Tuesday, August 31, 2010

Homonytt fra hele verden 31/08/10

Folkeavstemning om menneskeretter? Nei takk!
I Costa Rica har en folkeavstemning om partnerskapslov blitt avlyst, fire måneder før den skulle vært holdt. Det er Høyesterett som har bestemt det, med en relativt overbevisende begrunnelse: "Folk som lever i sammekjønnsforhold er en vanskeligstilt gruppe og utsatt for diskriminering, og de trenger støtte fra det offentlige for å få anerkjennelse for sine konstitusjonelle og derfra utledede rettigheter. Retten finner at det å la majoriteten bestemme over minoritetens rettigheter bidrar til å forverre diskrimineringen mot minoriteten." (min oversettelse, se heller originalen...) Godt poeng: å ha folkeavstemning for å bestemme om en bestemt gruppe skal ha rettigheter som alle andre tar som en selvfølge, er snodig. (globalpost)

"Rektor er homo!"
I Pretoria pågår en interessant rettssak om ytringsfrihet og om hvorvidt det er en ærekrenkelse å kalle noen homofile. To elever limte ansiktene til rektor og viserektor på skolen på et bilde av to menn som masturberte. De ble dømt av Pretoria High Court til å betale erstatning for ærekrenkelse. Men nå skal saken opp i grunnlovsdomstolen. Forsvareren til elevene mener at de må få lov til å uttrykke seg "satirisk" og at det uansett ikke er en ærekrenkelse å påstå at noen er homofile. Så da får vi se. (Mamba Online)

Adopsjonsbyrå nedlegges
Det britiske, katolske adopsjonsbyrået som jeg nevnte for en uke siden har gjort alvor av truslene om å legge ned adopsjonsvirksomheten sin heller enn å følge antidiskrimineringsregelverket som ville medført at de også måtte tilby sine tjenester til homofile. (Christian Science Monitor) Det er lett å forstå begge sider i denne saken - på den ene siden er det ingen som isolert sett blir bedre stilt av at dette adopsjonsbyrået stenger. På den annen side vil tilværelsen for hver enkelt av oss bli ganske uholdbar hvis det blir opp til hver enkelt bedrift eller organisasjon om de vil diskriminere mot homofile. Eller mot svarte. Eller mot jøder.

Hva kan kalles "veldedighet"?
En liknende sak har dukket opp i New Zealand, hvor en kristen gruppe som ville "kurere" homofili ble nektet status som veldedig stiftelse av en liknende Charities Commission. Begrunnelsen er at det å være homofil ikke behøver å kureres. (GayNZ)

Seksuelle overgrep
Det er omtrent like mange menn som forgriper seg seksuelt på gutter utenfor familien som det er menn som forgriper seg seksuelt på jenter utenfor familien. Dette skriver Vårt Land og VG (og opprinnelig NTB) slik: "De utgjør bare fem prosent av befolkningen. Likevel begår homofile like mange overgrep mot barn utenfor familien som det samlede antall heterofile overgripere." Dette må vel være en logisk brist? Ihvertfall står det ingenting i saken som direkte bekrefter at alle menn som begår overgrep mot gutter kan karakteriseres som homofile. Det er riktignok akkurat homofile Thore Langfeldt har forsket på - og han mener at hos en del homofile overgripere er årsaken å finne i negative holdninger til homofili. Hans funn skal presenteres på en konferanse, og man må vel høre hva som sies der før man eventuelt mener noe om det.

Nei til antimobbeprogrammer?
I USA kritiserer den ytterliggående gruppa "Focus On The Family" antimobbeprogrammer i skolene for å være "skjult homoaktivisme" (eller "snikhomofilisering", som en herværende partileder ville ha kalt det). Candi Cushman sier: "Vi føler mer og mer at aktivistene villedende bruker antimobberetorikk for å få fram sine synspunkter, mens synspunktene til kristne elever og foreldre bagatelliseres." Nåvel, Det vil ihvertfall lett skje hvis homoaktivistene mener at homofile barn ikke bør mobbes, mens de kristne foreldrene mener at homofile heller burde kureres. (Focus on the Family holder nemlig også på med "helbredelse" av homofile. (On Top Magazine)

Queer Shakespeare
Litt kultur: Er du i Philadelphia, kan du ta en titt på en queer versjon av "A Midsummer Night's Dream". Men bare til 12. september. (Philly2Philly)

Skift førerkortkjønn
I Pennsylvania, derimot, er det nå blitt lov å skifte kjønn på førerkortet - hvis du allerede har gjort det in real life. (Philly.com)

Oppfølging: Skeiv tegneserie
Som nevnt tidligere dukker en homofil figur opp i tegneserien Archie snart. Nå kan du lese et intervju med tegneserieskaperen hos Towleroad.

Monday, August 30, 2010

Ukas sjokolade: Milka Strawberry YoghurtOk, andre uke på rad med jordbær og yoghurt som stikkord. Denne ukas sjokolade vet jeg ikke engang hvor er kjøpt, men jeg vet jo noe om hva den smaker.

Den er ganske annerledes enn forrige ukes sjokolade. For det første er sjokoladen lys, ikke mørk. For det andre er jordbærsmaken litt mer kamuflert - av en smak som nok er ment å være yoghurtsmak. Men på underlig vis står ikke dette så dårlig til hverandre likevel, og med en kopp kaffe i nærheten til å drukne den litt kunstige ettersmaken, blir det helt greit.

Konklusjon:

Sunday, August 29, 2010

Litt mange kommuner...

René Stavnes synger alle Norges kommunenavn i en Youtubevideo som folk deler friskt for tida. Morsomt.Men: kanskje også en liten påminnelse om at det er veldig mange kommuner her i landet. Etterhvert som vi stiller krav til bedre og bedre kvalitet på tjenestene fra kommunene, blir det viktigere å finne gode løsninger på hvordan man kan skape bærekraftige kompetansemiljøer. For eksempel ved sammenslåinger...

Saturday, August 28, 2010

Morsomme sitater 91

"Det var ikke noe rosenrødt svart-hvitt-bilde jeg tegnet her." (Kjell Magne Bondevik)

"Fordelen med sitater er selvfølgelig at man kan bruke andres ord til å fornærme folk." (Amanda Cross)

"Et ensomt menneske er en ulykke som heldigvis kommer alene." (Nils-Fredrik Nielsen)

Homonytt fra hele verden 28/08/10

Straff i Uganda
I Uganda foreligger et lovforslag som vil gi livstid i fengsel for å ha homosex en gang, dødsstraff for å ha homosex mer enn én gang (eller for ymse andre ting, som å ha homosex og samtidig være HIV-positiv). Det er også fengselsstraff for ikke å gå til politiet innen 24 timer hvis man oppdager en homofil. David Bahati, som står bak lovforslaget, sier i et intervju med Harper's Magazine at han egentlig ønsker å drepe alle homofile. Uganda utsettes for sterkt press fra giverland til ikke å vedta loven, men den sies å være populær blant folk flest... (NPR)

Lærebøker
I Nederland har et lærebokforlag presisert at de i framtida vil inkludere homofile familiefedre eller -mødre i lærebøkene der det er naturlig. Mens familier i dag alltid presenteres som to foreldre av motsatt kjønn og noen barn, vil det i framtida også være eksempler hvor foreldrene har samme kjønn. (EarthTimes) I Polen, derimot, har en ny lærebok fått homoorganisasjonene på nakken. De påstår at boka presenterer homofili som en sykdom som man kan bli kvitt igjen. (PinkNews)

Kidnapping i Israel
I Tel Aviv ble en homofil mann kidnappet av slektninger som ville ta ham med tilbake til landsbyen han kom fra og "endre" ham. Politiet fikk satt ham fri etter 12 timer, og tok hånd om kidnapperne.(The Advocate)

Felles ekteskapslov i Colombia snart?
I Bogotá i Colombia støtter 63 prosent av befolkningen felles ekteskapslov, ifølge en statlig spørreundersøkelse. (The Advocate)

Straff og kjærlighet i Indonesia
I Aceh-provinsen i Indonesia er det vedtatt en lov som straffer homofili med 100 slag. Loven er heldigvis ikke undertegnet av guvernøren. (Fridae) The Jakarta Globe intervjuer en gutt, Toni, om hans oppvekst. Han forteller at han, da han var 14, tenkte at det å skulle gå på en islamsk internatskole ville kurere homoseksualiteten. Men det var feil. Det var der, på den rene gutteskolen, han møtte sin første kjærlighet...

