Wednesday, February 22, 2012

Morsomme sitater 123

“Jeg sluker aviser. Det er min eneste form for vedvarende virkelighetsflukt.” (Aneurin Bevan, sitert i The Observer 3. April 1960)

"Han var en gave til sine omgivelser. Ingen ville betale." (Nils-Fredrik Nielsen)

"Den beste sjefen er han som har vett nok til å velge dyktige medarbeidere til å gjøre det han vil ha gjort, og selvbeherskelse nok til ikke å blande seg opp i arbeidet når de gjør det." (Theodore Roosevelt)

No comments:

Post a Comment