Wednesday, December 31, 2008

Land (11-15)

I serien med mimring om land jeg har vært i, har jeg kommet til land nr. 11-15. (Les starten.)

11. Italia - 14 dager
125_2507_r1
122_2236
Ei uke i Roma og ei i Firenze er jo bare en latterlig liten smakebit på hva landet har å by på. Deilig, deilig, deilig.

12. Hellas - 14 dager
45A
09
Ei uke i Athen og ei uke på Lesbos. Konferansen på Lesbos vil alltid bli stående som helt spesiell. Seks- eller åttemannsrom, rødvin til lunsj og lang pause midt på dagen hvor vi syklet ned til stranda for å bade. Fabelaktig.

13. Storbritannia - 14 dager
Jeg føler definitivt ikke at jeg er "ferdig med" London, til tross for to uker der. Hvorfor? Fordi den ene uka var skoletur på videregående - hvor vi ikke fikk lov til å gå alene i byen. Og fordi den andre uka ble tilbragt i British Library i hele åpningstida. Jeg rakk såvidt å få sett "Les Miserables" - og for øvrig gjøre hovedoppgaven min en hel del bedre enn den ellers ville ha vært. Men ei uke i London til bare å være turist og se det jeg har lyst til, ville gjort seg...

14. Tsjekkia - 12 dager
171_7161
171_7118
Praha: en vakker by og hyggelige mennesker. Høydepunktene som står igjen er mange, blant annet den dagen vi tok en trikk på måfå, gikk av nær endeholdeplassen, shoppet litt og endte opp på en taiwansk restaurant (med navnet Taipei). Eller dagene vi gikk innom den en liten pub i sentrum som hadde sjakkbrett til utlån, så vi spilte et parti før vi gikk videre. Jeg må tilbake.

15. Canada - 10 dager
mont1
mont3
Litt sliten må jeg vel ha vært i Montreal - etter 75 dager på jorden rundt-reise. Montreal var siste stopp. Det var en ganske fin by, men temperaturene var lave. Og jeg husker oppholdet best fra en epost og en telefonsamtale: en epost fra en venn om jeg ville være forloveren hans, og en telefonsamtale fra en kollega om at det hadde vært innbrudd i leiligheten min hjemme i Alta.

Tuesday, December 30, 2008

Jomfruløfte gir usikker sex

"Verdt å vente på" er et slagord i noen miljøer, og ungdommer lover å være jomfru til de gifter seg.

Nå viser forskning fra Harvard-universitetet at ungdom som gir jomfruløfte ikke er mindre seksuelt aktive enn andre tenåringer, skriver Free Republic. Derimot er disse ungdommene mindre forberedt på sex, så de har ikke kondom eller andre prevensjonsmidler i like stor grad som andre ungdommer.

Altså: det er ingen grunn til å slappe av med "blomster og bier"-samtalene selv om englebarna sier at de ikke vil ha sex... Som med så mange andre løfter (nå i disse nyttårsforsett-tider) blir løfter lett brutt når fristelsene blir for store.

Og jeg lover å trene mer neste år enn jeg gjorde i år.

Fortsatt kamp mot felles ekteskapslov...

Ekteparet Nina Karin Monsen og Helge Johan Thue vil gå rettens vei for å fortsatt være gift etter den forrige ekteskapsloven, istedenfor etter den nye, ifølge Vårt Land.

I og med at den nye loven - for deres del - er prikk lik den gamle, vil de nok få problemer med å få rettsvesenet med på argumentasjonen. De sier nemlig, blant annet, at siden registrerte partnere skal få lov til å velge om de vil fortsette som det eller bli ektefeller, bør også ektefeller få lov til å velge om de vil være ektefeller etter gammel lov eller etter ny lov.

Jeg er - som så ofte - ambivalent. En del av meg prøver å forstå hva det er med den felles ekteskapsloven som føles så ubehagelig at Monsen/Thue vil bruke krefter på dette. (Men siden jeg har diskutert ekteskapsloven med Monsen i en lang serie innlegg, tror jeg aldri at jeg vil forstå dette.) En annen del av meg tenker at de jammen må ha det bra hvis dette er det største problemet de har...

Ny lærerutdanning

I 2009 vil mye skje i forbindelse med ny lærerutdanning. Stortingsmeldinga vil komme i januar, og forhåpentligvis vil Stortinget rekke å avgjøre ting i vårsesjonen. Så blir det den nye regjeringa som må drive fram nye rammeplaner og sånt gjennom sommeren og høsten. Senest høsten 2011 vil de nye studentene møte ei ny utdanning.

Hva vet vi om den nye utdanninga? Vi vet at den blir mer spesialisert. Studentene må velge om de vil bli lærere for 1.-7. trinn eller for 5.-10. trinn. Det er en viktig reform i seg selv. De som velger 5.-10. trinn vil fordype seg mer enn i dag - de får sannsynligvis kun tilbud om årsenheter. De som velger 1.-7. trinn vil som i dag kunne ha stor faglig bredde, med en blanding av halvårsenheter og årsenheter.

Det er mer usikkert om hva som blir obligatoriske fag. Sist ble jo KRL (kristendom, religion og livssyn) "reddet" som obligatorisk fag i siste liten av KrF, mens fag som engelsk og naturfag ikke ble obligatoriske. Denne gang blir sannsynligvis enda færre fag obligatoriske, men det vil vel overraske om ikke norsk og matematikk fortsatt er obligatorisk for lærere på barnetrinnet.

Det som uansett blir obligatorisk blir et "nytt pedagogikkfag" som kanskje får et annet navn - la meg her kalle det "læringsfag". Det navnet har jeg fra en sentralt plassert politiker. I dag varierer pedagogikkfaget veldig mellom ulike høyskoler, og en del av NOKUTs kritikk av allmennlærerutdanningen generelt rammer pedagogikkfaget spesielt: liten tilknytning til praksisfeltet og lite flerfaglighet. Noen steder undervises dessuten pedagogikkfaget med forelesningen som nesten enerådende form - noe som har begrenset begrunnelse i teoriene som foreleses.

Det er varslet at "læringsfaget" skal få dobbelt så stor plass som dagens pedagogikkfag - det blir en årsenhet istedenfor en halvårsenhet. Det som inngår i dagens pedagogikkfag vil sannsynligvis inngå også i det nye faget, men mer praksisnært og mer flerfaglig vinklet.

Dagens GLSM-kurs (GLSM står for grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring) vil sannsynligvis forsvinne, men kan utmerket godt inngå i det nye læringsfaget for 1.-7. trinn. Et tema som "Arbeid med holdninger til homofili" vil sannsynligvis også komme inn i det nye læringsfaget. Dette er et tema som pedagogikkfaget nok i dag snarere behandler med overordnede begreper enn med tilstrekkelig detaljkunnskap.

Jeg ser dette som lovende. Et læringsfag som alle fag i lærerutdanningen har et felles ansvar for og deltar i undervisningen av, og som tar opp i seg både de teoretiske perspektivene fra pedagogikkfaget, innsikt fra fagdidaktikk og konkrete problemstillinger og utfordringer fra praksisfeltet - det kan bli bra.

Stortingsmeldinga vil ikke legge opp til femårig lærerutdanning som normalordning, men vil nok gi rom for fortsatt utvikling av masterprogrammer.

Stortingsmeldinga kommer som sagt i januar, ifølge regjeringen. Det jeg har skrevet her har jeg basert på et seminar som Forskerforbundet arrangerte, møter jeg har hatt med departementet og på ymse orienteringer som jeg har vært med på i andre sammenhenger. Se også saker i media:
Vil splitte opp lærerutdanningen
Lærerutdanningsfella

Kunnskap = ulykke?

Et litt filosofisk spørsmål i dag: er kunnskap det samme som ulykke?