Politikere kommer ut i England...
I England har fengselsministeren, Crispin Blunt, kommet ut som homofil. Det kinkige er at han er gift med en kvinne - de har vært gift i tjue år og har to barn. (PinkNews)

...og i USA
I USA har tidligere leder av Republican National Committee og kampanjemanager for George W. Bush, Ken Mehlman, kommet ut av skapet. Dette møtes med varierte reaksjoner - at en person kommer ut tas jo normalt imot med glede og varme i homomiljøet, men med tanke på de negative kampanjene RNC har stått for, er det vanskelig å møte ham uten en viss kritikk. Noen ser ham nærmest som en forræder som nå vender hjem og forventer applaus. At han var homofil var dessuten kjent for mange, og man undrer seg over hvordan media maktet å holde det skjult. (Queerty)

Få homofobene ut av det militære!
En amerikansk marineoffiser har fått ett års fengsel for å ha mishandlet 17 soldater, blant annet ved å bedrive "sack-tapping" og kalle dem homofile. Hans advokater mente at oppførselen var vanlig i marinen. (Queerty)

Kulturnytt
Pussig nok har filmen I Love You, Phillip Morris ikke hatt premiere på kinoer i USA enda, visstnok på grunn av at det er en homsefilm. Men nå ser det ut til at den får premiere i desember, lenge, lenge, lenge etter at den gikk på kino i Oslo. (Cinematical)

Tops and bottoms
Og helt på siden av det meste: ManHunt har undersøkt hvilke land som har flest "tops" og hvilke som har flest "bottoms" (62,4%) - basert på profilene på nettstedet. Det viser seg at det er latinamerikanske land som har flest "tops", mens Danmark har størst andel "bottoms" (53,6%). Det er vel grunn til å tro at undersøkelsen sier vel så mye om hva som tradisjonelt har vært akseptert i de enkelte landene som om fysiske eller følelsesmessige forskjeller... (ManHunt Daily, via Queerty)

Nepal
...og Blikk skriver om delegasjonen fra Nepal som er i Norge for å lære om erfaringene med felles ekteskapslov.

Friday, August 27, 2010

Lesebrettet gjør det samme for litteraturen som mp3-spilleren gjorde for musikken

Jeg fikk min første walkman midt på 80-tallet en gang. Dermed kunne jeg enkelt ta med meg musikken min hvorhen jeg gikk. Skulle jeg på lange ferieturer tok jeg med meg kanskje 10-15 kassetter. Skulle jeg bare på jobb i jordbæråkeren (jada, jeg har sterke minner fra jordbærplukking, selv om jeg bare holdt ut én sommer) sto jeg foran kassetthylla om morgenen for å plukke ut 2-3 kassetter - noe mer ble for mye å dra på. Og batteriene holdt jo ikke ut uendelig heller.

Nå har verden endret seg. Jeg tar det som en selvfølge at jeg kan ta med meg all musikken jeg eier - eller ihvertfall mange, mange døgn med musikk og radioprogrammer - og lurer aldri mer på hva slags musikk jeg skal ha med meg på ferie.

Inntil for et par år siden hadde jeg det på samme måter med lesestoff som jeg tidligere hadde det med Walkmanen. Når jeg skulle ut på reise, måtte jeg tenke over hvilke bøker og blader jeg kunne tenke meg å lese, opp mot hvor mye jeg gadd å dra på. Et par halvleste nummer av The Economist ble ofte med, et par nyinnkjøpte bøker likeså. Men James Joyces Ulysses - som jeg har lest kanskje hundre sider av men aldri kommet videre i - ble aldri med. Tyngden var for stor og sannsynligheten for at jeg ville få ånden over meg var for liten.

Nå er dette en saga blott. Når jeg pakker ned lesebrettet mitt, har jeg alltid rikelig med lesestoff. Ofte har jeg lastet ned noen reiseguider for stedet jeg skal til. Kanskje også noen lokale aviser for stedet jeg skal til, bare for moro skyld. Og jeg har en del bøker jeg har lyst til å lese. "Ulysses" er med, for jeg har jo lyst til å lese den - jeg trenger bare en tilstrekkelig regnfull feriedag for å komme i gang igjen. Og Shakespeares samlede verker er der - for det har jo hendt at jeg plutselig har fått lyst til å lese ham også.

Om det strengt tatt er nødvendig for meg å ha med "Ulysses" på jobben hver dag? Neida, på samme måte som det ikke er direkte nødvendig å ha med tusenvis av låter. Men det er deilig å vite at jeg aldri mer vil mangle passende lesestoff.

(Og så laster jeg jo opp Aftenposten til lesebrettet når jeg er på ferie også - men det er en annen sak.)

Thursday, August 26, 2010

FrPs mareritt om Disneyland

To fremtrendende FrP-politikere (Kent Andersen og Christian Tybring Gjedde) har en kronikk i Aftenposten i dag som nok minner de fleste Venstre- og KrF-sympatisører på hvorfor det vil være vanskelig å gå i regjering med FrP. Sikkert rimelig mange Høyre-folk også, forresten.

Det er mye å ta tak i i kronikken, men jeg må jo starte et sted. Så la meg starte her:

Vi som er glad i Norge og som verdsetter tilhørigheten og identiteten landets kulturelle fellesskap representerer, ser med undring og uro på hvordan dette fellesskapet forvitrer og undergraves av en innvandringspolitikk uten bærekraft.

Jeg tilhører kategorien "vi som er glad i Norge". Men jeg er ikke spesielt urolig for at dette fellesskapet skal forvitre. Bruken av "vi som er glad i Norge" for å insinuere at tilhengerne av en liberal innvandringspolitikk ikke er glad i Norge, slår an tonen til et innlegg fullt av demagogi, men med lite konkret argumentasjon.

La meg føye til: jeg er glad i Norge ikke minst nettopp fordi Norge til tider er gode til å hegne om menneskerettighetene. Jada, naturligvis finnes det sterke moteksempler også, men vi har bred politisk enighet om ikke å ha dødsstraff og ei heller sende mennesker ut av landet hvis det vil medføre at de får dødsstraff i sitt hjemland, for eksempel. Dette må vi verne om.

Det er Ap som sørger for at norskkulturelle rømmer flere av Oslos bydeler, og etterlater seg enklaver hvor muslimsk enfold, dogmatisme og intoleranse får stadig sterkere grobunn.

Hvor er dette? Jada, det er mange muslimer for eksempel i bydelen jeg bor i (Grorud), men "muslimsk enfold" er ikke dominerende slik jeg ser det. Enfold har uansett en tendens til å fordele seg likt på ulike folkegrupper. Dessverre er ikke FrPerne konkrete på hvor de mener enfoldet, dogmatismen og intoleransen står så sterkt.

FrPerne gjør forsøk på å "definere" "norsk kultur":

Norsk kultur er summen av det vi feirer på 17. mai: Felles land, historie, tradisjoner, språk, høytider, religionsbakgrunn, verdigrunnlag, kulturarv, lovverk, valuta, skikk og bruk, flagg, oppvekst, forsvar, nasjonalsang, kongehus, landslag og tusen andre små og store ting som utgjør et kulturfellesskap. Det er norsk kultur for alle dere som er tilgjort uvitende. Det er norsk kultur i all sin variasjon - slik alle sterke, stolte kulturer har variasjoner. [...]

Men, vil vi hjelpe Arbeiderpartiet med å bytte ut norsk kultur med «flerkultur»? Aldri!

Å påpeke at mye av dette kommer utenlands fra - at kongehuset kommer fra Danmark, at religionen kommer fra Midtøsten, at mange tradisjoner kommer fra Europa og så videre - det kaller FrPerne for "hersketeknikker og utvanningstaktikk", så det er det vel ingen vits at jeg peker på.

