Tuesday, December 06, 2011

Kommunen sparer på lite snø - og taper

Oslo kommune sparer store beløp på at det ikke er kommet snø, ifølge Aftenposten. Oslo Vei, derimot, taper på lavere snørydningsinntekter: "Men når Oslo Vei taper penger, sparer kommunen." skriver Aftenposten Aften.

Nåvel. Som kjent eies Oslo Vei 100% av Oslo kommune, og det kunne journalist Mathias Vedeler godt ha nevnt. Så pengene Oslo kommune lar være å betale seg selv, sparer de ikke all verden på...

No comments:

Post a Comment