntrykket at det er leseferdighetene det er mest å utsette på. Da kan alle gode krefter i bydelen gå sammen og tenke på hvordan leseferdighetene kan forbedres. Her vil både skole, barnehager og andre offentlige instanser (ikke minst bibliotekene) spille en viktig rolle, men også private aktører, som for eksempel Røde Kors med sitt leksehjelptilbud. Og naturligvis foreldre.

Sunday, November 22, 2009

Saftige politiutsagn i Bergen

I Bergen har noen i løpet av natten maltraktert en utstilling av pepperkakehus - en helt meningsløs handling. Heldigvis har politiet en god beskrivelse av gjerningsmennene:

"Dette er tapere, som ikke er flinke verken i skole, idrett eller sosialt. De må nærmest være tilbakestående", sier politiførstebetjent Carsten Raa til BA, sitert i VG.

Selv om hærverket er en gledesdrepende handling som jeg tar avstand fra, må man huske at liv ikke gikk tapt. Så jeg er spent på hvilke utsagn bergenspolitiet vil komme med hvis de står ovenfor draps- eller voldtektsmenn, for eksempel.

Ikke bra leseferdigheter på skolene i Grorud bydel

Resultatene fra nasjonale prøver i lesing ble offentliggjort denne uka. (Se tidligere innlegg om resultatene i engelsk.)

Landsgjennomsnittet for 5. trinn er justert til 2 poeng (på en skala fra 1 til 3), og bydelens skoler fikk følgende poengsummer:
Ammerud skole 1,9
Tiurleiken skole 1,8
Nordtvet skole 1,7
Rødtvet skole 1,6
Grorud skole 1,5
Bjøråsen skole 1,4

Dette er bekymringsfullt. Det er neppe noen enkeltferdighet som er viktigere for å klare seg i samfunnet enn språkkunnskaper, og resultatene tyder på at satsningen på leseopplæring må fortsette i grunnskolen - og at satsning på språkstimulering i barnehagene også er viktig. (Og jeg kan legge til at kun tre skoler i landet har 1,3 som resultat, ifølge Nettavisen.)

Landsgjennomsnittet for 8. trinn er justert til 3 poeng (på en skala fra 1 til 5), og bydelens skoler fikk:
Apalløkka skole 3,1
Groruddalen skole 2,8
Bjøråsen skole 2,2
(Tallene er fra Nettavisen.)

Dette er langt bedre tall enn for 5. trinn, ihvertfall for Apalløkka og Groruddalen sitt vedkommende. En teori kan naturligvis være at en viss andel av de som går i 5. klasse har vært forholdsvis kort tid i landet og at ting "går seg til". Var jeg skolepolitiker ville jeg imidlertid ha gått i dialog med skolene for å finne ut mer om hva forskjellene på skolene kan skyldes.

Tallene for regning kommer på mandag 23. november.

Saturday, November 21, 2009

Morsomme sitater 51

Det er et gledelig faktum at menneskenaturen ikke regnes som en del av vår kultur. (Nils-Fredrik Nielsen)

I Italia hadde de 30 år med krig, terror, drap og vold. De produserte Michelangelo, Leonardo da Vinci og renessansen. I Sveits har de hatt brøderlig kjærlighet, 500 år med demokrati og fred og hva har de produsert? Gjøkuret. (Orson Welles)

Hvorfor er det alltid den som snorker som sovner først?

Skikkelig rusakutt nå!

Alvorlig syke mennesker fortjener øyeblikkelig behandling. De fortjener ikke å bli sendt ut i kulda med beskjed om å komme tilbake når det er plass - når nettopp det de blir sendt tilbake til kan gjøre dem sykere eller ta livet av dem.

Tar vi på alvor at rusavhengighet handler om sykdom og ikke "livsstilsvalg", må det bety at rusavhengige som søker hjelp skal få det umiddelbart, og at de ikke sendes hjem igjen uten et forsvarlig tilbud.

Aftenposten skriver om Oslo Universitetssykehus' nedskalering av planene for rusakutt. I fjor ble det nemlig vedtatt at det skulle opprettes en rusakutt som "skulle betjene de rundt 10000 henvendelser Aker beregnet ville komme fra rusavhengige i løpet av ett år. Den skulle kunne ta imot 3000 personer som årlig trenger akutt innleggelse for avgiftning eller observasjon. Dermed hadde man fått utredet rusavhengiges behov slik at de fikk den videre oppfølging de trengte."

Hva blir realiteten? "15. desember starter første fase med et fagteam på syv personer, men ingen sengeplasser. Dette til tross for at daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) i vår garanterte at akutten ville få 12 sengeplasser innen årets utgang."

Selv om Oslo Universitetssykehus lover å "bygge opp tilbudet over tid", er dette for lite ambisiøst. Vi har ingen tid å miste når det gjelder å få et ordentlig akuttilbud for rusavhengige på beina. - og dermed stå bedre rustet til å få de rusavhengige på beina i samme slengen.

(Jeg har hørt Venstres Ola Elvestuen snakke varmt om rusakutt ved flere anledninger, og håper at Venstre har påvirkningsmulighet i denne saken, selv om den ligger på et annet nivå enn der Venstre har særlig med makt...)

Thursday, November 19, 2009

Verdens største byer - hvor mange har du besøkt?

Jeg husker at jeg for en stund siden så på ei liste over verdens største byer, og var litt forfjamset over at det var så mange av verdens største byer som jeg ikke engang hadde hørt om. Nå tenkte jeg derfor at jeg skulle finne fram ei slik liste, og markere de byene jeg selv har vært i. På forhånd tippet jeg at det var cirka 10... (Lista jeg bruker som utgangspunkt er fra Wikipedia.)