Men jeg tror ikke på at vi bytter ut norsk kultur med flerkultur. Jeg tror ikke noe på at norsk kultur er så svak at den vil bukke under for de nye inntrykkene. Vår historie er fortsatt der, vår kulturarv er der, og landslaget er sannelig blitt bedre av å få John Carew med. Jeg tror nettopp det FrPerne fnyser av: at norsk kultur blir beriket av å være i samspill med andre kulturer. Norsk matkultur lever videre, selv om vi i Norge også setter pris på en masalasaus eller en kebab fra tid til annen. Norsk musikk lever videre, selv med innslag fra andre kulturer, og så videre.

Men å ta til motmæle mot FrPernes skrekkpropaganda medfører en fare for å skjønnmale. Det er skummelt, for da kan det virke som man må velge mellom et skjønnmalt og et svartmalt bilde. Selv om jeg mener at hovedbildet er at folk som kommer til Norge beriker det norske samfunnet både ved sin arbeidskraft og kulturell variasjon, er jo ikke bildet rosenrødt. Og problemene må takles med håndfast politikk - og løsningene vil variere fra område til område:

Ja, det kommer kriminelle til Norge for å utnytte vår flyktninge- og asylpolitikk. Det er viktig å få tatt disse og få sendt dem ut av landet igjen. (Generelt må politiet bedres, for alle eksemplene på at politiet ikke kan ta i saker selv med gode beviser er demoraliserende, enten den skyldige er "norsknorsk" eller har utenlandsk bakgrunn.) Blant annet må vi styrke kapasiteten hos de som behandler søknader om opphold, slik at det blir vanskeligere å bløffe seg inn på falskt grunnlag.

Ja, det er en del elever som ikke lærer norsk godt nok, og som står i fare for å havne på utsida av samfunnet. Skolene må styrkes for å gi gode norskkunnskaper til alle. Heldigvis har Osloskolen ganske gode resultater og kan være et eksempel for mange andre deler av landet, men også her er det skoler hvor kompetansen og lærertettheten bør styrkes.

Ja, det finnesd også innvandrere som utnytter det norske velferdssamfunnet, for eksempel ved å jobbe svart. Dette må løses på samme måte som med norske skattesnytere: flere kontroller. Hver enkelt som jobber svart må straffes.

Og joda, det finnes intolerante innvandrere som er i klasse med de mest intolerante nordmenn. For eksempel kan det være tøft å være homofil muslim. Her er det bare opplysning og holdningsarbeid som gjelder. Hver skole skal undervise hver elev om dette.

Fremskrittspartiet skriver fortsatt i sitt prinsipprogram at "Det fundamentale i vårt samfunnssyn er troen på, og respekten for, det enkelte menneskets egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi." Dette er også en viktig del av mitt verdifundament. Når vi står ovenfor samfunnsproblemer vil ofte de på venstresiden av politikken se på grupper og ikke enkeltindivider. De vil lage forbud og påbud som gjelder alle heller enn å lage løsninger som gir den enkelte mulighet til å løse problemene.

Når det gjelder utfordringene i det flerkulturelle samfunnet må vi se individene og gjøre det mulig for hver enkelt borger av landet vårt å skape seg et godt liv. Og straffe den enkelte som bryter lovene. FrPerne som skriver denne kronikken ser ikke individene, kun grupper.

FrPerne mener for øvrig at "flerkultur" er en drøm fra Disneyland. For dem er det visst et mareritt. For meg er FrPdrømmen om en politikk som har en ren, ubesudlet norsk kultur som mål, et like stort mareritt.

(PS: Jeg er som kjent medlem av Grorud Venstre. Der er en innvandrer som leder. Men jeg tror jeg ville ha ment sånn cirka det samme uansett...)

(PS2: Siv Jensen tar ikke avstand fra kronikken på spørsmål fra VG. Men ville ikke uttrykt seg sånn...)

Når studentene ikke har råd til klær...

I dagens Aftenposten står det en interessant artikkel om frafallet i høyere utdanning. I enkelte utdanninger fullfører kun halvparten av studentene studiet. Mange lurer på hvorfor det er slik.

Bildene som illusterer artikkelen viser tydelig at én av studentene sitter på forelesning i bar overkropp. Noen vil sikkert tolke det som en bekreftelse på det mange har sagt: nå er studiefinansieringen blitt så dårlig at studentene ikke har råd til både pensumbøker og klær. Da er det ikke rart at mange slutter.

Men siden forelesningen det er bilde fra er en matematikkforelesning, er nok svaret et ganske annet. Studenten blir nok rett og slett så varm om hjertet av temaet som det foreleses om, at han måtte kle litt av seg for å kjøle seg ned litt.

Homonytt fra hele verden 26/08/10

Hvem vil bo sammen?
I USA begynner Pentagon å forberede seg på en tilværelse uten "Don't Ask, Don't Tell", regelen som tilsier at homser og lesber som lar folk forstå at de er homofile, blir kastet ut av det militære. James Conway, som er "Commandant General", har sagt at det kan bli aktuelt å tilby enkelte heterofile soldater å slippe å bo sammen med homofile: "Conway said the Marines may make such housing arrangements "voluntary" to accommodate any "moral concerns." He said many Marines are "very religious" and because of their moral concerns "don’t want to room" with homosexuals."

Moral concerns? Eller er de "veldig religiøse" soldatene redd for at de vil bli homofile hvis det flytter inn noen kjekke, homofile menn i uniform i nabosengene deres?

Etter det jeg har forstått, har ingen foreløpig spurt de homofile soldatene om de foretrekker å bo sammen eller å dele rom med "veldig religiøse" heteroer... (NBC News, via Towleroad)

(Se for øvrig et intervju med noen homofile West Point-rekrutter i The New York Times.)

Homofile Kiwi-flyverter
I New Zealand, derimot, har Air New Zealand laget en ny sikkerhetsinstruksjonsvideo, med en homofil flyvert inkludert. (Queerty)

Homofugler down under
Og i Australia har forskere funnet ut at fugler har flytende seksualitet, ifølge en artikkel i LiveScience (som jeg leste om hos The Advocate). Det kommer stadig flere beviser på at det gamle argumentet om at "det er ikke naturlig å være homofil" er helt på viddene - ved siden av å være ganske så uinteressant.

Nei til utslettelsesplan i Estland
I Estland har for øvrig undervisningsministeren sagt nei til informasjon om homoekteskap i skolen: "Jeg vil ikke tillate noen form for propaganda for homofile ekteskap. Det estiske samfunnet har ikke bruk for en utslettelsesplan", siterer Blikk. Ja, for alle vet jo at den eneste grunnen til at noen blir heterofile er at de ikke har hørt om homofili.

Homoadopsjon i Finland
I Finland har statsministeren tatt til orde for at homofile skal få adoptere på linje med heterofile. I dag kan de bare adoptere barn som er biologisk barn av en av partnerne. Vel, som statsminister har hun sjansen til å få det gjennom. (Queerty)

Pride i Nepal
I Nepal har det vært Gay Pride-parade. Det er niende gang, og deltakerne har kommet langt siden den første gangen, da deltakerne gikk med masker for å unngå å bli gjenkjent. (Det er litt mer schwung over "pride" når man slipper maskene.) (Times of India, via Towleroad) Samtidig er representanter for regjeringen i Nepal i Norge for å diskutere felles ekteskapslov, ifølge Gaysir.

Ny trønderleder
Hjemme i Norge har LLH Trøndelag fått ny leder: Stine Helena Bang Svendsen. Hun har tidligere vært veldig opptatt av seksualitetsundervisning i skolen, så det er bra. Hun er også opptatt av queer teori, men sier i intervju med Blikk at hun er pragmatisk. Lykke til!

Reklame
Og så litt reklame: GLAAD har annonsert de nominerte til sine reklamepriser - som går til gode reklamer som har homotema med. (Queerty.)

Og København kjører en reklamekampanje med stikkordet cOPENhagen... (Queerty.)