Det skulle man av og til tro når man diskuterer norsk skole - og i særdeleshet resultatene av de internasjonale undersøkelsene som TIMSS og PISA. Forsøk på å si at det er begredelig at norske elever har så lite kunnskap innen lesing, matematikk og naturfag, møtes med påstander om at det er viktigere at elevene blir lykkelige, veltilpassede mennesker med kompetanse på andre områder.

Nå har det seg selv at man ikke blir lykkeligere av å ha mindre kunnskap. Snarere er det en glede å lære ting. Det innholdet vi har lagt inn i skolen, er ikke lagt der for å plage noen, men fordi vi (samfunnet) mener at det er sentrale komponenter for å leve gode liv.

Noen har til og med gått så langt at de har koblet Finlands gode PISA-resultater med skolemassakrene der. Da misforstår de to ting. For det første må det mer enn en eller to hendelser til for å danne et mønster. For det andre: det er nok ikke slik at disse elevene ble så bitre fordi de lærte å lese.

Min mening er altså at det er viktig for barn å lære å lese og skrive, håndtere matematikk og naturfag - og en masse andre ting. Dette er da også gitt stor plass og prioritet i norsk skole. Da er det trist at norsk skole lykkes så dårlig i å gi elevene denne kunnskapen. Og hva verre er: mange av dem som ikke får del i denne kunnskapen, får nok i stedet dårlig selvtillit.

Dessverre er det heller ikke slik at norsk skole er så fryktelig god på andre områder at det oppveier for de dårlige resultatene i noen sentrale fag. For eksempel er norsk skole dårlig til å utjevne sosiale forskjeller, og norske elever er mye plaget av støy og bråk.

Og hvem har skylda for "elendigheten"? Politikerne, først og fremst. Det er politikerne - gjennom de siste 50 år - som har bestemt at elever skal lære matematikk av lærere som ikke selv har noen utdanning i faget, at lærerutdanningen skal kvalifisere for alle trinn i grunnskolen, slik at lærerne blir halvgode på mye men ikke spesialister på noenting.

TIMSS og PISA er viktige for å peke på noen ting som vi ikke får til, og som vi absolutt burde klare med de ressursene vi har. Svaret er naturligvis ikke å kopiere Taiwan eller Hong Kong (det er for eksempel neppe slik at norske elever blir bedre i matematikk hvis undervisningen gis på kinesisk...) men å rette opp de åpenbare svakhetene som finnes i dag.

En ting til slutt: å snakke om "norsk skole" er farlig, for mange som leser tenker på sin egen skole og tenker at "slik er det da ikke her". Norsk skole er mye forskjellig - det er store geografiske forskjeller, for eksempel. Norge har flere hundre skoleeiere. PISA viser jo for eksempel at elevene i Osloskolen leser godt. Noen blir overrasket over det, siden det er så mange med annen språkbakgrunn i Osloskolen, men samtidig har Oslo skoler med relativt store lærerstaber, noe som gir mulighet for gode fagmiljøer på den enkelte skole. Igjen er de internasjonale undersøkelsene og de nasjonale prøvene nyttige for å gi kunnskap om mangfoldet.

Monday, December 29, 2008

Oj, handlet mye?

Du får en lei anelse av at du har brukt litt mye penger når du får julegave fra forretningen...

I dag fikk jeg 400g sjokolade i julegave fra Nespresso, som takk for at jeg er en så god kunde hos dem... Det tyder kanskje på at kaffedrikkinga mi har tatt litt av?

I ren opposisjon har jeg nå laget meg en stor kopp grønn te. Men regner med at jeg koser meg med en espresso og en sjokoladebit før dagen er omme...

Land (6-10)

Jeg fortsetter mimringen over land jeg har vært i (se starten av denne mimringen).

6. New Zealand - 24 dager
napier
rotorua
queenstown
auckland
Det er litt morsomt at jeg har vært lenger i New Zealand enn i Danmark eller Sverige. New Zealand var vel nærmest et eneste langt høydepunkt, men art deco-arkitekturen i den koselige småbyen Napier var noe av det jeg husker best. Og så var noe av det koseligste å besøke min "venninne" Coralie i Dunedin. Jeg ble kjent med henne på en konferanse i Taipei noen år før, og det var virkelig deilig med et par dager med prat med en klok voksen dame etter at jeg en måneds tid hadde vært på reisefot uten særlig mange å snakke med...
For øvrig var ungdomsherbergene og bussforbindelsene fantastiske.

7. Danmark - 21 dager
126_2674
Til København har jeg naturligvis hatt mange, korte turer. Ikke minst setter jeg pris på kunstmuseene i nærheten av København - Louisiana først og fremst, men også Statens museum for kunst og Arken. Men ellers er det utmerket å reise til Køben på en kort tur sammen med kjente...

8. Mexico - 18 dager
IMG_2096
IMG_1841
IMG_1977
Det mest overraskende i år var at jeg skulle like Mexico City så godt. Jeg var skikkelig skeptisk på forhånd, og trodde det var utrygt og ukoselig. Tvert imot var sentrumsområdene voldsomt godt bevoktet og det var masse hyggelige restauranter og koselige plasser og sånt. Og det antropologiske museet var fantastisk. Og det å se mitt livs første pyramider var også en opplevelse.

9. Sverige - 15 dager
115_1506
Sverige er landet jeg aldri har reist til "frivillig". De fleste gangene jeg har vært der var før jeg ble myndig, sammen med mor og far. Og så var jeg på en konferanse i Uppsala, og deretter en tur i Stockholm. Stockholm var en positiv overraskelse, selv om skipet de hadde å vise fram (Vasa) var en fiasko og far ble frastjålet lommeboka på bussen...

10. Spania - 14 dager
Las Palmas, Gran Canaria
Jeg har vært to ganger på Gran Canaria. Første gang helt alene - snakket nesten ikke med et menneske på ei hel uke, lå bare på ei solseng og leste Milan Kundera, og hadde låst klokka inn i safen. Andre gang sammen med kjæresten - så masse butikker fra innsiden, men gikk også barbeint på stranda arm i arm. Veldig forskjellige ferier, og jeg foretrakk den andre...

Saturday, December 27, 2008

Land

På slutten av året oppsummerer man gjerne dette og hint, og nå vil jeg oppsummere hint - nærmere bestemt hvilke land jeg har vært i så langt. Jeg har nemlig vært nerdete nok til å lage meg en oversikt over det. Her er lista:

1. Norge - 13199 dager
(Dette innebærer, som de som er spesielt kjappe i hoderegning og vet når jeg er født allerede har regnet ut, at jeg har vært til sammen 369 dager utenfor Norge...)

2. Nederland - 37 dager
ams2
Jeg har faktisk bare vært i Nederland to ganger - men skal en liten tur igjen i mai. Under hovedfaget var jeg en hel måned i Utrecht og studerte med matematikkhistorie, noe som faktisk ble ganske viktig for min "forskerkarriere". Men jeg husker kanskje aller best hvor pussig det var å være skaphomse blant masse medstudenter i et av verdens mest homoverdsettende land.

3. Frankrike - 33 dager
135_3527
Pradier: Niobide blessé
moorea2
Selv om jeg har vært i Paris et par ganger, er det nok de mer fjerntliggende delene av landet som har gjort størst inntrykk. Ikke minst oppholdet på Tahiti og Moorea. Moorea var delvis vanvittig vakkert, og ga veldig ro i sjela. I tillegg husker jeg naturligvis Moorea for mitt mest spesielle jobbintervju: da jeg sto i t-skjorte, shorts og sandaler i en telefonkiosk i øsende regnvær midt på natta og snakket med Høgskolen i Oslo (som naturligvis syntes klokka 12 var et passende tidspunkt for et intervju). Jeg fikk jobben og har den enda.

4. Taiwan - 32 dager
148_4890
146_4700
Naturligvis er jeg blitt vanvittig glad i Taiwan - verdens suverent mest fantastiske mann kommer jo derfra. I tillegg er det fin natur og en spennende kultur og masse hyggelige mennesker. Jeg er helt sikker på at det blir mange flere besøk dit.