Tokyo 35,676,000
New York–Newark 19,040,000
Mexico City 19,028,000
Mumbai (Bombay) 18,978,000
São Paulo 18,845,000
Delhi 15,926,000
Shanghai 14,987,000
Kolkata (Calcutta) 14,787,000
Dhaka 13,485,000
Buenos Aires 12,795,000
Los Angeles–Long Beach–Santa Ana 12,500,000
Karachi 12,130,000
Al-Qahirah (Cairo) 11,893,000
Rio de Janeiro 11,748,000
Osaka–Kobe 11,294,000
Beijing 11,106,000
Manila 11,100,000
Moskva (Moscow) 10,452,000
Istanbul 10,061,000
Paris 9,904,000
Seoul 9,796,000
Lagos 9,466,000
Jakarta (Jabodetabek) 9,125,000
Chicago 8,990,000
Guangzhou 8,829,000
London 8,567,000
Lima 8,012,000
Tehran 7,873,000
Kinshasa 7,843,000
Bogotá 7,772,000
Shenzhen 7,581,000
Wuhan 7,243,000
Hong Kong 7,206,000
Tianjin 7,180,000
Chennai 7,163,000
Bangalore 6,787,000
Krung Thep (Bangkok) 6,704,000
Lahore 6,577,000
Chongqing 6,461,000
Hyderabad 6,376,000
Santiago 5,720,000
Miami 5,585,000
Belo Horizonte 5,575,000
Madrid 5,567,000
Philadelphia 5,492,000
Ahmedabad 5,375,000
Thành Phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City) 5,314,000
Toronto 5,213,000
Baghdad 5,054,000
Barcelona 4,920,000
Dallas–Fort Worth 4,798,000
Shenyang 4,787,000
Al-Khartum (Khartoum) 4,754,000
Pune (Poona) 4,672,000
Sankt Peterburg (Saint Petersburg) 4,553,000
Chittagong 4,529,000
Dongguan 4,528,000
Atlanta 4,506,000
Boston 4,467,000
Ar-Riyadh (Riyadh) 4,465,000
Houston 4,459,000
Singapore 4,436,000
Hà Noi 4,378,000
Washington, D.C. 4,338,000
Sydney 4,327,000
Guadalajara 4,198,000
Al-Iskandariyah (Alexandria) 4,165,000
Chengdu 4,123,000
Detroit 4,101,000
Yangon 4,088,000
Xi'an 4,009,000
Luanda 4,000,000
Porto Alegre 3,917,000
Surat 3,842,000
Abidjan 3,802,000
Melbourne 3,728,000
Ankara 3,716,000
Monterrey 3,712,000
Nanjing 3,679,000
Montréal 3,678,000
Guiyang 3,662,000
Recife 3,651,000
Harbin 3,621,000
Brasília 3,599,000
Phoenix–Mesa 3,551,000
Salvador 3,484,000
Busan 3,480,000
San Francisco–Oakland 3,450,000
Johannesburg 3,435,000
Berlin 3,406,000
Fortaleza 3,389,000
El Djazaïr (Algiers) 3,354,000
Roma (Rome) 3,339,000
P'yongyang 3,300,000
Medellín 3,297,000
Kabul 3,277,000
Athínai (Athens) 3,242,000
Nagoya 3,230,000
Cape Town 3,215,000
Changchun 3,183,000

Oj, det ble 19... Men jeg tipper at de fleste finner byer på denne lista som de ikke har hørt om før...
(For ordens skyld: jeg tok ikke med byer jeg kun har mellomlandet i.)

Hvor er Hektene?

I et morgenkåseri nylig snakket Ingrid Bjørnov om Hektene. Hun har alltid lurt på hvor Hektene er - alle snakker jo om at de tar seg en tur for å komme til Hektene. Bortsett, naturligvis, fra de som kommer til Hektene ved å dra hjem.

Jeg har stor sans for Ingrid Bjørnov og stor sans for slike språklige finurligheter. Jeg liker jo også å bruke ordet "effen" - som jo må være noe positivt i og med at "ikke ueffen" er positivt...

Bring gjerne flere eksempler på gode ord i kommentarfeltet...

(Ifølge "Bevingede ord" kommer for øvrig uttrykket "komme til hektene" fra ordet "hægter" som betydde penger. Å komme til hektene betydde da å få igjen tapte gjenstander eller penger, mens det nå altså betyr å få igjen en tapt ro eller liknende.)

Ukritisk om svineinfluensahomeopati

Akers Avis hadde i går en artikkel hvor to homeopater fikk slippe merkelig lett til med sitt "alternative" syn på svineinfluensa. Ikke minst får de reklamere for den homeopatiske midlet Influenzinum. Det står at "Influenzinum inneholder svineinfluensaviruset. DCG er det første firmaet i Europa som har det naturlige midlet klart. Firmaet har også utviklet tre "influensakit" som er spesielt sammensatt med tanke på at mennesker utvikler forskjellige symptomer og komplikasjoner ved influensa. De er sammensatt i samarbeid med homeopat."

Men det framgår ikke hvorfor folk skulle foretrekke å velge dette midlet istedenfor den godkjente vaksinen.