HIV i arbeidslivet - i USA
Å komme ut som HIV-positiv kan være vanskelig i så mange bransjer, selv om mye har skjedd siden Henki Hauge Karlsen i 1985 mistet jobben sin på grunn av diagnosen. I USA kom denne uka Mason Wyler (James Wallace), en homopornostjerne, offentlig ut med sin diagnose. Kan han da beholde jobben sin? Ja, ifølge minst en pornoprodusent, som presiserer at sikker sex uansett er nødvendig i det yrket. Så verden går litt framover... Men selv vurderer han å bli lærer. (BoxTurtle Bulletin)

Wednesday, August 25, 2010

Ukas bilde: Praha

Det skulle bare et besøk til for å forelske seg i Praha - og nå vet jeg at jeg kommer til å besøke byen mange flere ganger (hvis helsa holder). Her er et bilde av Vltava (Moldau) på kveldstid. Det er en bra by.

171_7164

Tuesday, August 24, 2010

Fasan hos Raymond

Har du noen gang kommet inn på en restaurant og fått beskjed om at det eneste du kan velge er "kokkens valg", som i tillegg er hemmelig?

Dette er visstnok ikke helt uvanlig i andre land, men jeg har aldri opplevd det før jeg spiste på Raymonds mat- og vinhus på torsdag. Det føles litt skummelt å bestille en hel meny "usett", men det er jo litt artig også.

Denne dagen viste det seg å være fiskesuppe til forrett, en litt bacalaoaktig fiskerett (fisk i tomatsaus, servert i papirpose) som andre forrett og fugl med peppersaus som hovedrett. Etter hovedretten kom kelner/kokk bort til bordet og spurte om vi visste hva vi hadde spist. Siden vi ikke visste det, satte han i gang med hangman, hvor jeg riktignok fikk fulltreff ved å velge A som første bokstav - vi hadde spist _A_A_ (altså fasan). Desserten inneholdt is, jordbær og brownie.

Duken var en historie for seg selv - et stort, blankt ark med fargestifter til. Når man først begynner å tegne sammen med bordkavaleren kan virkelig kreativiteten settes i gang. Veldig morsomt.

Alt i alt: en helt annerledes restaurantopplevelse som anbefales på det varmeste. Prisen er heller ikke håpløs; 399 kroner pr person for fireretters. Og siden vi hadde Lysløypa fikk vi halv pris på fireretters nr. 2.

Beliggenhet: Ruseløkkveien 59, altså like ved Aker Brygge.

Homonytt fra hele verden 24/08/10

Demonstrasjoner
Å lese om Mexico er som å gjenoppleve Norge noen vårdager i 2008. Homoaktivister og grupper av katolikker har demonstrert mot hverandre i Guadalajara, etter at kardinal Juan Sandoval Iniguez påsto at høyesterettdommerne som godtok en lov i Mexico City som tillot homofile å adoptere, måtte være korrupte. (AP, via 365gay.com) Samtidig marsjerer homofile også i Dublin, hvor rettighetene foreløpig er svakere enn i Mexico. (Pinknews) I Russland har en milliardær sagt på radio at homofile bør drepes. (gayrussia) Der er det ikke demonstrasjoner.

Tegneseriehelter
Jeg er usikker på hvor mange som husker tegneserien Archie. Det var da vel en gang i verden til og med et eget blad som het det i Norge? Nå leser jeg at den første åpne homofile figuren dukker opp i Archie: Kevin Keller. Tegneserien er laget av Dan Parent som sier: "Min datter er på den alderen, hun er 16. Jeg ser at det er mange åpne homofile ungdommer på hennes videregående skole. Det er ikke engang noen stor sak." (Gazette) Kult. Når kommer den første homofile soldaten i 91 Stomperud?

Politikk og pornopoliti fra USA
I USA har for øvrig en ny spørreundersøkelse vist at 38 prosent støtter homoekteskap, mot 30 prosent for sju år siden. Støtten til partnerskapslov har økt fra 45 til 57 prosent i den samme perioden. Det går sakte, men det går da rette veien. (Pinknews)

Ellers er det mye nyheter fra USA: James Downie har samlet en del av Barach Obamas utsagn om homoekteskap - de er interessant lesning: Telling Timeline. Små problemer som dukker opp når man ikke er gift, kan man lese om i en artikkel om problemer med å få ta partnerens navn i USA. Og i en Advocate-artikkel kan vi lese om strevet med å adoptere barn - hvis man bor i Florida. Og i USA mister man for øvrig heller ikke jobben i politiet selv om man har spilt i homsepornofilm. (Miami Herald)

Skatt i Tyskland
I Tyskland, derimot, har høyesterett bestemt at homofile par skal ha samme lave arveavgift som heterofile, og justisministeren vurderer å endre skattereglene på inntekt slik at diskrimineringen av homofile avsluttes også der. (AP, via 365gay)

Homoadopsjon i Storbritannia
Et katolsk adopsjonskontor i Storbritannia truer med å stenge dørene fordi de nektes å diskriminere homofile. Det er Charity Commission i Storbritannia som nekter å godkjenne en slik diskriminerende adopsjonshjelp som "charity". Dette skriver Vårt Land om i dag.

DVD
Og så gleder jeg meg til å se "The City of Your Final Destination". Dette er James Ivorys første film siden partneren Ismail Merchant døde, leser jeg i The Advocate. Filmen er nå på DVD i det store utland, og har Anthony Hopkins i en rolle som homofil mann. Dette er jo ingen nyhet, men jeg kom over det mens jeg laget dette innlegget, så da får jeg ta det med...

Dette innlegget er en liten test på hvor mye arbeid det vil være å lage små nyhetsoppdateringer. Svaret er foreløpig: en god del tid, ja... :-)

Monday, August 23, 2010

Å bade naken i Halden

TV2 viser til en sak i Halden Arbeiderblad om nakenbading i Halden:

I uminnelige tider har kvinner badet på fredager og menn på lørdager. Nå har man redusert tidsrommet som er reservert menn på lørdager, og i samme slengen har man visst innført krav om badebukse i den tida badet ikke er reservert for menn. Dette opprører mennene, som skriver: "Resultatet er dessverre nå at mange menn i stedet har valgt å holde seg hjemme, og dette kan da ikke være god økonomi for Halden Bad, i og med at antall kvinner totalt sett aldri har oversteget tre personer på en og samme herredag".

Tre kvinner (kanskje nettopp de tre som har brukt badet på lørdager) ser dette som likestillingskamp, og skriver at "Det er tungt å kjempe for «mannsprivilegier» i 2010 hvor vi kvinner vil inn på alle arenaer, og bli likebehandlet."

Jeg synes løsningen er opp i dagen: la nå alle kjønn få være til stede hele tida. Men man behøver da ikke å innføre krav om badetøy for det... Har man badet nakne i mange år, kan man vel fortsette med det selv om det dukker opp (opptil) tre kvinner?

Ukas sjokolade: Wawel Jogurtowo-truskawkowa czekoladaSjokolade med jordbærjoghurt - det høres umiddelbart ikke ut som noen dårlig idé. Nå kommer den riktignok fra det ikke så veldig anerkjente sjokoladelandet Polen, så man kan kanskje være litt skeptisk. Og når jeg smaker på den mest fordi de som kjøpte den på ferie i Krakow ikke hadde lyst til å spise den opp selv, blir man enda litt mer skeptisk.

Litt kunstig er smaken, men ikke verre enn at jeg kan godta det. Sjokoladen er mørk og fin, og jordbærkremen har en ganske kraftig jordbærsmak. Den er dessuten fast nok i fisken - det renner ikke utover noe her.

Jeg aner riktignok etter to biter at jeg vil bli ganske kvalm hvis jeg spiser fire-fem til, men da får jeg heller la det være. Et interessant bekjentskap...

Konklusjon:

Sunday, August 22, 2010

Tenker ikke de heterofile på imaget sitt?

Jeg leser i avisa om at svenske 20-åringer skal ha sex foran kamera i tv-serien "Kungarna av Tylösand".

Når grasrota rundt omkring i landet får se slike bilder, bidrar det ikke til større toleranse, vil jeg påstå.

Som om ikke det var nok: for noen dager siden meldte VG at en utenlandsk, heterofil diplomat var tatt med en prostituert i Oslo - i strid med norsk lov. Det er heller ikke særlig vellykket merkevarebygging fra de heterofiles side.

