Friday, December 08, 2006

Naive Norge

TV2 har valgt å stoppe reprisen av dokumentarfilmen "Naive Norge", ifølge Dagbladet. Dermed er det ikke sikkert at jeg får sett den, og det er på en måte litt leit.

Beskrivelsene av filmen i media tyder på at det er snakk om en svært interessant og nærgående selvbiografisk film om fremmedfrykt. En mann flytter til Holmlia, men de bagatellmessige uoverensstemmelser som normalt dukker opp i ethvert bomiljø framstår for ham som uoverstigelige barrierer mot en fredelig sameksistens.

Fremmedfryktens vesen er interessant, og det er modig å lage en film om sin egen fremmedfrykt. Vel og merke hvis regissør Christofer Owe forsto at det var det han gjorde - han kan jo naivt ha forsøkt å beskrive sine "opplevelser" og trodd at hans kommentarer sa mer om omgivelsene enn om ham selv...

No comments:

Post a Comment