Men så kommer skremselspropagandaen om svineinfluensa: Grete Smedstuen "har vært borti pasienter med hyperaktivitet, eksem, lungelidelser og kronisk utmattelsessyndrom som trolig har oppstått etter vaksiner." "Det er mange som har ettervirkninger i mange år etterpå. I visse tilfeller kan vi behandle disse," sier hun til avisen. "Ønsker man å ta vaksinen kan homeopatiske midler i de fleste tilfeller minske bivirkningene, ved å tas i forkant og etterkant."

Noen spørsmål journalisten burde stilt:
Er sammenhengen mellom vaksinebivirkningene hun forteller om og vaksinene dokumentert?
Er sammenhengen mellom de homeopatiske midlene hun forteller om og reduserte bivirkninger dokumentert?
Hvilke vitenskapelige undersøkelser er gjort av "Influenzinum" og liknende midler?
Er det i det hele tatt dokumentert effekt (ut over placeboeffekten) av homeopatiske midler?
Hvilken egeninteresse har homeopatene Kirsti Anthun og Grete Smedstuen for å fremme dette midlet? Har de økonomiske fordeler av at folk kjøper det?

Journalisten (Rachel Iren Mathisen) skal imidlertid ha credit for at hun spør bydelsoverlegen i Bydel Alna, Zahid Mukhtar, om kommentar. Han er forståelig nok skeptisk: "Myndighetene har brukt mye penger på vaksinasjon. Hvis homeopatisk medisin skulle være så enkelt som sies hvorfor er det ingen som har sett nærmere på dette?" Men han avslutter med "Du velger selv om du ønsker å ta vaksinen eller å benytte deg av alternativ medisin. Til sistnevnte ved [sic] jeg for lite om til å kunne anbefale eller fraråde." Dette er noen hakk for svakt - en bydelsoverlege bør vite nok om homeopati til å kunne si om det har noe vitenskapelig grunnlag eller ikke.

(PS: Jeg har også postet dette innlegget på Skepsis sitt diskusjonsforum, hvor det har fått noen responser.)

Wednesday, November 18, 2009

Ukas bilde: Madeira

Jeg er svært restriktiv til å legge ut bilder av familie og venner på bloggen eller i Flickr. Derfor blir det også få bilder med mennesker på i denne serien med blogginnlegg.

Ikke noe unntak i dag. Men et bilde fra Madeira, hvor jeg var på ferie sammen med store deler av familien. Det var ei utrolig hyggelig og fin uke, med fint vær, god mat, velkomment samvær. Og byen Funchal er fin. Også etter solnedgang.

115_1587

Oslo Filmfestival

Oslo Filmfestival starter på torsdag, og det er mange godbiter å finne.

A Single Man er en film av Gucci-designer Tom Ford med Colin Firth i hovedrollen som en professor som er på selvmordets rand da... (sorry, men selv filmfestivalens femlinjersomtale sier litt for mye)

I Killed My Mother er regidebuten til Xavier Dolan og han spiller selv hodedrollen. Den handler om en gutt som "lever i konstant krangling med sin mor, samtidig som han utforsker sin egen identitet". Høres ikke så spennende ut, men har fått mange priser.Raging sun, raging sky vant årets Teddy-pris i Berlin og er regissert av Julián Hernándes - filmen er den siste i hans "trilogi om moderne kjærlighet".

Som om ikke dette var nok, er det også med noen heterofilmer, for eksempel "New York, I Love You" (oppfølger til Paris, Je T'aime).

I tillegg har festivalen også filmer av Terry Gilliam, Michael Haneke og Wes Anderson, for å nevne tre kjente regissører. Og alle norske filmer fra det siste året vises på Filmmuseet, deriblant årets beste norske film: Upperdog.

Tuesday, November 17, 2009

Statnett skyter seg i foten

Statnett har reagert på at aksjonistene som ikke ønsker monstermaster i vestlandsfjordene har laget bildemanipulasjoner. "Vi krever at aksjonsgruppen trekker tilbake sine fryktelige manipulasjoner og beklager overtrampet", sier kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett til Dagbladet, og sikrer derved at bildene får mer oppmerksomhet enn de ville ha fått hvis Statnett holdt seg helt i ro.

Skulle nesten tro Statnett hadde fått PR-råd fra First House eller hva det het.

Og bildene ser for ordens skyld slik ut:


17. november 1989

17. november markeres i Tsjekkia for å minnes begivenhetene for 20 år siden. 17. november 1989 var det store demonstrasjoner, blant annet på Wenceslasplassen (Václavské náměstí) i Praha. Politiet ble satt inn mot demonstrantene.

Da jeg var på plassen forrige helg var det rart å tenke på at det er under 20 år siden folk demonstrerte for sin frihet samme sted. Og 40 år siden Jan Palach satte fyr på seg selv i protest mot myndighetene.

IMG_5267

Se BBC.

Tradisjonelle media - bloggosfæren 1-0

NRKbetas Marius Arnesen har interessante refleksjoner om Mediablackout over Norge.

Mye hype har blitt ytret om de tradisjonelle medias nært forestående død og bloggosfærens viktighet når det gjelder å bringe nye saker til torgs. I så måte er det litt forstemmende å se at en mediablackout fra de tradisjonelle medias side ikke ble fanget opp og blåst av bloggosfæren.

Saken er altså Refsdalsaken, hvor en norsk journalist ble kidnappet i Afghanistan. I slike saker hvor journalister er i fare er det ikke helt uvanlig at journalister i hjemlandet hører på anmodninger fra myndighetene om hva de bør rapportere. Men bloggerne ble neppe kontaktet av UD. Hvorfor skrev de (vi) ingenting?