(Advarsel: dette innlegget inneholder en liten ironisk snert til Sylvi Listhaug, som jo har bidratt med sikkert velmente råd til homofile når homofile har markert seg i media... Og til alle andre som snakker om "de homofile" som om det var en ensartet gruppe med en felles PR-strategi.)

Jeg løser kreftgåten

Jeg er i full gang med å løse kreftgåten.

Ikke helt alene, naturligvis. Men sammen med andre gjør jeg en liten innsats. Eller strengt tatt er det lille jeg gjør, noe som skjer når jeg ikke gjør noe.

Forvirret? Vel, kanskje du bør ta en kikk på world community grids hjemmeside. Clouet er at hjemmedatamaskiner er blitt så kraftige at selv om man bare utnytter den overflødige kapasiteten i noen hundre av disse, kan de gjøre beregninger som det vil koste store beløp å gjøre på supercomputere.

Derfor har jeg satt opp min hjemme-PC til å gjøre litt beregninger i ledige stunder - som når jeg går fra PCen for å ta en kaffekopp eller se litt på TV. Da jobber den med viktigere ting enn noen gang ellers, som for eksempel å løse problemer som kreftforskere har satt den (og dens PC-kollegaer rundt i verden) til.

Og det var lett å sette opp også - bare et par minutter...

Vil du også løse kreftgåten? Gå til world community grid. (Eller du kan se på BOINC.)

(NB - det er ikke uten videre uproblematisk å sette jobbmaskinen din, for eksempel, til å gjøre frivillig arbeid for andre - spør IT-avdelingen din.)

Saturday, August 21, 2010

"Snikhomofisering"

Øivind Benestad tapte kampen mot felles ekteskapslov, men han holder seg på barrikadene, nå for at barnehagene skal fortsette å late som at heterofili er det eneste rette her i verden.

Ifølge barnehage.no mener han at det er "minoritetenes diktatur" hvis barnehagene skal si noe om at det også finnes mennesker som ikke vil gifte seg med noen av motsatt kjønn.

For det er jo det det handler om - å gi barna noen små innspill i løpet av årene i barnehagen som viser dem at det finnes mer mangfold enn det man kan få inntrykk av ved å lese eventyr eller se Hollywoodbarnefilmer.

Benestad ber foreldrene protestere. Det vil sikkert en del foreldre gjøre - noen fordi de faktisk mener at det barnehagene gjør er galt, og en del fordi de tror barnehagene gjør noe annet enn det de gjør. Men det store flertallet av foreldre vil nok synes at dette er greit - og kanskje de fleste foreldre allerede har latt barna forstå at det finnes mer mellom himmel og jord enn heterofile par.

Upperdog årets beste film

Jeg setter pris på at "Upperdog" ble kåret til årets film av Amandajuryen. Som tidligere nevnt regner jeg den som en av de beste norske filmer noensinne...

Gratulerer!

Navarsetes sexenergicoach

Dagens Næringsliv har en fornøyelig artikkel om hvordan nyåndelighet har sneket seg inn i kongehus og regjering de siste årene. Kjetil Wiedsvang mimrer om hvordan Erik Møller - som i dag er coach for Liv Signe Navarsete - i 1980 fikk studenter til å kle seg nakne og rope "Hu! Hu! Hu! Hu!" på Studentersamfundet i Trondheim. Det skulle "frigjøre sexenergien".

Med de siste ukenes regjeringsforviklinger friskt i minne, kan jeg forstå at Navarsete trenger å få frigjort mer energi. Man har jo en potensiell energikrise i Bergenstraktene, påstås det. Så får vi se hvordan dette vil påvirke påkledningen i regjeringskvartalet framover.

Morsomme sitater 90

"Ja, dere lå lenge likt, men så kom starten." (Ivar Hoff)

"Legen min ga meg to uker å leve. Jeg håper det blir i august." (Ronnie Shakes)

"Besøk: Mellommenneskelig foreteelse som kjennetegnes ved at den alltid er hyggelig. Hvis ikke ankomsten, så avreisen." (Niels Chr. Geelmuyden)

Thursday, August 19, 2010

Stange på sensommeren

Jeg tilbragte litt av den siste sommerferieuka på gamle trakter - Stangebygda. Her er noen bilder fra vakre Stange (klikk for å se større versjoner):

IMG_0380

IMG_0382

IMG_0392

IMG_0397

IMG_0386-0389

Wednesday, August 18, 2010

Ukas bilde: Oslos opera

Jeg ble veldig fort glad i den nye operaen i Oslo. Den er fabelaktig både utvendig og innvendig og er en opplevelse på varme sommerdager. Her har jeg tatt bilde fra en litt skeiv vinkel.

Oslo's new opera

Så forresten denne plakaten i Wien nylig. Da blir jo en (innflyttet) Oslogutt litt stolt...
IMG_7928

Tuesday, August 17, 2010

Nå kommer panserguttene

VG skriver om et stort skritt for likestillingskampen - nå er det ikke lenger bare halvnakne damer som ligger spredt utover bilpansere i håp om å få oppmerksomhet. Nå har turen kommet til guttene.

Nåvel, det er en liten finn.no-annonse som har gått til dette skrittet. 17 år gamle Håvard Jåstad har kledd av seg i håp om salg av en Volkswagen Golf 1996, 220000 km. Prisen er kr. 13.000.Blir det en ny trend? Vel, i øyeblikket har to tredeler av de som har svart på avstemningen i VG, sagt at de kan tenke seg å gjøre det samme (skjønt de fleste av disse har svart "Ja, men jeg tror ikke det ville hjulpet på salget, dessverre.") Men om handling følger ord vil nok vise seg...

Monday, August 16, 2010

Snåsamannen lar seg (naturligvis) ikke teste

I Dagbladet kunne man nylig lese at "Snåsamannen" Joralf Gjerstad ville la seg teste. "Jeg skal stille opp nå," lovte han i intervju med avisa.

Asbjørn Dyrendal hos Skepsisbloggen var ... eh ... skeptisk, og mente at Gjerstad nok ikke mente å si at han ville la seg teste ordentlig og vitenskapelig. Og riktig nok - Fri Tanke (og Vårt Land melder at Gjerstad har kommet på "bedre" tanker. "Jeg lar meg aldri teste av verken vitenskapsfolk eller folk fra alternative bevegelser. Ikke tale om," sier han til Trønder-Avisa.

Hvilket kan bety at Dyrendal er synsk, naturligvis - eller rett og slett tankeleser. Eller bare har møtt litt for mange mennesker med "spesielle" "evner". Ihvertfall bidrar saken til at min tillit til Dyrendal har holdt seg uforandret høyt og tilliten til Gjerstad er uforandret på et relativt lavt nivå.

Doogie Howser venter tvillinger

Neil Patrick Harris, for meg best kjent fra TV-serien Doogie Howser (men også kjent fra en rekke andre filmer), venter barn - til og med tvillinger. Det melder han og hans mann David Burtka på Twitter, ifølge VG.

Og jeg gleder meg med dem - og over at selv VG er i stand til å skrive en helt nøktern melding om den gode nyheten.

Sunday, August 15, 2010

Gull: Å investere i en idé

Hva er verdiskaping? Dette har vært en diskusjon i Norge den siste uka, hvor Trond Giske har bidratt til nytt lavmål ved å anta at kun ting som kan spises, er av verdi.

Lørdag hadde Dagens Næringsliv en stor artikkel om gull - et yndet investeringsobjekt hver gang aksjemarkeder eller boligmarkeder får en nedtur. Gull har "alltid" vært verdifullt, det er håndfast og det er så kompakt at du kan oppbevare formuen din i en bankboks. I tidligere tider kunne man gå i banken og bytte sedlene i gull - det var det som gjorde sedler verdifulle.

Dessuten er det ikke noe tull med gull. Det er ikke som med diamanter, hvor ulike eksperter kan være uenige om hvor flott en diamant er. Eller som med tulipanløker (som var investeringsobjekt i Nederland på 1630-tallet), som har den kjedelige egenskapen at de ikke er holdbare.