5. USA - 26 dager
miami1
ellis
steam
la3
Til tross for at jeg har mange kritiske innvendinger mot USA, ikke minst deres politikk, så har jeg havnet der noen ganger, og har hatt det riktig så hyggelig. Minst vellykket var vel uka i Miami, da jeg lånte ei leilighet av en kamerat, klarte å solbrenne meg på stranda den første dagen og stort sett så på Court TV og økonominyheter resten av uka. Både New York og New Orleans hadde massevis å vise en turist, og i Los Angeles snublet jeg over et datamateriale som gjorde at jeg kunne skrive en ganske interessant artikkel uten mye arbeid.

Oj, 25 land igjen - tror jeg må spare resten til et annet innlegg...

Jævla homo!

Knut Nærum har skrevet en artig artikkel om en gang han ble kalt "Jævla homo!" på bussen: "Jævla homo!

Et lite utdrag:
Min første reaksjon var vantro. Jeg gikk gjennom lydene igjen, overbevist om at jeg måtte ha hørt feil, at han måtte ha sagt noe annet – ”Jerv og hubro”? ”Jeg er fra Åbo”? ”Gi meg en humle”? – men kom til at det ikke kunne ha vært noe annet enn ”jævla homo” og at han ikke kunne ha sagt det til noen andre enn meg.


Bør leses! Få ting er noe så impotent som folk som bruker skjellsord som ikke er skjellsord, og hvor det hele fullstendig faller til jorden.

Morsomme sitater 4

Om mangler: "Jeg savner navnet på reservene" (Arne Scheies kommentar til at samtlige lagoppstillinger for landslaget fra 1908 er kommet i bokform, Aftenposten 29/12-97)

Om ingen andre ler, så ler jeg inni meg. Av min egen udugelighet. (Knut Nærum)

Den mannen må ikke forsvinne ut av mitt liv før han har vært inni det. (Mae West)

Julenissen mer populær enn Jesus

Aftenposten skriver at en undersøkelse av norske nettmedier viser at julenissen får langt flere oppslag enn Jesus. I Troms får julenissen ti ganger mer omtale enn Jesus får.

Nå må det innrømmes at verken julenissen eller Jesus er noen store nyhetssaker, og det ville vært morsomt å vite hvilke typer saker som skrives om de to. Jeg vil tippe at kristenfolket ikke er misunnelige på en del av de oppslagene som har vært om julenissen...

Dagbladet: Åtte døde etter nisse-massakren

Vemodig avskjed med trofast sliter...Det var vinteren 85/86 at jeg kjøpte min første CD-spiller. Merket var Philips. Jeg husker godt at jeg var på Stange Elektriske for å kjøpe den, og jeg syntes det var så stor investering at jeg fikk prutet til meg en gratis CD på kjøpet. Min første CD! Det var Åge Aleksandersens "Eldorado". CD-en var fin den, og jeg hørte skrekkelig mye på den etter hvert som jeg fikk koblet CD-spilleren på Tandbergforsterkeren hjemme.

Våren 86 ble jeg konfirmert, og jeg kjøpte meg egen forsterker for noe av gavepengene. Det ble Philips igjen. Dermed fikk jeg også radio og kasettspiller på de samme høyttalerne, og jeg fikk også låne en platespiller som jeg koblet på den samme.

Høsten 87 skjedde en liten krise, idet displayet på CD-spilleren begynte å svikte. Jeg gikk strake veien ned på Stange Elektriske, for jeg mente at en CD-spiller burde vare i noen år. Garantitida var heldigvis heller ikke ute, så jeg fikk den reparert.

Hvorfor skriver jeg alt dette? Jo, fordi Philips-stereoanlegget mitt i går ble demontert. Det har gjort sin jobb for meg i cirka 23 år (CD-spilleren i litt over 23 år, forsterkeren i 22 og et halvt). Det har vært med meg alle steder jeg har bodd: i Heggedalsveien og på Enerhaugen på Stange, på Fjellbirkeland studentby (på to ulike hybler der), i Kirkeveien, på Vindern i Oslo, så en lang tur til Nøkkelstien i Alta, og til slutt til Gamlebyen og nå til Grorud i Oslo. All musikk jeg noen gang har likt har en eller annen gang gått gjennom dette stereoanlegget.

Ja, jeg vet at det bare er en "ting". Man skal være forsiktig med å bli for følelsesladd ovenfor ting. Men samtidig: ting som fungerer i 23 år, har litt mer rett på respekt enn de duppedittene vi kjøper i dag og som ryker før vi merker at vi har kjøpt dem.

Så jeg vet ikke om jeg vil kaste Philips-anlegget enda. Jeg tror faktisk at jeg fortsatt har originalemballasjen - jeg tror jeg har brukt den hver gang jeg har flyttet - så det spørs om ikke anlegget skal få stå i boden til jeg har glemt hvor godt det har vært mot meg...

(Og by the way: nå har vi skaffet oss et Sony Mikrosystem CMTDH3, med USB-inngang og DVD-spiller - til den nette sum av 1800 kroner. Philips var nok dyrere alt i 1985/86, og hadde verken USB-inngang eller DVD... Men vi får se i 2031 om Sony-anlegget fortsatt lever.)

Tuesday, December 23, 2008

Mer om Regina Galindo

I forrige innlegg skrev jeg om at NRK har laget et innslag fra Regina Galindos performance i Oslo for en stund siden. Etter at performanceartisten hadde vært naken en stund, kom en tilskuer fram og begynte å kle på henne. Så gikk denne tilskueren tilbake, og en annen kom fram og tok av henne klærne igjen. Dette ble kommentert slik av den første tilskueren: "Jeg synes akkurat det at det kom en og tok av henne, speiler bare hvordan menn vil ha kvinner; avkledd; og vi vil kle dem på."

Dette utsagnet irriterer meg av minst to årsaker: For det første er det naturligvis mange kvinner som gjerne vil ha kvinner avkledd, og mange menn som ikke bryr seg. Minst to av tilskuerne på performancen var homofile, og kvinnen har ingen rett til å forutsette at mannen som tok av artisten klærne, var heterofil og var interessert i å se artistens kropp naken.

Men for det andre tror jeg det er mer rimelig å tolke det som skjedde som et uttrykk for ulikt kunstsyn. Det å gå fram og delta i et kunstverk er fortsatt ganske radikalt for mange, og man kan se mannens rolle som en som "gjør godt igjen" det inngrepet kvinnen hadde gjort, slik at performancen kunne fortsette. Jeg vil sammenlikne det med det som hendte da noen for en stund siden mislikte å se Rudolf Nilsen naken (jeg snakker naturligvis om skulpturen på Rudolf Nilsens plass i Oslo). Noen hengte på ham et tøystykke som dekket hans midtparti. Noen uker senere tok noen det av igjen - sannsynligvis fordi de mente at kunstverket kom mer til sin rett uten tøystykket.

Å tolke alle menn som heterofile opprettholdere av tradisjonelle kjønnsroller, kan bære galt av sted.

Regina Galindo-performance

Min kjære og jeg var til stede på en performance for noen uker siden, som ble filmet av NRK, viser det seg. Interessant sak - skjønt NRKs journalistikk er litt pussig når det gjelder hvordan den mannlige "tilskueren" ble framstilt...

NRK nett-tv

Redd verden fra meg

Dagens Nyheter skriver at Joseph Ratzinger, i egenskap av pave Benedikt, har holdt en tale om homofili. Paven siteres slik: "Det är lika viktigt att "rädda mänskligheten" från homosexualitet som att rädda jordens regnskogar."