Som Arnesen skriver: "Har så alle bloggere, twittere og facebookbrukere i Norge også underkastet seg pressens Blackout? Selvsagt ikke. Det er ikke slik det fungerer. Man har rett og slett ikke visst noe som helst om hva som har foregått. Noen skrudde av lyset, og man ble sittende i stummende mørke foran laptop’ene og iPhonene sine."

Eller for å si det med andre ord: hvis bloggosfæren skal bli en viktig samfunnsinstitusjon på linje med deler av pressen, holder det ikke å gjengi forsiden av VG og skrive sin egen mening om den. Man må klare å finne andre saker som de tradisjonelle mediene enten ikke ser eller ikke vil skrive om. Og da trengs det bloggere av en litt annen kategori enn for eksempel meg, som blogger litt på fritida når jeg en sjelden gang har litt fritid å ta av...

(La meg legge til at det jeg synes er forstemmende ikke først og fremst er at ikke noen bloggere skrev om Refsdal - det kan være at akkurat det var positivt i akkurat denne saken. Det forstemmende ligger i hva dette sier om norske bloggeres evne til å fange opp saker som ikke ligger rett foran nesetippen.)

Første ekteskap mellom to menn i Latin-Amerika

Verden går langsomt framover. I Dagbladet kan vi lese om at Alejandro Freyre og José Maria Di Bello skal gifte seg i Buenos Aires. Dette har en dommer bestemt at de skal få lov til, selv om en del mennesker ikke liker at to av samme kjønn får gifte seg....og jeg gleder meg til den dagen det blir et eksotisk fenomen at enkelte land fortsatt kun vil gifte folk av motsatt kjønn...

Monday, November 16, 2009

Ap fortsetter kampen mot klimaet

Arbeiderpartiet vil avskaffe avgiftsfritaket for biodiesel. Avgiftsfritaket har gjort det økonomisk forsvarlig å satse på biodiesel og dermed bremse klimagassutslippene. Gøril Andreassen fra miljøstiftelen Zero sier til VG at "Ingen vil velge miljøvennlig hvis de taper på det".

Det er pussig at Arbeiderpartiet har en så sterk tendens til å havne på den miljøfiendtlige siden i så mange saker. Og det er pussig at SV i så liten grad klarer å presse regjeringen i miljøvennlig retning. Men så lenge saken ikke er ferdigbehandlet i Stortinget er det enda håp om at det kan skje en endring, selv om de "rødgrønne" ikke har hatt for vane å la Stortinget endre regjeringens forslag.

Bokelskere

bokelskere.no er et nytt nettsted, startet av André Nesse og Tore Renberg (ja, han med "Mannen som elsket Yngve"). På dette nettstedet kan du oppgi hvilke bøker du leser eller bare har i bokhylla, diskutere bøker, oppdage hva andre leser osv.

Det ser riktig gildt ut, og med det samme jeg oppdaget det følte jeg en sterk dragning mot å bruke frihelga mi på å legge inn alle bøkene jeg har lest i det siste og alle bøkene i bokhylla. Men jeg klarte å besinne meg, og la isteden inn bare de jeg leser akkurat nå.

Sees på bokelskere.no!

(Takk til virrvarr for tips!)

Sunday, November 15, 2009

Skolene i Grorud bydel gjør det greit i nasjonale prøver i engelsk

Nasjonale prøver i engelsk ble offentliggjort denne uka.

Landsgjennomsnittet for 5. trinn er justert til 2 poeng (på en skala fra 1 til 3), og bydelens skoler fikk følgende poengsummer:
Tiurleiken skole 2,1
Ammerud skole 2,1
Nordtvet skole 2,0
Grorud skole 2,0
Rødtvet skole 1,9
Bjøråsen skole 1,7

Landsgjennomsnittet for 8. trinn er justert til 3 poeng (på en skala fra 1 til 5), og bydelens skoler fikk:
Apalløkka skole 3,1
Groruddalen skole 3,0
Bjøråsen skole 2,4
(Tallene så langt er fra Nettavisen.)

Skoleporten har også statistikk over blant annet mobbing. Her er det også en skala fra 1 til 5, men her er 1 best. Landsgjennomsnittet er 1,4. I parentes oppgis fjorårets tall:
Ammerud skole 1,3 (1,8)
Nordtvet skole 1,3 (1,8)
Apaløkka skole 1,4 (1,5)
Grorud skole 1,4 (1,6)
Tiurleiken skole 1,4 (1,2)
Bjøråsen skole 1,5 (1,2)
Groruddalen skole 1,5 (1,3)
Rødtvet skole 1,5 (1,5)
Svarttjern skole (ikke publisert)

Det er altså ikke all verdens grunn til bekymring hvis man skal dømme ut fra disse tallene.

Tallene for lesing kommer på mandag 16. november.

Feigt og fordummende av Laga

Lars Sponheim går hardt ut mot Åslaug Haga, og sier at "Jeg liker ikke formen. Det er noe feigt ved ikke å ta et oppgjør og stå for det. Det å svare at folk får tolke romanen som de vil, er en ualminnelig feig form".

Jeg foretrekker å ikke kommentere denne saken.

