Sunday, January 20, 2013

Årsak og virkning

I en artikkel om feiing (!) fant jeg følgende godbit fra en offentlig utredning:

Det framstår som lite kostnadseffektivt å ha en omfattende offentlig ordning med feiing av fyringsanlegg hvert fjerde år, når piper og fyringsanlegg sjelden er årsak til mer enn rene pipebranner (uten spredning til bolig), mens elektriske anlegg og utstyr, som er en hyppigere brannårsak, langt sjeldnere har tilsyn, i gjennomsnitt hvert 20. år. Det er behov for å endre dagens ordning med feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Det kan sikkert være gode argumenter for å endre dagens ordning, men dette er ikke et av dem. Det at det sjelden blir brann i piper er vel snarere et argument for at ordningen fungerer fint enn for at den bør avskaffes.

Logisk sett er den på linje med følgende argumentasjon: det er ingen grunn til å fortsette med å ha på seg klær om vinteren i Oslo sentrum, for statistikken viser at det er veldig få som får alvorlige forfrystninger i Oslo sentrum. Det er mange flere som forfryser seg på høyfjellet, så vi bør heller bruke mye mer klær der, og droppe klærne i byen.