Naturligvis er det trist at han har dette synet på homofile - men det er man jo blitt vant til fra den kanten. Men det er fryktelig trist at en mann i en så innflytelsesrik posisjon har så forkvaklede prioriteringer. Og stakkars alle de katolikkene som desperat prøver å argumentere med at katolisismen ikke er sexfiksert...

(Bloggeren trollhare skriver om denne saken, og skriver innsiktsfullt: "På engelska blir det liksom så självklart. Innebörden lyser igenom. Det är inte mänskligheten som är hotad; Det är mansrollen." Paven er i forsvar for tradisjonelle kjønnsrollers hegemoni - en tapende kamp.)

(Oppdatering: nå skriver også VG om denne saken.)

Bønnesvar?

Rafal Krzyzyk kom til Norge for å jobbe og spare opp penger, men fikk et Flax-lodd i julekalenderen på jobben og vant én million kroner. Denne gladsaken skriver Lokalavisen Groruddalen om.

En av kommentarene til saken er interessant. "Anita Jensen" skriver "Dette er ikkje eventyr, men eit mirakel. Å få ein julegåve på 1mil. slik at ein kan reise heim til Polen er for godt til å vera tilfeldig eller vanleg flaks. Dette er mest sannsynleg eit bønnesvar."

En ting er at saken ikke sier noe om at Rafal har bedt til noen gud - det kan det naturligvis hende at han har gjort. Og det kan naturligvis hende at vedkommende gud har grepet inn for å sørge for at akkurat Rafal fikk loddet. Men det er nå også slik at det uansett ville vært noen som fikk loddet. Det er ikke et eventyr eller et mirakel at en eller annen får vinnerloddet - det er en egenskap ved selve lotteriet. Så en eller annen lokalavis et eller annet sted i landet ville uansett kunne hatt en gladsak om noen som fikk en million kroner til jul.

Velger man å se hver eneste storgevinst som et "bønnesvar" blir det mange av dem - ihvertfall i Norge som bebos av et så storspillende folk.

Monday, December 22, 2008

All PR er god PR?

Hva gjør man ikke for å komme i avisa? Neppe det Dagbladet skriver om i artikkelen Ung kvinne fast i håndjern etter sexlek, vil jeg tro. En ung bergenserinne på fest snek seg diskret vekk sammen med husverten, og hadde "en hyggestund" som Dagbladet så pent beskriver det. Forsøket på å snike seg tilbake til festen ble effektivt hindret av håndjernene de hadde lekt seg med, og som ikke hadde gjenfinnbare nøkler.

Man kan jo håpe at det er starten på et langt og romantisk forhold - det burde nemlig kunne gi noen gratis poenger til talerne i bryllupet...

Bloggurat

Jeg har plassert min blogg i Oslobloggportalen Bloggurat!

Saturday, December 20, 2008

Gå til tannlegen?

Jeg har et litt spesielt forhold til tannlegen. Jeg gikk fast til skoletannlegen til jeg ble for gammel til det (i 1989). På 1990-tallet var jeg ikke hos tannlegen, men "mannet meg opp" i 2000, og fikk meg en time. Null hull som vanlig. Og da jeg spurte om jeg burde komme på årlig kontroll, fikk jeg beskjed om at det absolutt ikke var nødvendig. (Og nå som jeg har flyttet til Oslo igjen, føles det ikke naturlig å besøke tannlegen i Alta...)

Nå har det altså snart gått ni år, og jeg begynner å tenke på at det kan være på tide igjen. Men likevel har jeg to spørsmål: For det første: hvor ofte er det egentlig nødvendig å gå til tannlegen når man aldri har hatt noen form for problemer med tennene? For det andre: hvordan finner man seg en god tannlege? Jeg har jo hørt rikelig med historier om folk som har brukt titusener på kompliserte tannlegeinngrep, bare for å få vite av en annen tannlege at det hele var helt unødvendig. (Hvor er tannlegeanmeldelsene i avisene - de er ikke i nærheten av filmanmeldelsene, ihvertfall... :-)

Gode innspill søkes. Jeg synes jo at jeg burde gå til tannlegen i 2009 og så forberede meg på et nytt tiår uten tannlegebesøk...

Administrativt rot rammer homofile

VG skriver om at Rikshospitalet ikke har gjort noe som helst for å forberede seg på den felles ekteskapsloven. I den loven kan som kjent kvinner i lesbiske ekteskap få kunstig befruktning på lik linje med kvinner i heterofile ekteskap, men Rikshospitalet har enda ikke startet arbeidet med å innhente samtykke fra donorer - ti-elleve dager før de første mødrene teoretisk sett kan be om hjelp.

Unnskyldningen er at "de ikke har kunnet innhente samtykke til en lov som ennå ikke har trådt i kraft". Det høres mildt sagt snodig ut - staten vet utmerket godt at dette vil bli en problemstilling 1. januar, og da virker det unødvendig å vente med å gjøre noe med saken til 2. januar...

Morsomme sitater 3

Ekteskapet er en fin institusjon, men jeg er ikke moden for en institusjon ennå. (Mae West)

Barn er så åpne og fordomsfrie når de plager hverandre. (Nils-Fredrik Nielsen)

Selvfølgelig har det forekommet ulykker og dødsfall i boksing, men ingen av dem har vært særlig alvorlige. (Alan Minter)

Friday, December 19, 2008

Det periodiske system - med videoer

The periodic table of videos er rett og slett det det høres ut som - det periodiske system, men med en liten video om hvert grunnstoff. Det er nesten så jeg skulle ønske at jeg leste kjemi igjen...

For eksempel gir kalium (engelsk: Potassium) en morsom eksplosjon.

Dette er et lite eksempel på hvorfor nettbaserte ting kan være morsommere enn papirbaserte...

(Lenka til dette fant jeg i JaO's Blogg.)

Thursday, December 18, 2008

Menn er mest skeptiske til homofili

"Menn er mest skeptiske til homofili" skriver Gaysir, og viser til en artikkel i På høyden (som har valgt overskriften "Kvinner minst skeptiske til homofili"). Undersøkelsen viser at det fortsatt er kjønnsforskjeller i holdninger til homofili. Den viser også at mange har positive holdninger på et "overordnet" nivå, men blir mindre positive når spørsmålene blir mer konkrete.

Holdninger til heterofili er ikke kartlagt i denne undersøkelsen.

Hurra! Ikke mer vold enn før

Jeg havner jevnlig i diskusjoner med folk som mener at verden går til hundene - spesielt at samfunnet er mer voldelig enn før og at det er flere kriger og merelendighet. Diskusjonen dukker ofte opp når noe spesielt ille har skjedd et sted i verden.

Jeg argumenterer da med at vi ikke kan bedømme dette ut fra media. For 100 år siden ville folk på Stange neppe få vite om det om en mann ble banket opp på en fest i Alta, mens ting i dag lettere havner i alle landets media. Og på samme måten er det med fjerne kriger og ufred. Sannheten er det motsatte av det mediabildet gir inntrykk av. "Verden er blitt mer fredelig", som Stein Tønnesson skrev i en kronikk for tre år siden.

En ny doktorgrad (av Nicolay Borchgrevink Johansen) viser at nordmenns utsatthet for vold har vært konstant de siste 25 årene. "Økningen i anmeldte voldslovbrudd i denne perioden gjenspeiler ikke en reell økning i utsatthet." skriver han i sammendraget.

Misforståelsen om at det er mer vold enn før kan lett føre til unødvendig utrygghet og i neste omgang til at populistiske politikere kan gjøre dumme ting i et forsøk på å tekkes folket. Jan Bøhlers utspill om at skjenkekranene over hele landet bør stenge klokka to, fordi det meldes om mye vold i Oslo sentrum, er et eksempel på dette siste. Her trengs kunnskap, ikke panikk.

Wednesday, December 17, 2008

Forskning og blogging

Norske forskere nøler med blogging skriver Aftenposten i dag.