Men la oss tenke oss at Norge hadde et parti som het Sentrepartiet som hadde en leder som het Åtlaug Laga. La oss videre si at hun fikk en trist sorti fra politikken da hun gikk av på grunn av "helseproblemer" etter omfattende lovbrudd. La oss tenke oss at hun var bitter på sine samarbeidspartnere, blant annet statsministeren Lens Holtenberg og finansministeren Kristian Halvardsen. Hvis Laga mente at hun selv var selve bildet på perfeksjon og at Holtenberg og Halvardsen var noen skikkelig feige og manipulerende svin, men at Laga ikke hadde guts til å si det offentlig, da kunne hun isteden velge å skrive en slu bok hvor hun nestenanonymiserte det sinte oppgjøret sitt og skjulte seg bak romansjangeren hvis noen protesterte. DA ville jeg nok synes at Laga var feig og at hun var opptatt av å få fram eget syn uten å måtte møte motforestillinger i redelig debatt. Og jeg ville nok også synes at Laga hadde spikret nok en spiker i sin troverdighets likkiste.

Men det forrige avsnittet var altså vel og merke fiksjon og må tolkes som du selv vil.

Saturday, November 14, 2009

Morsomme sitater 50

Det er de høyeste skrikene som er vanskeligst å høre. (Nils-Fredrik Nielsen)

Jeg kommer alltid for sent på kontoret, men jeg gjør det godt igjen ved å gå tidlig. (Charles Lamb)

Inflasjonen begynner å bli ubehagelig når pengene fra den gamle sparegrisen akkurat rekker til å kjøpe en ny. (Ralf Bulow)

Ord vi ikke trenger...

Her er noen ord som ikke er brukt i media i det siste:

heteroaktivist
heteroasylsaker
heteroavisa
heterobar
heterobarna
heterobefolkningen
heterobevegelsen
heterodebatten
heteroekteskap
heteroen
heteroerotisk
heterofamilier
heterofiendtlig
heterofiles
heterofilidebatt
heterofilikonservative
heterofililiberale
heterofilispørsmålet
heterofilistandpunktet
heterofilisyn
heterofilivedtak
heterofilmfestival
heterofilmklubben
heteroflagg
heterofobe
heterofonien
heterofordommer
heterofraksjonen
heterofrydprisen
heterogeneral
heterogenet
heterohater
heterohelse
homohelvetet
heterohets
heterohistorie
heteroholdning
heterokamp
heterokritikk
heterokyssing
heteroliberale
heteroliberalt
heteromachostilen
heteromiljø
heteromotstandere
heteronettverk
homonormative
homopar
heteroparade
heteropolitikk
heteroreferanser
heterosaken
homosamfunnet
heteroseremoni
heterosex
heteroskepsis
heterosnakk
heterosonen
homospøkelser
heterosteder
heterostempelet
heterostrid
heterosykdom
heterotabbe
heterotilhengere
heterotoleranse
hetero-TV
hetero-tvil
heterovenner
heterovennlige
heteroveteran

De "motsatte" ordene (bytt ut hetero med homo eller omvendt) er derimot brukt i media de siste to månedene, ifølge en gjennomgang jeg har gjort ved hjelp av Atekst.

Dette betyr imidlertid neppe at media ikke har skrevet om for eksempel heterosex, heteropolitikk, heterobarer, heterohistorie eller heterokyssing...

Friday, November 13, 2009

Furseth revisited

3. april skrev jeg i bloggen om BI-ansatte Peder Inge Furseth, som skal ha sagt til VG at "Legg ned Oljefondet og sett pengene i banken før det er for sent. (...) I banken blir i alle fall ikke pengene borte, de synker ikke i verdi. Man får renter og en viss avkastning i alle fall."

Jeg påpekte at det naturligvis ikke er risikofritt å sette pengene i banken heller, og at det for oljefondets vedkommende ville måtte dreie seg om hundre- eller tusenvis av banker verden over - med valutarisiko i tillegg.

Furseth svarte den gang i kommentarfeltet, uten at vi helt ble enige av den grunn.

I dag tar Are Slettan en ny kikk på Peder Inge Furseth. Furseth spådde i april at "Oljefondet har tapt ca 160 milliarder kroner hittil i år. Det vil sikkert tape 400-500 milliarder til." Nå har det i realiteten gått 595 milliarder kroner i pluss siden den gang. Hva sier Furseth til det?

"De er sikkert fornøyd i dag, men det er ingen overraskelse at det har gått bra etter oppgangen i økonomien." Hvis det ikke er noen overraskelse at det har gått bra, ville det kanskje vært en dårlig idé å sette pengene i banken før oppgangen?

Vi kan vel slå fast at rådet om å sette pengene i banken ville ha ført til en av tidenes dårligste investeringsbeslutninger hvis det var fulgt i april. Isteden ble det bare en av tidenes dårligste reklameframstøt for BI.

(Og som vanlig må jeg komme med en eller annen form for disclaimer om at min arbeidsgiver, Høgskolen i Oslo, sikkert i en eller annen forstand er konkurrent til BI, men at det jeg sier står for egen regning i denne private bloggen, og ikke må anses som min arbeidsgivers synspunkter...)

Resultatene på nasjonale prøver bør offentliggjøres

Resultatene av de nasjonale prøvene i engelsk ble publisert på mandag. Poenget med de nasjonale prøvene er først og fremst å være et verktøy for lærere og skoler for å se hva elevene kan bli bedre på. Jeg kjenner best de nasjonale prøvene i matematikk, og ser at det er mye kunnskap man kan trekke ut fra dem (vel og merke hvis lærerne får ressurser til å bruke tid til å se på dem).

Som vanlig blir det en diskusjon om resultatene av prøvene bør offentliggjøres. Jeg synes at de bør det. Skolene er en viktig del av det offentlige tjenestetilbudet, og da bør samfunnet få kunnskap om hvordan de gjør det på sentrale områder. Og regning og lesing er sentrale områder, sammen med for eksempel tall som viser hvordan skolene lykkes i kampen mot mobbing.

