Thursday, February 17, 2011

Ap vil forby kjærligheten

Arbeiderpartiets såkalte "integreringsutvalg" har foreslått forbud mot ekteskap mellom personer i nær slekt. Begrunnelsene skurrer.

For det første: det ender gjerne tragisk når man skal overstyre hvem folk skal få gifte seg med. Såpass husker vi vel av Romeo og Julie. Kjærligheten er det tungt å lovregulere.

Den ene begrunnelsen som påberopes er at det er medisinsk problematisk å få barn med sitt søskenbarn. Men jeg har problemer med å forstå at det er medisinsk relevant om foreldrene er gift eller ikke. Sist jeg sjekket, var cirka halvparten av norske barn født utenfor ekteskap - jeg tror vel at et søskenbarnpar som er forelsket klarer å ha sex uten å gifte seg, i likhet med så mange andre.

Den andre begrunnelsen - som nok er den reelle begrunnelsen - er at det vil avverge en del tvangsekteskap. Men det er vanskelig å vite om det er et stort antall som tvangsgiftes med sine søskenbarn og om de ikke ellers ville tvangsgiftes med tremenninger eller andre slektninger. Uansett er relatiteten da at man nekter folk som sier at de elsker hverandre, å leve sammen. Jeg mener at tvangsekteskap må motarbeides ved å gi partene bedre muligheter til å få fram hva de selv mener. Men enkelt er det ikke.

No comments:

Post a Comment