Forskere er opptatt av å få fram forskningen sin på en nyansert måte i media, men gidder ikke selv å publisere blogger hvor de kunne ha fått skrevet det akkurat slik de ønsker. Det er naturlig, tross alt er vi underlagt et tellekantsystem hvor blogger gir absolutt ingen uttelling.

På den annen side har jeg tro på at det kan være nyttig for en forsker å ha en blogg - både for å kommentere hendelser som forskerens FoU-arbeid er relevant for, og for å få kontakter som er interessert i det samme. (Ja, Google er oppfunnet, så folk som er interesserte kan finne bloggen din selv om den ikke har daglig opplag på 100.000...)

Denne bloggen er jo mest opptatt av politikk, humor og sånt, men jeg har nylig opprettet en egen blogg hvor jeg skal skrive om mine FoU-arbeider: Førstelektor?. I tillegg har jeg bloggen Homofili for profesjonsutdanningene som er knyttet til et konkret prosjekt; utvikling av ei ressurspakke for undervisning om homofili i profesjonsutdanningene.

Blogging anbefales! Om ikke annet er det en hjelp til å samle tankene...

Tuesday, December 16, 2008

God Jol!

Fra Humanus sakser jeg følgende "lover" som skulle gjelde under den store romerske desemberfesten:

 • Ingen skal gjøre offentlige eller private forretninger, unntatt de som dreier seg om fest, god levemåte og underholdning. Bare kokker og konditorer skal arbeide.
 • La alle bli behandlet likt, slave og fri, fattig og rik.
 • Ingen må være sint eller sur eller komme med trusler mot andre.
 • Ingen må gjøre opp regnskap under Saturns fest.
 • Alle skal drikke den samme vinen, og verken magevansker eller hodepine skal gi den rike en unnskyldning for å være den eneste som drikker en bedre kvalitet.
 • Alle slags skåler skal drikkes. Om man ønsker det, kan man drikke kjærlighetens skål. Alle kan skåle med alle om de vil, når verten har startet. Ingen skal tvinges til å drikke om han ikke kan.
 • Spøk skal begrenses til den som ikke sårer.

God Jol til alle sammen!

Monday, December 15, 2008

Homofili i partiprogrammene: Medmor er ikke nevnt.

De politiske partiene forbereder seg nå på kamp om makta for fire nye år og utarbeider partiprogrammer som skal si hva de vil oppnå i de fire årene. Partiene er på ulike stadier i prosessen, men jeg synes likevel det er morsomt å begynne å kikke på homopolitikken i de forslagene som foreligger. Jeg vil plukke ut de delene som handler om homofile spesielt, og dessuten se på om partiene har fått med seg at foreldre ikke nødvendigvis er heterofile.

SV har et langt avsnitt om homofili:
9.2 Lesbisk og homofil frigjøring SV vil bekjempe all diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsuttrykk. Alle unntaksbestemmelser i lovverket må fjernes, som reservasjonsretten for assistert befruktning av lesbiske, reservasjonsretten for religiøse ansettelser og begrensninger i muligheten for kirkelig vigsel.

SV mener samfunnet må sette inn langt større ressurser for at barn og unge kan få vokse opp i fordomsfrie miljøer der ingen føler seg truet, latterliggjort eller usynliggjort på grunnlag av sin seksuelle orientering. Innholdet i skolen må i større grad speile mangfoldet i samfunnet, blant annet gjennom seksualundervisningen.

Samarbeidet mellom skolen og helsestasjonene må styrkes, og kompetansen og tilgangen på informasjon knyttet til seksuell orientering og kjønnsuttrykk må bli bedre. Helsevesenet må styrke sin kompetanse på seksuell orientering og kjønnsuttrykk, slik at homofile og lesbiske lettere kan være åpne i sitt møte med helsevesenet. Helse- og omsorgsinstitusjoner (som pleie- og sykehjem) må ikke være heteronormative, men møte alle beboere med samme respekt og omsorg. Transpersoner må sikres mulighet for behandling.

SV vil arbeide for større aksept for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i minoritetsmiljøer, blant annet gjennom holdningsskapende arbeid. Kampen mot tvangsgifte må også omfatte lesbiske og homofile som tvinges inn i heterofile ekteskap.

SV mener Norge må være en pådriver i det internasjonale arbeidet for å sikre rettighetene og bedre livsvilkårene for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.


Når det gjelder foreldrepermisjon, skriver SV: "SV har som mål å utvide dagens
foreldrepermisjon til 52 uker med full lønnskompensasjon. Ni uker skal være forbeholdt mor som i dag, og av den øvrige permisjonstiden skal en tredel være forbeholdt mor og en tredel forbeholdt far." Medmor er ikke nevnt.

Arbeiderpartiet har, etter det jeg ser, ikke noe forslag på sine nettsider. (Om noen kan sende meg ei lenke eller selve programforslaget, er det fint...)

I Senterpartiets høringsutkast (fra september) står det følgende om homofile:

 • "Gi barn- og unge gode mulige oppvekstvilkår gjennom en bevisst familiepolitikk og sikre like muligheter uavhengig av kjønn, seksuell legning eller livssyn, funksjonsevne eller bosted."
 • "Senterpartiet mener at alle skal ha likeverdige muligheter, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsnivå, sivilstand, bosted og etnisk tilhørighet."
 • "Homofiles rettigheter har blitt styrket de siste åra og mye positivt har skjedd. Likevel er det viktig fortsatt 21 å arbeide for økt aksept og bedre holdninger knyttet til homofili. Vold mot unge homofile på bakgrunn av legning er et stort problem og kan ikke akspeteres."
 • Sp vil "At kjønnsperspektiv og antidiskriminering skal være en viktig del av undervisningen i skolen."
 • "Støtte tiltak og planer rettet mot å øke aksepten for homofile i lokalsamfunn, herunder handlingsplaner i kommunene."
 • "Styrkje arbeidet mot diskriminering på grunnlag av kjønn, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn blant religiøse minoritetar i Noreg."

Når det gjelder foreldrepermisjonen ønsker Sp at "At foreldrepermisjonen ved barnefødsel økes, og at økningen forbeholdes far." (med flere liknende formuleringer). Medmor er ikke nevnt.

KrF skriver om homofile i følgende punkter:

 • "Konvertitter har generelt vanskelige livsvilkår. Det har vært varierende hvordan misjonsvirksomhet og annen form for utadrettet virksomhet i strid med såkalte sosiokulturelle normer i hjemlandet har vært beskyttet i norsk asylpraksis. Den samme problematikken gjelder homofile. KrF mener at UNHCRs retningslinjer om religionsforfølgelse må nedfelles i forskrifter og legges til grunn ved behandlingen av saker hvor beskyttelse påberopes på grunn av religiøs forfølgelse."
 • "KrF vil jobbe for at det blir nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming."
 • "Menneskeverdet er ukrenkelig og må ikke graderes verken ut fra alder, prestasjoner, kjønn, seksuell legning, bosted, hudfarge, tro eller livssyn."

KrF skriver at de vil "gi alle fedre rett til foreldrepermisjon uavhengig av mors yrkestilknytning." og liknende formuleringer. Medmor er ikke nevnt.

Venstre (mitt parti) skriver at

 • "Venstres mål er at alle mennesker skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre uavhengig av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell orientering. Diskriminering bryter med grunnleggende menneskerettigheter."
 • "En uforholdsmessig stor andel av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) sliter med rus, selvmordstanker og psykiske problemer. Særlig har lesbiske, homofile, bifile og transpersoner med innvandrerbakgrunn store utfordringer, og kan ofte ikke leve åpent med sin seksuelle orientering. Homoseksualitet er forbudt i mange land og straffes i enkelte land med døden. Norge må gå foran internasjonalt for å fremme LHBT-rettigheter."
 • Venstre vil "At det også skal tas hensyn til seksuell orientering ved avgjørelsen av om legemsfornærmelse eller legemsbeskadigelse er utført under særdeles skjerpende omstendigheter."