I år har Nettavisen publisert resultatene i en rankingliste. Når jeg ser på de åtte skolene med dårligst resultater i 5. klasse på denne rankingen, ser jeg at de har knapt 180 elever i snitt. Nå ligger ikke resultatene ute på en måte som gjør det enkelt å gjøre skikkelige statistiske analyser, men jeg har en mistanke om at mange av de som ligger lavest nettopp er relativt små skoler. Relativt små skoler vil nemlig ha relativt små fagmiljøer og dermed bli mer personavhengige enn større miljøer.

Hvilket i så fall naturligvis ikke ville bety at vi ikke skal ha små skoler. Men det er et eksempel på analyser man kan gjøre hvis man først har datamaterialet fritt tilgjengelig.

Norske ord på andre språk

NRKs Språkteigen har i noen programmer snakket om norske ord på andre språk. De mest innlysende eksemplene på norske ord som har tatt veien til andre språk er fjord, quisling, ski, slalom og telemark.

Ifølge nettstedet "How stuff works" er faguttrykket for "hangover", veisalgia, sammensatt av norske "kveis" og greske -algia (se også wiktionary og masse andre nettsteder). Jeg undres på om dette stemmer. Det er i så fall morsomt.

Thursday, November 12, 2009

Bilder fra Praha

Jeg var i Praha i helga. Det var en fin tur. Som vanlig har jeg ikke med bilder av familie og venner her i bloggen, så jeg har plukket noen andre av bildene jeg tok. Ikke minst er det en del bilder fra Národní Muzeum, museet i enden av Wenceslas Square.

Wednesday, November 11, 2009

Ukas bilde: Bergen by

Også Bergen er en vakker by. Og like ved Lille Lundegårdsvann står denne lille krabaten.

Jeg har etter hvert vært mange, mange turer i Bergen. De første par-tre turene regnet det ustanselig, og det overrasket meg litt da jeg oppdaget at også Bergen har oppholdsvær av og til. Og i den senere tid har jeg også oppdaget Bergen Kunstmuseum, som har flotte samlinger midt i sentrum, så etter hvert har jeg blitt mer og mer glad i byen. Men jeg tar fortsatt med paraply.

Boy fountain (Bergen)

Saturday, November 07, 2009

Morsomme sitater 49

Uheldigvis kjørte jeg over en fotgjenger, og den gamle herren ble kjørt til sykehus mens han sterkt beklaget forholdet. (Fra skademelding)

En kriminell er et menneske med rovdyrinnstinkter som ikke har nok kapital til å starte et firma. (Howard Scott)

Den som har begge beina på jorda står stille. (Tor Åge Bringsværd)

Friday, November 06, 2009

Uffda, kvalifiserte søkere...

Skatteetaten har ordnet med nye stillinger internt isteden for å lyse dem ut eksternt. Men vil de ikke da risikere å bli sittende med mindre kvalifiserte folk i jobbene? Jo, nettopp:

I en redegjørelse til Fornyings- og administrasjonsdepartementet skriver Skatteetaten at offentlig utlysning "vil kunne tvinge fram en ekstern tilsetting (...) da en ekstern kan være best kvalifisert og dermed har arbeidsgiver plikt til å ansette denne", ifølge Adressa.

Fagforeningene i offentlig sektor prøver stadig vekk å få opp lønningene slik at man blir konkurransedyktige i kampen om de best kvalifiserte arbeidstakerne. Nå ser vi altså at grunnen til at arbeidsgiver prøver å stå imot ikke er for å spare penger, men for å unngå eksterne søkere...

Nakendiskusjonen går videre...Debatten rundt Jo Strømgrens "A Dance Tribute to the Art of Football" (som jeg kommenterte i går) går videre. Aftenbladet har tatt med en KrF-politiker for å se stykket, og hun synes stykket var en flott og en sterk forestilling. Men hun ønsker likevel en debatt i fylkestinget om hva skolene tar elevene med på, velkommen.

Innslaget i Aftenbladet.

Stykket er for øvrig også å se i sin helhet på Vimeo.

I en facebookdiskusjon har en jeg kjenner skrevet at "Greit at det er både latterlig, innskrenket og sneversynt å reagere på at barna dine ser manneromper på teater. Men vi er vel ikke uenige i at dette er en vurdering foreldrene har full rett til å ta, og at de har monopol på avgjørelsen? Eller er det skolens rett og/eller plikt å "oppdra" barna til at dette er et normalt, akseptabelt kulturuttrykk - på tvers av foreldrenes oppfatning?" Hvor jeg svarte at "interessant diskusjon - spesielt hvis man skal prøve å finne hvor grensene for foreldrenes fulle rett skal gå. Gjelder det også å se nakne overkropper? Hvorfor/hvorfor ikke? Eller å se nakne legger?"

Altså: naturligvis har foreldrene rett til å styre sin barns oppdragelse. Men så lenge de velger å la barna gå i den offentlige skolen, må de finne seg i at skolen forholder seg til gjengse moraloppfatninger, og ikke skal gå så langt i selvsensur at selv den mest ytterliggående forelder er ubekymret. Men dermed er det ikke sagt at det er enkelt å se nøyaktig hvor grensen går for hva skolene kan gjøre.

Så slik sett synes jeg også at en diskusjon om grensene er helt ok. Men hvis mannerumper skal anses som for grovt, blir det blant annet mange filmer man ikke kan vise i skolen, som Gjøkeredet, American History X, American Beauty, Sicko, Brokeback Mountain, Og mora di også, Romeo og Julie og Milk, blant mange, mange andre. Og det blir vekk med Michelangelo fra kunst og håndverk-bøkene...(Se mer av diskusjonen.)