Likevel er det noe dypt ulogisk i det. For den enorme prisen på gull er først og fremst basert på at folk er enige om at gull er verdifullt. DN skriver at halvparten av verdens gull er i smykker, mens drøyt en tredjedel er rene investeringsobjekter. Kun en liten del brukes til noe "ordentlig": tannbehandling eller elektronikk osv. Den dagen folk får for seg at gull ikke er så interessant, har gull ikke lenger noen veldig verdi. Investering i gull er et veddemål på at det ikke vil skje.

Jeg har ikke tenkt å vedde imot, det er ikke det. Men det er da noe urovekkende ved å investere pengene sine i noe som kun er verdt noe fordi alle andre mener at det er verdt noe, er det ikke? I motsetning til for eksempel aksjer, som tross alt er verdt noe fordi bedriftene faktisk klarer å produsere pizzaer eller biler eller hva det er og tjene penger på det?

(For øvrig: historien viser at man også ved investering i gull kan risikere å miste bortimot 2/3 av verdien, hvis man er uheldig med kjøps- og salgstidspunktet. Se for eksempel gullprisen de siste 30 åra. )

Konsert på operataket

I dag har det vært gratiskonsert på operataket i Oslo, med Operaens kor og orkester, samt gjesteartister som Didrik Solli-Tangen. Været var helt glimrende og massevis av folk hadde funnet fram sitteunderlag og tatt veien til marmorarenaen.

IMG_0271

IMG_0272
(som vanlig kan du klikke på hvert enkelt bilde for å se det større hos Flickr)

Anne Lindmo var artig konferansier, og konserten hadde mange musikalske høydepunkter - både før og etter at sola gikk ned... Som sagt var Didrik Solli-Tangen gjest, her er et lite klipp:IMG_0286

Kvelden ble avsluttet med fyrverkeri, og en tur på taket for å se utover byen og leke med skygger etterpå...

IMG_0342

IMG_0353

IMG_0363

Saturday, August 14, 2010

Morsomme sitater 89

"Aristoteles mente kvinnen oppsto på grunn av mangel på mannen." (Student på ex.phil - fra Legemet er en viktig del av kroppen)

"Har jeg ikke kommet meg i seng før klokken elleve, drar jeg hjem og legger meg." (Einar Førde)

"Bestemmelser: Ubegripelige nedtegnelser og formularer som byråkrater henviser til når de ikke finner på noe fornuftig å si. Det vil i hovedsak si bestandig." (Niels Chr. Geelmuyden)

Friday, August 13, 2010

Billettbestilling på nett - med flere stopp

De siste dagene har jeg puslet med å bestille en flybillett på nett, og det har ikke vært så lett. Utgangspunktet var enkelt: jeg vil til San Diego ei ukes tid i november, og vil også se San Fransisco og New York såvidt på tilbakeveien.

Det å finne en billett som passet meg, var ikke så vanskelig. Av en eller annen grunn kom jeg fort borti United Airlines amerikanske nettsider hvor det er mulig å søke ikke bare etter enveis- eller tur/retur-billetter, men også "multicity". Den fant greit gode alternativer til cirka tusenlappen. (Jaja, tusen dollar altså, ikke NOK.)

Så var det vel bare å bestille? Neida. Alt gikk greit helt til kredittkortinformasjonen skulle skrives inn. Da skulle UA også ha en adresse, som måtte samsvare med adressen kredittkortet tilhørte - samtidig som UA insisterte på at landet skulle være "United States". Alt annet var mulig å endre, bare ikke landet. Og siden mitt postnummer i Norge ikke samtidig er et godkjent ZIP-nummer i USA, klaget nettsiden naturligvis også over det.

Jeg følte ikke for å eksperimentere med "hvite løgner" i billettbestillingen, så jeg prøvde isteden noen andre av UAs nettsider - for eksempel den britiske og den tyske. Samme resultat - UA insisterte på at adressen skulle være hhv. britisk eller tysk. Og nei, United Airlines har ingen norsk nettside.

Flere gode ideer? Jeg prøvde Wideroes flysøk, men den takler visst ikke mer enn tre "legs", mens min flybillett jo krevde fire. Det samme med SAS. Hos Austrian fant jeg reisen min, men når jeg skulle bestille, ba nettsiden meg ringe et ikke-norsk nummer. Jeg droppet det.

Løsningen ble til slutt Orbitz, hvor jeg både kunne finne fram flyturen og bestille den - og endelig bli kvitt pengene mine.

Det enklere alternativet ville naturligvis vært å ringe et reisebyrå - eventuelt å ringe flyselskapene direkte og høre hva de fikk til. Men med dagens gebyrnivåer for menneskelig kontakt, har jeg lyst til å klare ting på nett. Og når jeg først har funnet reisen, har den på skjermen og er fornøyd med prisen - hvorfor skal det da være så vanskelig å bestille den?

Logisk brist om monstermaster

VG har i dag en pussig sak om kostnadene ved sjøkabler. Energi Norge har regnet ut "kostnadene landets strømkunder vil få hvis Hardanger-forkjemperne vinner frem i kampen om å få sjøkabel, og at kabel da vil bli krevd og brukt i fremtidige prosjekter, på land og til sjøs."

"Hvis man vinner frem i Hardanger, vil selvfølgelig alle andre kommuner og områder kreve at også de skal få slippe master", sier kommunikasjonsdirektør Kristian M. Pladsen. Ok, la oss godta det premisset. Men krav koster ikke noe. Det er å innfri kravet som koster noe. Mener Pladsen at alle kommuner og områder vil nå fram med sine krav - altså at ethvert sted i Norge vil bli ansett (av politikerne) som like verneverdige som Hardangerfjorden?

Eller for å si det på en annen måte: hvis Pladsen og andre monstermastforkjempere anser Hardangerfjorden som like lite verneverdig som enhver annen krafttrasé, forklarer det kanskje at de forkastet sjøkabler i første omgang...

Thursday, August 12, 2010

Mel Gibsons far fornærmer homofile

I et intervju har Mel Gibsons far fornærmet homofile. Det er TV2 som gjengir hans sterkt fornærmende utsagn. Han sa:

– Paven er homofil

Wednesday, August 11, 2010

Mer detaljer om Nina Karin Monsens tap i Høyesterett

Jeg har tidligere skrevet om at Nina Karin Monsen tapte saken sin også i Høyesterett - ikke særlig overraskende. Og at hun sikkert vil ta saken videre til ymse menneskerettsdomstoler og hva annet som måtte finnes av ankeinstanser.

Nå har jeg blitt gjort oppmerksom på at høyesterettsdommen ligger på nett, og siden jeg synes det er interessant å lese dommen i sin helhet, kan det sikkert være flere også som synes det.

Høyesteretts ankeutvalg er prisverdig tydelige i sin dom: "Loven som angripes, har ingen rettslige konsekvenser for de ankende parters ekteskap. Kjernen i søksmålet synes å være at de ankende parter ikke ønsker at deres ekteskap skal være av samme karakter som likekjønnede ekteskap. Dette synes imidlertid å være et spørsmål om verdivalg, og ikke et spørsmål som kan være gjenstand for rettslig prøving."

For ordens skyld: det er Nina Karin Monsen, Helge Johan Thue, Asle Dingstad, Mette Nyhus Dingstad, Rune Andersen, Gunn Ingeborg Andersen, Carl Christian Hauge, Maryse Hauge, Øivind Bård Benestad, Tone Benestad, Øystein Åsen, Kate Lisbeth Åsen, Jon Magnus Kvalbein og Ingebjørg Kvalbein som har tapt saken sin - altså ikke NKM alene.

Ukas bilde: Skibladner

Mjøsas hvite svane fortjener sin plass her. For tre år siden var jeg på et flott cruise med dette skipet fra Hamar til Lillehammer, med laks og jordbær og det som hører til. Anbefales...

168_6880

Tuesday, August 10, 2010

Priser på e-bøker og papirbøker

I Stavanger Aftenblad diskuteres pris på ebøker. I denne omgang startet det med at Arild Abrahamsen skrev at han heller ville lese Hunden fra Baskerville på mobilen enn å lese Knausgård i papirutgave, blant annet fordi han ofte har småpauser uten at han nødvendigvis har med seg flere hundre gram papir i form av en papirbok.

Altså: skal norsk bokbransje ha en god framtid, bør den gjøre seg tilgjengelig også på lesebrett.