Om foreldrepermisjon og sånt, sier Venstre at de vil "Gi far selvstendig rett til foreldrepenger, inkludert fedrekvoten." Medmor er ikke nevnt.

I Høyres programforslag finner jeg følgende:

 • "Bekjempelse av diskriminering er drevet frem av ulike grupper som har opplevd diskriminering på bakgrunn av kjønn, religion, etnisk tilhørighet, funksjonsdyktighet og seksuell legning. Høyres utgangspunkt er at det er enkeltmennesker som blir diskriminert, og beskyttelse mot diskriminering må derfor knyttes til det enkelte mennesket, ikke grupper. Høyre vil arbeide for en universell antidiskrimineringslov."

Om foreldrepermisjon skriver Høyre: "Innføre rett til lønnet fedrekvote på selvstendig grunnlag og uavhengig av mors opptjeningsgrunnlag." Medmorskvote er ikke nevnt.

FrP skriver:

 • "Vi er av den oppfatning at et barn får den beste oppveksten ved å vokse opp med foreldre av ulikt kjønn, og ønsker derfor å begrense homofile adgang til adopsjon."
 • "Barns rettigheter er viktigst, derfor bør ikke samkjønnede par ha rett til å bli vurdert for adopsjon."
 • "Fremskrittspartiet vil ikke akseptere diskriminering med bakgrunn i kjønn, religion, etnisk tilhørighet eller seksuell legning. Det er rettsapparatet som bør avgjøre hvorvidt en handling er diskriminerende eller ikke."

Om foreldrepermisjon skriver FrP: "For ytterligere å unngå at et valg om hjemmearbeid skal føre til redusert familieøkonomi og avkorting i fremtidige pensjonsforhold ønsker vi å innføre ektefelledelt beskatning i den perioden kontantstøtten benyttes. Dette utligner skattetrykket mellom en og toinntektsfamiliene, og gjør det mulig for den som velger å være hjemme med barn å opptjene pensjonspoeng." Altså helt kjønnsnøytralt, som det eneste partiet jeg har sett på.

Jeg håper at denne gjennomgangen fungerer som inspirasjon for partiene i det gjenstående arbeidet med partiprogrammene...

Treholt og meg

20. januar 1984 ble Arne Treholt arrestert, mistenkt for spionasje til fordel for Sovjetunionen. Da var jeg nettopp fylt 12 år. Fram til sommeren 1985 (da han ble dømt i lagmannsretten) leste jeg alt jeg kom over om saken. Ikke minst husker jeg de nitidige referatene under rettssaken som hver dag fylte flere sider i VG, og som jeg studerte nøye. Og senere leste jeg naturligvis Treholts Alene, som kom i 1985.

Jeg tror at jeg som 12-åring reagerte instinktivt på den massive forhåndsdømmingen han ble utsatt for, og jo mer jeg leste om saken, jo sikrere ble jeg på at han ikke burde ha vært dømt. Han gjorde mye dumt, og var kanskje også skyldig, men bevisene holdt ikke, slik jeg som 12-13-14-åring så dem.

Jeg tenker av og til tilbake på dette. For meg som lærerutdanner er det et tankekors at denne interessen jeg hadde, aldri kom fram i skoletida. Slik jeg oppfattet det, var ikke lærerne interessert i hva vi elever brant for utenfor skolen. Ellers ville det jo vært enkelt å utnytte slike interesser faglig.

En annen sak jeg var brennende opptatt av var EU-saken. Da jeg gikk i 1. klasse på videregående visste jeg mer om EU enn jeg har gjort før eller senere. Som 16-åring var jeg så heldig at jeg fikk en stiloppgave på en tentamen som handlet om EU. Jeg skrev og skrev og fikk en opplagt sekser. Jeg fant stilen i et skap for ei stund siden, og ble spesielt imponert over all faktakunnskapen jeg satt inne med den gang. (Forsåvidt litt trist at jeg som 36-åring kan lære av noe jeg selv skrev 20 år tidligere...)

Dette blogginnlegget handler altså ikke om at Treholtsaken burde vært gjenopptatt eller at EU er et fint tiltak som Norge burde støtte opp under, men at elever kan ha kjempekunnskaper om begrensede områder - kunnskaper som de bør få komme fram med i skolen. Og ikke minst er det viktig for dem som har interesser på litt mindre akademiske felter enn meg, og som ellers sjelden får briljere.

Jan Thomas om hva som er "pent"

Det har blitt litt oppstuss etter at noen tok bilde av Jan Thomas da han var på Grand Hotell samtidig som det var Nobel-bankett. Han skriver ifølge Dagbladet følgende som reaksjon på at han har blitt ertet i Dagbladet:
"Kommentar ang. boblejakke og slitt jeans kan jeg glede dere i redaksjonen med at jakken er fra LV til 16000, jeans fra DG til 6000 og skjorte til 5000, toppet med LV sko til 6500, dette skulle vel være pent nok til et arbeidsantrekk, men her bør jeg vel også sjekke med dere på forhånd."

Jeg skal ikke kommentere selve saken, men stusser på at Jan Thomas tilsynelatende tror at klær blir "pene" bare av å være dyre. Bildet av Jan Thomas i dette antrekket til 33.500 skulle er ihvertfall interessant i så måte - jeg mener at det bør være mulig å kle seg like "pent" for en langt billigere penge. Heldigvis - for de fleste av oss har ikke økonomi til å bruke så mye på et antrekk...

Sunday, December 14, 2008

Å forsvinne, Vinje

Finn-Erik Vinje blander seg i Aftenposten i dag inn i en interessant diskusjon - nemlig om Torstein Bugge Høverstads oversettelse av Harry Potter.

Aftenpostenanmelder Kaja Korsvold kritiserte setningen "Han prøvde å forsvinne hele gryten" fordi "forsvinne" på norsk er et intransitivt verb. Vinje skriver: "Spørsmålet er så om Høverstads suverene omgang med det intransitive verbet "forsvinne" ivaretar en uttrykksverdi som ikke rommes i det normalspråklige "Han prøvde å få gryten til å forsvinne"."

Mitt svar er ja. I Vinjes forslag høres det nærmest ut som om det er gryta som er den aktive, mens den i Høverstads setning er helt passiv. Altså: vedkommende prøver ikke å få gryta til å gjøre noe, men han prøver å gjøre noe med gryta. Det blir kanskje enda tydeligere hvis vedkommende faktisk får det til: "Han forsvant gryta" høres mer korrekt ut enn "Han fikk gryta til å forsvinne". Da snakker jeg naturligvis ikke om grammatisk korrekthet, men om indre logikk i et magisk univers - et univers hvor de talentfulle altså bare kan veive med tryllestaven sin for å fjerne ting fra virkeligheten.

Det er et filosofisk spørsmål hvordan norsk språk ville ha vært hvis vi hadde hatt evnen til trolldom, slik som i Harry Potter-universet. Kanskje ville "forsvinne" da vært transitivt verb? Uansett, Høverstad har rett i at en hel del av moroa med å lese Harry Potter er den leken med språket som foregår - altså at språket selv blir tatt med i det fantastiske.

Det er tegn på litt manglende lekenhet at Korsvold og Vinje henger seg opp i det de mener er én ukorrekt setning i slik morsom og sprudlende litteratur.

Saturday, December 13, 2008

Morsomme sitater 2

Jeg brukte mye penger på fyll, damer og raske biler. Resten bare rotet jeg bort. (George Best)

Om kvinnfolk: "Det er med trening som med kvinnfolk. Det er oppskrytt." (Skøytesprinter Roger Strøm, Aftenposten 29/12-97)

Hvis jeg en morgen i Frognerbadet plutselig begynte å gå på vannet, ville avisene neste dag slå opp: 'Bondevik kan ikke svømme' på forsiden. (Kjell Magne Bondevik)

Thursday, December 11, 2008

Skal staten støtte rasistiske organisasjoner?