Å komme seg fram i verden

SSB gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse om sosial ulikhet, som del av et internasjonalt prosjekt.

Det aller første spørsmålet i undersøkelsen var interessant: "Hvor viktig mener du følgende forhold er for å komme seg frem i verden?" og det første punktet var "At en kommer fra en velstående familie?" Svaralternativene var Helt avgjørende, Svært viktig, Ganske viktig, Ikke særlig viktig, Ikke viktig i det hele tatt, Vet ikke.

Jeg krysset på "Helt avgjørende" eller "Svært viktig" - jeg husker ikke helt. Det er ihvertfall klart at om du er heldig å komme fra en velstående familie har du helt andre muligheter til å "komme deg fram" enn hvis du er født av foreldre i slummen i et fattig land.

Jeg prøver å være bevisst på dette av og til - at vi i Norge er voldsomt privilegerte i forhold til de fleste andre. Ord som "velstående familie" har helt ulikt innhold om du tenker globalt eller bare lokalt. I norsk kontekst var nok ikke den familien jeg vokste opp i regnet som "velstående" og jeg ville dessuten uansett svart at i Norge er det bare "Ganske viktig" å komme fra en velstående familie. I global sammenheng er nesten alle nordmenn "velstående" og vi kan takke det lykketreff at vi er født i Norge for at vi stort sett slipper å bekymre oss for hva vi skal spise i morgen.

Jeg er imidlertid spent på hvordan svarene på spørsmålet blir tolket når de blir offentliggjort - lokalt eller globalt.

Thursday, November 05, 2009

Et plagsomt nakenteater på Jæren

Aftenbladet slår stort opp en anmeldelse av Jo Strømgren-forestillingen "A Dance Tribute to the Art of Football". Det er to tiendeklassinger som i avisa uttaler at stykket var ekkelt og uten mening. Og ikke minst foreldrene, som ikke selv har sett stykket, reagerer sterkt på at forestillingen inneholder nakne menn. "Dersom me hadde møtt mennene nakne i Vigrestad sentrum, ville me meldt dei til politiet. Med etiketten kultur, ser det ut som alt er lov", sier Oddrun og Nils Terje Aarsland til Aftenbladet.

Jeg har også lite grunnlag for å mene noe om denne forestillingen. Jeg har vært på et par Jo Strømgrenforestillinger, men ikke denne. På grunnlag av de forestillingene jeg har sett, synes jeg ikke det er rart at tiendeklassingene synes stykket var "uten mening" - de er gjerne ikke umiddelbart tolkbare. Det hjelper jo slik sett ikke at figurene i stykket snakker kaudervelsk. At publikum mener å ha hørt banning blir imidlertid litt fascinerende.

Jo Strømgren er svært avmålt i sin respons i en oppfølgingssak i Aftenbladet:
"Den første reaksjonen min er at det er synd dersom ytringar som dei som er komne fram her vert latterleggjort og dersom dei som reagerer vert stempla som pietistar frå Jæren. Eg er glad for at reaksjonane kjem og at dei vert uttalte. Det er interessant å bli korrigert. Det gir eit bilde av kven me er her i landet. Men eg meiner nok at desse ytringane ikkje er representative for den norske røynda."

Det jeg vil stille spørsmål ved er imidlertid hvorfor elevene blir sendt på en slik teaterforestilling uten noen forberedelse. Hva er den pedagogiske tankegangen bak det, gitt at Jo Strømgren jo på sett og vis er vanskelig tilgjengelig? Jeg tror at elever som er forberedt på hva de skal møte, vil være bedre i stand til å se humoren i stykkene hans, for eksempel.

Eller er dette et tilfelle av det som evalueringene av Den kulturelle skolesekken viste at det var altfor mye av: at elevene sendes på kulturarrangementer uten at lærerne engang tar seg bryderiet med å sette seg inn i hva de skal oppleve?

Homokyssing på Barne-TV og moralsk forargelse...Bjarte Ystebø blir moralsk forarget over synet av Barne-TV-Erik som kysser ulike folk. I bloggen sin skriver han at "Barne-TV er et statlig tilbud til norske barn, og skal ikke være ladd med ting som er kontroversielle og til anstøt for mange norske familier. Det bør kunne ses av alle, og bør være en trygg sone i sendeskjemaet, der foreldre ikke må bekymre seg for innholdet."

Nåvel, det vil alltid finnes folk som har langt lettere for å bli moralsk forarget enn andre, og det vil sannelig ikke være lett for NRK å lage TV som ikke er til anstøt for selv de mest anstøtbare. Selv tror jeg at det kan være fint at barn får se at kyssing like gjerne kan skje mellom folk av samme kjønn som mellom folk av motsatt kjønn.

Wednesday, November 04, 2009

Pinlig Høyreutspill om seksualundervisning i skolen

Høyres Torbjørn Røe Isaksen hadde et pussig blogginnlegg i helga, der han argumenterte MOT bedre seksualundervisning. Han skriver blant annet at "Det er faktisk ikke slik uten det offentlige så blir det kaos, synd og katastrofe. For å sette det på spissen: Mennesker har hatt sex i alle tider, og de har klart det uten hjelp fra sosialdemokratiet."

