Saturday, April 30, 2011

Navlebeskuende UiT-forskere

UiT-forsker Asgeir Brekke har et harmdirrende innlegg i Aftenposten 28. april under tittelen "Takk til Jagland og Nobelkomiteen". Nobelkomiteens upassende omtanke for menneskerettighetssituasjonen til det kinesiske folk har nemlig ført til at Brekke og hans forskningskolleger må vente en uke på sine visa.

"Det er åpenbart at dette er takk for sist fra kinesiske myndigheter der den famøse fredsprisen henger som en rød klut foran ekspedisjonsluken i konsulatet", skriver Brekke, men mener tydeligvis at skylden for dette ligger hos Jagland og Nobelkomiteen, ikke hos kinesisk UD.

Det er deprimerende å se at det finnes norske forskere som ikke bare er navlebeskuende, men også mener at Nobelkomiteen burde vært mer opptatt av norske forskeres navle enn av menneskerettighetene i Kina.

(Rettelse 1. mai: I Aftenposten står innlegget signert med "Asgeir Brekke, professor, Universitetet i Oslo". Jeg har fått beskjed fra en kollega ved UiO at ingen ved det navn er registrert der, og et raskt Googlesøk tyder på at det er Universitetet i Tromsø han er ansatt ved. Dermed må jeg bare unnskylde til Universitetet i Oslo. Innlegget er rettet i tråd med dette.)

No comments:

Post a Comment