Dagbladet skriver om at det er innført nye forskrifter for tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner, som sier at det bare kan gis støtte til organisasjoner som "ikke skaper hindre for full deltakelse for barn og ungdom fra alle samfunnsgrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering".

For meg virker dette ukontroversielt. Jeg synes det er rart om noen seriøst mener at statsstøtte bør gå til organisasjoner som nekter ikke-hvite ungdommer å engasjere seg eller være ledere, for eksempel.

Pussig nok mener KrF det motsatte: "Jeg synes dette er veldig overraskende. Det kan ikke være slik at vi politikere skal sensurere ulike organisasjoner hvis vi er uenige med hva de står for" sier May Helen Molvær Grimstad til NRK, og følger på med at "En bør sikre at vi har en frihet i Norge som gjør at ulike organisasjoner får lov til å utvikle seg, og at demokratiet får fungere uten at politikere skal sensurere".

Molvær Grimstads prinsippielle syn åpner, slik jeg leser det, for støtte til rasistiske ungdomsorganisasjoner - visstnok i demokratiets navn. Men jeg må jo ta forbehold om at hun kanskje ville ha uttalt seg annerledes hvis det i det konkrete tilfellet som var omtalt var brune barn som ble rammet, og ikke homofile.

Wednesday, December 10, 2008

Nordmenn er dumme - ikke minst journalister

"Nordmenn googler Google", skriver Dagbladets Jan Omdahl i dag, og framstiller det som om nordmenn er så dumme at de går inn i Google og søker etter Google. Google er nemlig det nest mest vanlige ikke-sexrelaterte søkeordet på Google. "Forstå det den som kan."

Jepp, nordmenn er nok dumme. Når ting tyder på at tusener av mennesker gjør noe dumt, bør man imidlertid tenke seg om en gang til - det kan tenkes at de er lurere enn som så.

Clouet er naturligvis at Google-søkelinjer finnes mange steder i dag - slett ikke bare på Googles egen nettside. Det er til og med en Google-søkelinje nederst i denne bloggen - og ikke minst innebygd i nettlesere som Firefox og Chrome. Hvis du ønsker å gå til Googles hjemmeside (for eksempel for å bruke kalenderen eller foreta et avansert søk), er det naturlig å skrive "Google" i søkefeltet. Da registreres det som et søk på Google - helt uten at du står på Googles hjemmeside og leter etter Google, slik Dagbladet ønsker å framstille det.

Altså: som bevis på at mange, mange nordmenn er dumme, fungerte artikkelen dårlig. Som tegn på at minst én nordmann er det, var den litt mer overbevisende.

Som om "lesbisk" var noe negativt

Dagbladet skriver om Monica Weglings morgenkåseri for en tid siden. Det sa hun følgende: "Jeg har bare i løpet av denne reisen fått en rekke grunner til å stemme Frp. Og legger vi til at partilederen selv både er pen og trolig lesbe også, så burde saken være opplagt. Men, og det kan jeg si med det samme, det kommer jeg altså ikke til å gjøre."

Carl-Erik Grimstad har tydeligvis blitt støtt over dette, for han har klaget saken inn for Kringkastingsrådet. Jeg stusset også over det da jeg hørte det. Generelt er det jo ikke så vanlig at man i NRK hører folk beskrevet med ordet "trolig" foran - man pleier gjerne å utelate opplysninger man ikke kan dokumentere.

Samtidig er vi vel kommet lenger enn at "lesbisk" oppfattes som ærekrenkende. Om ordet "lesbisk" var erstattet med "venstrehendt", ville vel ikke Grimstad løpt til Kringkastingsrådet? (Og i samme slengen: hvis "trolig lesbisk" var erstattet med "trolig heterofil" ville han kanskje fortsatt bli støtt, fordi det antydet en (for ham) ubehagelig usikkerhet?)

Monica Wegling sier til Dagbladet at "Når jeg sa at Siv Jensen både er pen og trolig lesbe, så er det ett kompliment. Hvis det var sånn at jeg som homofil selv, skulle beskylde folk for ærekrenkelser alle de gangene jeg blir antatt å være heterofil, så hadde jeg fått mye å gjøre". Det er forsåvidt et godt poeng.

NRK har havnet i en litt kinkig situasjon. De bør beklage faktafeilen på samme måte som de alltid bør beklage når de sier noe galt - men ikke legge seg så flate at det virker som om påstanden de kom med er krenkende på noe vis.

Oppdatering: I Dagbladet leser jeg at Kringkastingsrådet avviste klagen. Det var enda godt, det har sikkert viktigere ting å gjøre enn å behandle saker som omhandler detaljfeil.

Tuesday, December 09, 2008

TIMSS: Norske elever fortsatt svake i matematikk

Nye TIMSS-resultater er lagt fram i ettermiddag, og fortsatt gjør norsk skole det begredelig i matematikk og naturfag. Til tross for at norsk skole har større økonomiske ressurser enn de fleste andre, når ikke Norge engang opp til det internasjonale snittet.

Poengskalaen er kalibrert slik at 500 er det internasjonale snittet. I fjerdeklasse er norske elever på 473 poeng, milevis bak Hong Kong som hadde 607 poeng. På åttende trinn fikk norske elever 469 poeng, langt bak Taiwan, som fikk 598 poeng, leser jeg i Aftenposten.

Det er to positive sider med disse resultatene: for det første er det en ørliten forbedring siden sist, og for det andre åpner det vel muligheter for å reise til "mitt andre hjemland" Taiwan for å studere hva de gjør i skolen der...

TV2 bruker for øvrig overskriften "Vil tilbake til tavle og kritt", etter utsagn fra forsker Grønmo og minister Solhjell. Det er enda en positiv side - hvis TIMSS-undersøkelsene får tavleallergien i norsk skole til å gå over.

Uansvarlig av Arne Johannessen

Arne Johannessen, leder for Politiets Fellesforbund, foreslår ifølge Aftenposten at landets politifolk skal jobbe to og en halv time ekstra hver uke.

Sett i lys av at politifolk i det siste har vært så slitne at mange ikke har klart å ta på seg en eneste time overtidsarbeid, virker det uansvarlig å pålegge hele gjengen to og en halv time ekstra hver eneste uke.

For overtidsnekten har vel ikke vært en aksjon, Arne Johannessen?

Folkeopplysning i Dagbladet

Dagbladet har i dag, i folkeopplysningens tegn, en artikkel om anledninger til å være naken rundt om i verden. Her omtales "No Pants! Subway Ride" i New York, badeland for naturister, Love Parade, nakenløp (til fots og på sykkel) og så videre.

I denne store sammenhengen er det grunn til å minne om at det er nakenbad på Linderud bad to ganger i uka...

Det geniale nettstedet ugg.no viser til antall forekomster av ordene kjendis, sex, naken og porno på nettavisenes forsider. Her ser vi (ihvertfall i skrivende stund) at Nettavisen er størst på kjendis og sex, mens Dagbladet er størst på naken mens Dagsavisen er størst på porno...

Politisk streik i California

Politiske streiker mot politiske avgjørelser er ikke ukjent i Norge - men det er heller uvanlig at det er en bestemt seksuell legning som går til streik. Det er vel kanskje likevel på sin plass i California etter at homofile ekteskap ble forbudt nå i november. VG skriver om aksjonen, hvor homofile oppfordres til å unnlate å møte på jobb og heller bruke dagen på veldedig arbeid.

