Wednesday, February 29, 2012

Morsomme sitater 124

"Lykke: En sjelden kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse, som regel innehatt av mennesker som ikke selv blir oppmerksom på tilstanden før den er forbi. Eftersom lykke krever en viss egeninnsats, velger de fleste å forbli ulykkelige." (Niels Chr. Geelmuyden)

"Jeg vil fortelle at alt som tidligere er skrevet på dette skadeskjemaet, er skrevet av fører A. Jeg er fører B. Fører B er helt omtåket etter sammenstøtet." (Fra skademelding)

"Den kloke mann motsier aldri sin kone. Han venter bare litt, så motsier hun seg selv." (Piet Hein)

No comments:

Post a Comment