Wednesday, April 05, 2006

Lær retskriving på BI

Høyskoler og universiteter bruker store beløp for å lokke studenter for tida. Aftenposten skriver om en BI-reklame som nok dessverre avskrekker mer enn den lokker:Det er altså ikke språkkunnskaper BI ønsker å utdanne folk i, og neppe heller kvalitetssikring...

No comments:

Post a Comment