Saturday, December 23, 2006

Homorasisme i ishockey

VG skriver om en ishockeykamp mellom 15-åringer i Lillestrøm/Skedsmo og Furuset Ishockey, hvor "en av foreldrene til Furuset-spillerne ha ropt «jævla homo» etter den 15 år gamle gutten" fra LSI. Dette førte videre til sterke reaksjoner og slossing.

Jeg håper Norges Ishockeyforbund tar saken alvorlig. Å bruke ordet "jævla" i forbindelse med ordet "homo" hører naturligvis ikke hjemme verken på en idrettsarena eller ellers i samfunnet. Innen idretten er det til dels gjort en bra jobb mot rasisme, og å rope "jævla pakkis" vil føre til (fullt fortjente) reaksjoner. Nå vil det vise seg om homorasisme anses som mindre alvorlig enn etnisitetsrasisme.

(Så sent som 28. november sendte ishockeyforbundet brev til Furuset. Furuset var da frikjent for rasistiske utsagn i en annen sak, men forbundet presiserte sin holdning: "Nedverdigende ytringer med henvisning til en persons etniske bakgrunn er symptomer på et alvorlig samfunnsproblem, og vi deler Comets oppfatning om at idretten med sitt verdisyn må ta et klart ansvar mot rasisme i alle dens former." Tilsvarende klare holdning bør vises i denne saken.)

Friday, December 08, 2006

Naive Norge

TV2 har valgt å stoppe reprisen av dokumentarfilmen "Naive Norge", ifølge Dagbladet. Dermed er det ikke sikkert at jeg får sett den, og det er på en måte litt leit.

Beskrivelsene av filmen i media tyder på at det er snakk om en svært interessant og nærgående selvbiografisk film om fremmedfrykt. En mann flytter til Holmlia, men de bagatellmessige uoverensstemmelser som normalt dukker opp i ethvert bomiljø framstår for ham som uoverstigelige barrierer mot en fredelig sameksistens.

Fremmedfryktens vesen er interessant, og det er modig å lage en film om sin egen fremmedfrykt. Vel og merke hvis regissør Christofer Owe forsto at det var det han gjorde - han kan jo naivt ha forsøkt å beskrive sine "opplevelser" og trodd at hans kommentarer sa mer om omgivelsene enn om ham selv...