Thursday, April 19, 2007

LO-ledelsen må ta ansvar for Yssen-saken

Dagsavisen skriver i dag at Hele LO-ledelsen ville bli kvitt Yssen. Dette understreker ytterligere det som har vært ganske tydelig hele tiden, nemlig at LO-ledelsen må ta Yssensaken på alvor. Nåværende LO-ledelse prøver å skyve Valla foran seg, og sier at det ikke er behov for å gjøre mer med saken nå som Valla har gått av. Altså: mobbing av en arbeidstaker og påvist systemsvikt løser vi ved at vi kvitter oss med toppleder og for øvrig fortsetter som før.

Noen trodde at Vallas avgang ville bidra til å gjenreise tilliten til LO i arbeidsmiljøsaker. Det vil ikke skje så lenge LOs ledelse ikke bryr seg om sine ansattes arbeidsmiljø.

No comments:

Post a Comment