For øvrig er det jo greit at heteroene ikke lenger anser homofili som en sykdom - selv om VGs overskrift "- Kan ikke jobbe i dag - jeg er homo" kanskje var en bedre egenmeldingsgrunn den gang homofili var en diagnose... :-)

Monday, December 08, 2008

Nærmere den papirløse frokost

Aftenposten skriver (i en artikkel jeg ikke finner på nett) at det nå er mulig å få Aftenposten til lesebrett (nærmere bestemt beskrev de iLiad fra iRex). Abonnementsløsningen de nevnte var også interessant: man betaler 7 kroner pr dag - men kan da hver enkelt dag velge om man ønsker Aftenposten eller for eksempel New York Times. (Prisen er naturligvis latterlig høy foreløpig - det er ulogisk at det skal være dyrere å laste ned avisa enn å få den utskrevet på papir og levert på dørmatta - men det må jo gå over.)

Dermed må jeg slå fast at jeg er et lite skritt nærmere min lille drøm: drømmen om å ikke hente hundrevis av gram med papir på dørmatta hver morgen, drømmen om at avisa kan lastes ned og leses like leservennlig og like billig om jeg er hjemme eller på ferie i Taipei. Drømmen om at jeg aldri mer skal måtte ta utskrift av et dokument bare fordi jeg har lyst til å lese det på t-banen hjem.

Foreløpig er lesebrettet dyrt (4400 kroner - altså som 10-11 bøker), men jeg tipper det maks tar et år eller to før jeg skaffer meg det første - og vinker farvel til totalt meningsløse utskrifter...

Sunday, December 07, 2008

Prioriteringer i helsevesenet

Aftenposten har hatt noen oppslag om prioriteringer i helsevesenet i det siste. – Det hører med til det medisinske ansvar å prioritere. Det må vi forvalte til beste for pasientene, sier professor og hjertekirurg Odd Geiran på Rikshospitalet til Aftenposten.

Jeg synes det er strålende at disse prioriteringene blir synlige. I intervjuet peker Geiran på at det opplagt ikke er mulig å gi den aller dyreste og beste behandlingen til absolutt alle pasientene. Kommer det en ny kreftmedisin som kan helbrede enhver kreftpasient, og det koster en milliard kroner å utvikle en dose, vil vi naturligvis ikke ha råd til å ta den i bruk, for eksempel.

Måten politikere tradisjonelt har håndtert dette på, er å late som det ikke eksisterer. Man har prøvd å sørge for at avgjørelsene tas på lavest mulig nivå, nærmest pasienten - det vil i praksis si lengst mulig unna politikerne. Og hvis en lege ved en glipp nekter behanling til en rik og ressurssterk pasient med journalister i vennekretsen, overprøver politikerne avgjørelsen, men sørger samtidig for at det i minst mulig grad skaper presedens.

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen gir flere eksempler på pasienter som ikke får behandling: For eksempel: Pasienter med alvorlig hjertesvikt får ikke operert inn hjertepumpe som kan opprettholde liv når pasientens eget hjerte svikter. Kun de som venter på hjertetransplantasjon får slik behandling. "Dette er behandlingsformer som er så ekstremt kostbare og hvor det er så lite å vinne, at vi mener det er feil å bruke helsetjenestens ressurser på det."

Det er mye sunnere at diskusjonene tas på dette nivået enn at hver enkelt sak avgjøres ut fra hvor god den enkelte pasientens familie er til å komme fram i pressen...

Nautilus - here I come!

Etter å ha vurdert og forkastet mange ideer for å komme i bedre form (begynne å jogge (uff!), spise mindre sjokolade (det er sunt å kose seg), spise mindre potetgull...) har jeg kommet fram til at jeg skal vurdere å begynne å trene igjen. Etter at SiO sluttet å gi rabatt til HiO-ansatte, gjelder det å finne noe rimeligere svømme- og styrketreningstilbud enn Studentidretten, og jeg har landet på Nautilus. Nautilus har jo sentre både på Romsås, Kalbakken og på Tøyen, så det er rikelig med muligheter. Og medlemsskap et sted skal visstnok fungere alle andre steder også (hvilket interessant nok gjelder flere av Norges beste svømmehaller, som Ankerskogen på Hamar, Alfheim i Tromsø (regner jeg med) og Spiker'n i Kristiansand...

"

Så gjenstår det bare å finne de tidspunktene når det ikke er helt stappa fullt i bassenget - og motivasjon...

Saturday, December 06, 2008

Mest populære blogginnlegg i 2008

Det er snart på tide å oppsummere 2008, og jeg tjuvstarter med å liste opp de ti mest "populære" blogginnleggene mine i 2008:

1. Bok om sex for 9-åringer 1.833 treff
2. I fengsel for nakenbad 1.357 treff
3. Straffbart å betale riktig pris 1.200 treff
4. Homofilmen Mannen som elsket Yngve 789 treff
5. Misunnelse mot Rød Ødegaard 757 treff
6. Medlemsjukset fortsetter 533 treff
7. Amerikanere er søte, da 495 treff
8. Diskriminering av kristne 332 treff
9. Giske kjemper mot vindmøllene 319 treff
10. VG-journalister tjener veldig ulikt 315 treff

For øvrig pussig sammenfall mellom de innlegg som har fått flest treff og de som viser til VG eller Dagbladet (som bruker Twingly)...

Morsomme sitater

La oss nå knytte tommeltottene for Danmark. (Terje Dalby)

Om radiokanaler: "Det er de kjipeste kanalene som er de klareste"

Alt raknet unntatt strømpene. (Nils-Fredrik Nielsen)

(Dette er et forsøk på en ukentlig "fast spalte" - kom gjerne med innspill om gode sitater...)

Thursday, December 04, 2008

Skolene jukser på nasjonale prøver

VG skriver om at skoler mistenkes for å jukse med nasjonale prøver, og Solhjell ber elevene varsle om "prøvejuks". Basis for påstanden er at elever som fritas for prøvene har gått opp siden i fjor.

For det første: det kan ikke være slik at alle elever skal ta disse prøvene. Noen elever er så svake at lærerne på forhånd kan se at de ikke vil få til noe. Da er det direkte uetisk å sette disse elevene til å jobbe med disse oppgavene. Det strider med all pedagogikk å tvinge barn til å arbeide med oppgaver de ikke har forutsetninger for å få til.

Men for det andre: dette kan løses enkelt. Det er bare å regne disse elevene med i gjennomsnittene - med 0 poeng. Dermed blir det slutt på at "skoler har kommet med henstillinger til foreldre om at deres barn bør finne på noe annet den dagen prøven er", eller at elever velger "å ikke delta for å slippe den nederlagsfølelsen det er at skolens resultater blir dårligere på grunn av dem".

Og dermed må skolene prøve å få de svakeste til å bli sterkere, ikke bare fjerne dem fra statistikken...

Wednesday, December 03, 2008

Gullkorn fra byråkratmunn

I dagens Aften spør en leser om det er mulig å gjøre noe med all kjøringen på gangveien der hun bor. Samferdselsetatens Hilde Gundersen svarer blant annet: "Vi kan generelt opplyse at bom eller andre sperrer svært sjelden settes opp, fordi dette gir dårligere fremkommelighet".

Oj, leit med slike uforutsette konsekvenser...

Strålende innlegg fra Rolf Kristian Larsen

Rolf Kristian Larsen ("Mannen som elsket Yngve"), har et strålende innlegg på trykk i Dagbladet i dag. Tittelen er "Ikke kall meg Rosenborg!" - han kritiserer Rosenborg for å ha beklaget at de har kalt noen homser.

Innlegget minner meg faktisk om Colin Powell-intervjuet mot slutten av den amerikanske valgkampen, der han tok et kraftig oppgjør med ryktene om at Barack Obama er muslim. Han forklarte at hovedpoenget ikke bør være om Barack Obama er muslim (noe han ikke er), men at det å være muslim ikke er noe negativt. Han forklarte at han ønsker at amerikanske, muslimske barn også skal tenke at også de kan bli president i USA.

Det er et stykke fram til at USA får sin første muslimske president, og det er et stykke fram til at "homse" anses som et like dødfødt skjellsord som "venstrehendt" eller "lyshåret" - men det er flott at folk prøver å jobbe i den retning.