I en bisetning sier han at han kunne tenke seg å betale en hundrelapp for en Knausgårdbok. Tore Renberg reagerte, og mener at e-bøker og papirbøker bør koste det samme. Han mener at det er åndsverket man betaler for, ikke formatet.

Dette er naturligvis noe stort tull. Ut fra samme logikk burde vi i dag betale like mye for en bok som man tidligere betalte for håndkopierte bøker - altså den gang man måtte leie en fyr til å skrive av en bok for hånd. Men det gjør vi jo ikke - trykkekunsten har gjort bøker mye billigere. Og nå skal vi slippe en hel rekke mellomledd mellom forfatter og leser: selve huggingen av trærne, frakt av trærne til nærmeste papirfabrikk, omdanningen til papir, trykkingen, innbindingen, frakt av bøker fra trykkeri til lager og videre til bokhandel, oppstilling i hylle, rydding, frakt tilbake til lageret når hylla må brukes til noe annet og utlegging på Mammutsalg.

Som alltid vil teknologiske framganger føre til lavere priser for forbrukerne. Renberg må gjerne drømme om høyere priser, men faren hvis norske bøker koster det tredobbelte av utenlandske, er at leserne da i enda større grad boltrer seg i de uendelige "hyllene" for utenlandsk litteratur i nettbokhandlene.

Og med det samme må den "rødgrønne" regjeringen gi seg med kravet om moms på (e-)bøker, som kun vil ramme norskspråklig litteratur, fordi annen litteratur enkelt kjøpes fra Amazon.

Californias homoekteskap

Som de fleste har fått med seg, ble den såkalte "Proposition 8" vedtatt ved valget i California for et par år siden, og i uka som gikk ble dernest Proposition 8 kjent grunnlovsstridig av en føderal dommer. Proposition 8 besto i å nekte homofile å inngå ekteskap - den var et svar på at Californias høyesterett hadde åpnet for nettopp det.

Dommen avgjør ingenting, for den vil bli anket både en og to ganger - de fleste tror at det er USAs høyesterett som vil avgjøre spørsmålet til slutt. Med dagens sammensetning av høyesterett er det fare for at Proposition 8 overlever, men det er ikke sikkert. Og det kan naturligvis også tenkes at Høyesterett endrer sammensetning innen den tid.

Dommen kan for øvrig leses på nett. Avslutningen er som følger: "Because California has no interest in discriminating against gay men and lesbians, and because Proposition 8 prevents California from fulfilling its constitutional obligation to provide marriages on an equal basis, the court concludes that Proposition 8 is unconstitutional."

Det er for øvrig mye annen interessant lesning i dommen - for eksempel trekkes parallellen med rase - det er forlengst (heldigvis) blitt anerkjent som grunnlovsstridig å nekte folk å gifte seg på bakgrunn av rase.

The Economist har en interessant artikkel om saken i siste nummer, hvor de blant annet skriver: "What is new is that, for the first time, any appellate court accepting the challenge must refer to the body of evidence, in the form of extensive expert testimony, that this trial has established. To overturn Judge Walker’s ruling, a court would have to find a flaw in his logic. This now seems a high hurdle."

Foreløpig kan for øvrig Californias homofile ikke gifte seg, fordi dommeren ikke har bestemt seg for om han skal gi dommen umiddelbar virkning eller la den vente til ankeprosessen er ferdig. Overraskende nok har Californias guvernør Arnold Schwarzenegger argumentert for at den bør gjelde umiddelbart.

Det blir spennende å følge utviklingen framover...

Monday, August 09, 2010

Har regjeringen slurvet med saksbehandlingen?

VG skriver at sivilombudsmannen stiller spørsmål ved om vedtaket om monstermastene i Hardanger er fattet på riktig måte.

Det er NVE som har fattet vedtak i denne saken, men de har kun delegert saker som ikke dreier seg om "betydelig motstridende samfunnsinteresser". Sivilombudsmannen viser til de "betydelige ulemper og til dels også skader som vil bli påført landskapet i Hardanger, kulturminner og kulturmiljø der, samt det nasjonalt høyt verdsatte friluftslivet og naturmiljøet i Hardanger".

Dette kan tyde på at Regjeringen har slurvet med saksbehandlingen sin. Deler av regjeringen ønsker å behandle saken på nytt, og da kan en slik eventuell saksbehandlingsfeil være en beleilig unnskyldning/begrunnelse for å gjøre en ny vurdering. Det skal bli spennende å følge saken videre...

PS: Nå har i tillegg regjeringspartiene begynt å skylde på hverandre, ifølge VG.

PS2: Harald Stanghelle har en interessant kommentar om saken i dagens Aftenposten. Jeg siterer en bit:
"Det ligger mulig sprengstoff i dette. For hvis Olje- og energidepartementet tar den aktuelle forskriften på alvor, ja, så betyr det at det ikke definerer Hardanger-utbyggingen som av prinsipiell karakter eller som en sak «med betydelig motstridende samfunnsinteresser». En slik utdefinering av sakens betydning er å gjøre departementets egen vurderingsevne til latter.

På den annen side: Hvis man definerer Hardanger-utbyggingen som prinsipiell eller med motstridende samfunnsinteresser, ja, da erkjenner man en meget pinlig saksbehandlingsfeil.

Med andre ord er det liten grunn til å misunne de juristene som de neste tre ukene skal svette over svarbrevet til Sivilombudsmannen."

Oslofolk skaper mest verdier

I den endeløse debatten om hvor verdiene skapes, sier nå SSB at Oslofolk skaper flest verdier. Hver Oslo-borger skaper nesten 700.000 kroner i gjennomsnitt årlig.

Klubbformann på Aker Verdal, Ståle Johansen, sier til NRK at "Man vil aldri kunne drive et samfunn med bare å klippe håret til hverandre." Han mener det ikke er skikkelige verdier som skapes i Oslo, skriver NRK.

Riktignok er det mange frisører i Oslo, men jeg tror ikke at Oslofolk klipper håret for 700.000 kroner årlig... Derimot ligger for eksempel noen av Norges største utdanningsinstitusjoner i Oslo, og disse skaper store verdier som også industrien har stor glede av.

Jeg har imidlertid ikke sett på hvordan SSB vurderer verdiskapningen i hjemmene. Er det fortsatt slik at når en kokk på en restaurant lager et måltid mat, så er det "verdiskapning", mens når en person gjør det samme hjemme, er det "forbruk"? I så fall vil noe av tallene kanskje kunne forklares av at Oslofolk muligens kjøper mer tjenester enn folk i Verdal.

Bør politiet nedlegges?

Aftenposten slo i går opp en sak om noen ungdommer som er blitt frastjålet datautstyr. De vet hvor tyvegodset befinner seg (på grunn av sporingsutstyr på tyvegodset), men politiet vil ikke prioritere saken.

Jeg er enig med André Oktay Dahl, som i dagens avis sier: "Det er ikke mulig for noen å forstå at saker hvor politiet vet hvor tyvegods befinner seg, og saker med kjent gjerningsmann, blir henlagt."

Det må da være samfunnsøkonomisk lønnsomt å ta alle forbrytere som er lette å ta? Få ting bidrar mer til kriminalitet enn et politi som ikke bryr seg. Hva trengs for å få til dette? Må man opprette en egen enhet i politiet som tar seg av saker med kjent gjerningsmann? (For dagens enheter i politiet klarer ikke å prioritere dem...)

Det er dessuten komisk å se at politiet har argumentert sterkt for innføringen av datalagringsdirektivet (DLD), samtidig som de altså ikke engang har ressurser til å ta saken når ofre kommer til dem med ferdiglagrede data. Politiet har åpenbart ikke ressurser til noe datalagringsdirektiv nå, så la oss legge vekk den ideen. :-)

Sunday, August 08, 2010

Grorud i dag

IMG_9919

Har gått en tur rundt Steinbruvann. Strålende vær. Masse mennesker som griller og bader. Kort sagt: fint!

Og det er to uker igjen av sommerferien...