Heldigvis rykker sexolog og overlege Haakon Aars ut i Dagbladet og tar avstand fra denne påstanden. Han sier at: "Det har vist seg gang på gang at det ikke er nok å snakke med venner og familie om seksualitet og sex. Det ser jeg daglig i forhold til mennesker som sliter med seksuelle problemer, anoreksi, overgrep og seksuell orientering. [...] Vi vet at en styrking av seksualundervisningen vil styrke den enkeltes identitet. Blant annet vil det hjelpe unge som er usikre på sin egen legning."

Isaksen kritiserer Marianne Aasen for et utsagn om at "Det er ikke nok å overlate seksualundervisningen til foreldre eller til selvstudier på nettet. Her har skolen en viktig oppgave." Han mener utsagnet "oser av en mistillit til foreldre". Velbegrunnet mistillit, vil jeg si. Riktignok finnes det naturligvis foreldre som takler dette helt greit, men det finnes også massevis av foreldre som ikke er spesielt gode til å snakke med sine barn om seksualitet.

Se også dagens Aftenpostenkronikk om det nye ressursheftet om undervisning i seksualitet fra Utdanningsdirektoratet.

(For ordens skyld: Jeg kjenner Haakon Aars litt fra arbeidet i Rosa Kompetanse - men det er ikke derfor jeg er enig med ham i dette tilfellet...)

Ukas bilde: Hundertwasser

Første gang jeg var i Wien ble jeg veldig glad i Hundertwassers arkitektur, og prøvde naturligvis å fange den på "film". Det er en organisk arkitektur, med få rette linjer og med mye grønt. Hundertwasser hadde heller ikke tro på at det var sunt for mennesker å gå på flate gulv, så det bygget han derfor ikke.

Bildet er altså av Hundertwasserhaus, en boligblokk helt ulik andre boligblokker. Kanskje jeg ville likt Ammerudblokkene (som jeg har utsikt til fra balkongen min) enda bedre hvis Hundertwasser var arkitekten?

Hundertwasser House

Sunday, November 01, 2009

Elendig journalistikk av VG

Maken til meningsløs journalistikk som VG bedriver i dag skal man lete lenge etter. Som kjent har pølse-Hanssen fått ny jobb i et nytt PR-byrå. Da ser VG det som naturlig å intervjue noen av det nye PR-byråets konkurrenter om Hanssen og hans nye arbeidsgiver, under dekke av at de er "PR-eksperter". (Ja, VG bruker faktisk det uttrykket!) Og "PR-ekspertene" svarer jo som ventet: Playground (ved Håkon B. Schrøder) sier at oppstyret er dårlig for omdømmet til konkurrenten First House. Geelmuyden.Kiese (ved Hans Geelmuyden) sier om konkurrenten at "En stort dårligere start kunne ikke selskapet fått".

Hva blir det neste fra VG?
"SAS har dårlig service, sier luftfartsekspert Bjørn Kjos"?
"Stoltenberg mangler troverdighet, sier politisk ekspert Siv Jensen"?
"VG er ei drittavis, sier medieekspert Marie Simonsen"?

Nei, denne siste ville VG aldri ha trykket...

Hvilken er Norges beste politiske blogg

Svein Tore Marthinsen fortsetter sin avstemning om den beste politiske bloggen. (Husk å stemme! :-)

Resultatet av oktoberavstemningen ble som følger:
1. Per Aage Pleym Christensen 84 (25%)
2. Onar Åm 74 (22%)
3. Heidi Nordby Lunde 59 (17%)
4. Ivar Johansen 17 (5%)
5. Sigrun Tømmerås 14 (4%)
6. Paul Chaffey 13 (3%)
7. Sondre Olsen 10 (2%)
7. Emil Andre Erstad 10 (2%)
9. Audun Lysbakken 9 (2%)
9. Lars-Henrik Paarup Michelsen 9 (2%)
11. Bjørn Smestad 8 (2%)
12. Stig Ove Voll 7 (2%)
13. Jan Arild Snoen 5 (1%)
14. Knut Johannessen 3 (0%)
14. Andreas Halse 3 (0%)
16. Fredrik Mellem 1 (0%)
16. Jens Stoltenberg 1 (0%)
18. Tore O. Sandvik 0 (0%)
18. Jan Simonsen 0 (0%)

Hyggelig å få 8 ganger så mange stemmer som Jens Stoltenberg... :-)

Når andre vil bruke bildene mine

En av de kule tingene med å legge bildene jeg tar på Flickr er at de faktisk blir sett av andre enn meg av og til. Fra tid til annen får jeg spørsmål om folk får lov til å bruke bildene mine i ulike sammenhenger, og det er gøy. Og det er ofte høyst overraskende hvilke bilder de vil bruke.

En reiseguide ba i dag om lov til å bruke dette bildet av Astrup Fearnley Museum of Modern Art - og det fikk de lov til:
153_5383

Andre reiseguider har tidligere brukt disse bildene:
Holocaust Memorial
Holocaust Memorial - Wien

127_2744
Bislett

Og dette bildet fra Sametinget er blitt brukt i undervisning ved en norsk høyskole:
same

Og her er et bilde hvor jeg faktisk sa nei: et USAnsk universitet ville bruke det på hjemmesiden sin, men kunne ikke oppgi fotograf, og da gadd jeg ikke:
IMG_1708

Og til slutt: dette bildet er faktisk kommet på trykk i boka "Hong Kong Chic":
Star Ferry, Hong Kong

Poenget: jeg er ingen fotograf som kunne blitt rik på fotograferingen, men jeg tar av og til bilder som noen kan bruke - ikke fordi de er så fantastiske, men fordi de viser akkurat det som disse menneskene har bruk for der og da. Og slik går verden gradvis framover, ved at vi alle hjelper hverandre litt... :-)