Friday, March 25, 2016

Hvem var Johannes Syversen?

I går jobbet jeg litt med mitt eget lille påskemysterium: Hvem var Johannes Syversen?

Litt innledning: En av mine tippoldeforeldre het Pernille Evensdatter. Hun ble født 4. januar 1835 på Helgøya og levde det meste av livet sitt der, men hun døde på Stange 27. oktober 1925. Hun fikk naturligvis barn (ellers kunne hun ikke bli min tippoldemor), ifølge Nes bygdebok (andre bind 1. del) s. 229 fikk hun tre barn:
1. Karen Johannesdtr. f. 1860. Far: Johannes Syversen Eskerud.
2. Peder Pedersen f. 1865. Far: Peder Pedersen, ungkar på Eik.
3. Johanne Kristiansdtr. f. 1874. Far: Kristian Iversen, øvre Eikstua.

Karen er min oldemor, og det mest interessante spørsmålet for meg blir derfor: Hvem var Johannes Syversen? Det mest håndfaste jeg vet er det som står i kirkeboka (klokkerboka) for Nes i forbindelse med Karens dåp: Hun var født 9. mai, døpt 10. juni, oppført som "uægte". Foreldrene står oppført som "Pige Ind Pernille Evensdatter Staffseie og Uk Ind Johannes Syversen Edskerud". Uk betyr vel ungkar og Ind betyr "inderst" ("person som leide et rom eller et hus på en gård"). Videre står faddernes navn: "Peder Evensen Vieneie m Kn [?], Magnus Iversen Stafseie, Martinus Olsen Eeg og Pernille Pedersdr ibid." (Jeg har ikke utforsket nærmere hvem disse var.) Så står det en kommentar i margen som jeg tolker slik: "Anmeldt av barnets moderens Fader at være hans 2det og hendes 1ste kul [?]". Altså formodentlig hans andre barn og hennes første. Han står også nevnt da Karen ble konfirmert 4/10-1874, rimeligvis: som "uk Johannes Syversen". Og mer interessant: da hun giftet seg (på Nes) 20/3-1885 står det "dagarbeider Johannes Syversen Vieneie" som far i kirkeboka. Forloverne er Gustav Janson Vieneie og Matthias Evensen Vieneie.

Hvem vet vi om som het Johannes Syversen på Helgøya på denne tida?
Det var en Johannes Syversen (sønn av Syver Nilsen) som fikk sønnen Simen 12/12-1858 ("uægte"), men han giftet seg 28/2-1859 (og fikk senere et par barn til med) og burde derfor ikke stå som "ungkar" 10. juni 1860.
Det var en Johannes Syversen (sønn av Syver Johnsen Wenningrud og Ahlis Andersdatter) som ble født 13. november 1835. Han ble konfirmert 6. oktober 1850. Mer har jeg ikke klart å finne ut om ham. Finner jeg spor av at han har fått et barn før juni 1860, for eksempel, så er det jo et tegn på at han kan være Karens far.

Jeg har lett i kirkeboka bakover fra 1860, og fant at en "uægte" Johan ble født 19/6-1859 og døpt 21/8-1859. Foreldre: "Pige Ind Pouline Hansdtr Vieneie og Uk Johannes Syversen Egseie". Fadderne er nærmest uleselige for et utrenet øye, men i kommentar i margen står det "Anmeldt av moderen. Fars 1ste og hendes 3dje [uklart]. Dette kan altså godt være "min" Johannes, altså Karens far. Men jeg kommer ikke nærmere om han i så fall er sønn av Syver Johnsen Wenningrud. Men det kan være noe å hente ved å lete mer etter Johan, for eksempel om han ble konfirmert og om det står noen info der. (Oppdatering: Han ble konfirmert 4/10- 1874, og da er faren oppført som "Ukrl Johannes Syversen" og moren "Pouline Hansdatter" - ikke så mye nytt der".)

I 1865-folketellinga finnes det 11 Johannes Syversen i Hedmark. Mange er altfor unge til å kunne ha fått barn i 1860. Vi finner naturligvis tidligere nevnte Johannes Syversen som på den tida bodde sammen med kone og tre barn (blant annet Simen) på Larssveen på Helgøya. Men det er ingen tegn til noen annen Johannes Syversen født ca. 1835 på Helgøya. Så hva som har skjedd med Syver Johnsen Wenningsruds sønn er uklart.

Her stopper letinga for denne gang. "Min" Johannes Syversen var i live og ble benevnt med "Vieneie" i 1885, tilsynelatende, men sporene stopper der, og det er vanskelig å knytte ham sikkert til Syver Johnsen Wenningsrud... Jeg får lete videre ved en annen anledning. (Og tar gjerne imot gode tips!)