Blaafarveværket

Jeg tror jeg skylder på familie og venner for at jeg har hatt et litt anstrengt forhold til Blaafarveværket. For hver gang noen har vært innom der, har de kommet hjem med noe blått nips av ulike slag. Ikke rart at jeg da har sett på Blaafarveværket som en stor nipsbutikk.

Nåvel, jeg besøkte nå ihvertfall Blaafarveværket for noen dager siden, og hadde en helt fin dag der. Den ene attraksjonen var kunstutstillingen "Sammen". Den handler om tre kunstnerpar. Først og fremst Oda og Christian Krohg, hvor det var mange fine kunstverk å se på. Dernest Julie og Xan Krohn, to kunstnere som var et helt greit nytt bekjentskap. De hadde en fargerik kunst, tydelig inspirert av utenlandske forbilder. Og til sist Unni Askeland og Sverre Bjertnæs, som for meg var rimelig uinteressant.

Dernest satte vi kursen for Koboltgruvene, hvor vi fikk en omvisning. Det er alltid litt artig å rusle nede i trange gruveganger og prøve å tenke seg hvordan hverdagen kan være for gruvearbeidere - trangt, mørkt, støvfullt og ikke minst risikabelt. En nyttig påminnelse om å sette pris på kontorjobben min...

IMG_9800

IMG_9823

IMG_9859

Saturday, August 07, 2010

Morsomme sitater 88

"Bakside: Det eneste av en bok som vanligvis blir lest. Forlaget tar av den grunn sjelden sjansen på å la denne delen av boken utformes av forfatteren. Unntak fra denne regel gjøres i hovedsak dersom forlaget erkjenner at boken ikke vil selge særlig uansett." (Niels Chr. Geelmuyden)

"Enslige katteeiere slipper å lure på hva pus skal spise om de skulle dø hjemme." (Nils-Fredrik Nielsen)

"Det er best at du deler pizzaen i fire stykker, for jeg er ikke sulten nok til å ete seks." (Yogi Berra)

Thursday, August 05, 2010

Aftenposten frykter at flomofre får hjelp

Aftenposten har i dag en høyst merkelig sak om flomofrene i Pakistan. I en artikkel om at flomofrene i Pakistan ikke får hjelp slår de (nærmere bestemt Kristin Solberg) til med følgende:

Frykten øker for at veldedige islamistiske organisasjoner – enkelte med koblinger til militante grupper – vil forsøke å fylle nødhjelpsvakuumet som er oppstått. Jamaat-ud-Dawah, den angivelige dekkorganisasjonen til den militante gruppen Lashkar-e-Taiba innrømmer eksempelvis at de forsyner flomofrene med mat og rent vann.

Les gjerne avsnittet en gang til hvis du synes det ser rart ut. Det er altså frykt for at veldedige (og islamistiske) organisasjoner vil forsøke å gi nødhjelp. Det finnes til og med en organisasjon som innrømmer (sic!) at de gir ofrene mat og vann.

Jeg forstår frykten for at flomkatastrofen skal ha som bivirkning at islamistene blir sterkere i området, men jeg synes det er å trekke det veldig langt å være moralsk forarget over at noen andre enn de vi liker gir ofrene mat. Især siden de vi liker faktisk ikke klarer å få vann og mat fram raskt nok.

Jeg håper at alle organisasjoner - også islamistiske - gir så mye vann og mat som de bare kan. Så er det statens oppgave å være mest effektiv og ikke bli "utkonkurrert" av andre grupper.

Wednesday, August 04, 2010

Ukas bilde: Drømmen om Syden

Denne uka fant jeg fram et bilde fra ei fin uke på Gran Canaria for noen år siden. Vann og himmel og late kvelder er sånt man må prøve å få tid til i noen uker hvert år.

156_5696

Tuesday, August 03, 2010

Homodebatten går høyt i Agder

Avisa Agder har leserbrevspalter som i sommer er fylt av diskusjoner om homofili. Det kan det jo være litt artig å følge med på nå i sommerstilla. For eksempel skriver Hallvard Kvæven fra Sirdal om aidskonferansen i Wien: "Jeg har ikke sett at årsaken til aids blir drøftet. Den kan det leses om i Romerbrevets kapittel en vers tjuesju, der det heter: "Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse." "

Det kan nok stemme at aidskonferansen i Wien beveget seg på et noe høyere nivå, og ikke lette i flere tusen år gamle bøker etter sykdomsårsakene.

Stort mer saklig blir diskusjonen forsåvidt ikke når Gunnar Sembsmoen spør Kvæven om Bibelen på andre områder gir moralsk rettesnor, som det at kong Salomo hadde 1000 hustruer og Abraham giftet seg med sin halvsøster.

Kvæven får riktignok også svar fra teologistudent Gaute Granlund, som spør om Kvæven ikke vet at det er kvinner i Afrika som bærer de største byrdene for epidemien.

Og slik går nå dagene i de ytterste krokene av avis-Norge. Trøsten er at Kvæven neppe omvender så mange til sitt syn gjennom disse innleggene...

Pussig om facebook fra filosof: - Demokratiet kan smuldre opp

Forskning.no skriver om Ejvind Hansen, som mener at demokratiet kan smuldre opp som følge av internettdiskusjoner. En pussig påstand? Ja, og pussige er også noen av begrunnelsene.

– Når vi kommuniserer på Facebook, blogger og andre debattsider, er vi ikke forpliktet til å være én person med ett sett holdninger. Vi kan endre avatar og leke med nye idéer og holdninger uten at det får konsekvenser.

Det skyldes at vi på internett ikke må stå til regnskap for det vi skriver. Tenk for eksempel på hvor lett det er å lufte forskjellige holdninger på nettet. Og tenk så på hvor vanskelig det er under diskusjoner i kantinen, hvor man kjenner alle de man snakker med.

Min umiddelbare reaksjon: Er det ikke motsatt?

Når vi kommuniserer til daglig, er vi vant til å kunne endre holdninger og synspunkter alt etter hvem vi snakker med. Vi kan ha mer ytterliggående synspunkter i diskusjon på puben med venner enn når vi drikker kaffe med bestemor. Vi kan være halvrasistiske i en sammenheng og antirasistiske i en annen. Alt avhenger av konteksten. På Facebook, derimot, eller i bloggen vår, vet vi aldri helt hvem som hører på. Det kan være at både gamle skolekamerater, kolleger og bestemor følger med samtidig. Dermed tvinges vi til å holde oss til et mer begrenset utvalg av synspunkter. Kanskje konklusjonen derfor er at demokratiet kan styrkes av Facebook?

Og hva er dette med å "endre avatar"? På Facebook har man gjerne sitt eget navn og holder på det. I bloggen min kan du ikke bare lese hva jeg mener i dag, men også sjekke det opp mot det jeg mente for fem år siden og spørre hvorfor jeg har skiftet mening.

Jeg mener at Hansen har et altfor unyansert syn på internett og internettdiskusjoner i dette utspillet - og håper det er mer nyansert i forskningen hans.

(Takk til Korsets Seier(!) som lenket til denne forskning.no-artikkelen.)

Monday, August 02, 2010

Ukas sjokolade: Original Salzburger Mozartkugel

IMG_9652

Spalta “Ukas sjokolade” har ligget nede noen uker (uten merkbar nedgang i sjokoladeforbruket). Men når jeg så passerer et konditori som påstår å ha de originale Mozartkulene, må jeg jo ta et hint. (Dette er altså ikke Mirabells Mozartkuler med pistasjnøtter i marsipanen.)

Dette er masse sjokolade/nougat med en liten stripe marsipan i midten. Mektige saker, fint når man trenger energi til videre sightseeing. Men neppe noe man spiser mange av om gangen. Nærmest som en Cuba, men mer kompakt, uten nøttene og sterkere – altså ikke helt som Cuba likevel... :-)


Konklusjon:

Sunday, August 01, 2010

Slik var Salzburg - del 2

For et par dager siden skrev jeg et innlegg om hvordan Salzburg var. Fin by. Men jeg postet bare bilder fra Zoo. Her er noen flere bilder fra Salzburg, inkludert slott, parker, museer, glasspaviljongen fra Sound of Music (med meg i forgrunnen, dessverre) etc...


(trykk symbolet nederst til høyre for fullskjermvisning)