Monday, May 23, 2005

Matematikk er makt

John Gunnar Skien skriver i Dag og Tid en sak som heter "Spørsmål og svar er makt". Uheldigvis er det første avsnittet - som legger litt av premissene for hele saken - et stygt eksempel på misbruk av matematikk. Regnestykket er rett og slett det rene sprøyt. For ordens skyld siterer jeg (NB! Ikke regn slik hjemme - det kan føre til alvorlige og kostbare feil):

KVAR VEKE SEL kjendisblada Se og Hør og Her og Nå 660.701 eksemplar i alt. Se og Hør reknar med at 4,4 personar les kvart eksemplar. Viss eg inkluderer blada C! og D!, les om lag tre millionar nordmenn kjendisblad kvar veke. Me er 4,6 millionar i kongeriket. Trekkjer eg frå dei 900.000 mellom 0 og 14 år, står eg igjen med 3,7 millionar potensielle lesarar. Dei som ikkje blar i eit kjendisblad kvar veke, er med andre ord ein minoritet!

Ille, men heldigvis galt. Tallene Skien tar utgangspunkt i, er nok at Se og Hørs tirsdagsutgave hadde et opplag på 288.510 eksemplarer i 1994. Helgeutgaven solgte 175.443 eksemplarer, mens Her og Nå solgte 196.748 eksemplarer. (Kilde: Journalisten.)

Skiens triks for å få et høyt tall er nå å anta at det ikke finnes antydning til overlapp her: INGEN av de som kjøper tirsdagsutgaven kjøper også helgeutgaven - og ingen Se og Hør-kjøpere kjøper også Her og Nå. Og ikke bare det: han antar også at ingen av de som "tjuvleser"/låner Se og Hør heller kjøper eller leser Her og Nå. Da stemmer regnestykket - det blir da 660.701 forskjellige personer som har kjøpt de 660.701 kjendisbladene, og 4,4 unike lesere for hvert av de 660.701 bladene.

Regner man derimot med den motsatte ytterlighet: at alle som kjøper Se og Hør i helgen også kjøper både Se og Hør og Her og Nå i uka - og at alle de som kjøper Her og Nå kjøper Se og Hør, ender vi opp med at kjendisbladene har kun 288.510 kjøpere (som riktignok - mange av dem - kjøper tre kjendisblader i uka). Hvis da Se og Hør har rett i sitt anslag om at det er 4,4 lesere pr. solgt blad, ender vi opp med at 1.269.444 lesere leser kjendisblader hver uke.

Svaret er nok et sted imellom 1,2 og 3 millioner lesere. Et visst slingringsmonn. Dette slingringsmonnet gir håp om at bildet ikke er så ille som Skien påstår - og som han bruker til å si at vi nok må tåle at folket vil ha kjendisstoff. På den annen side: kanskje det er best om journalistene holder seg til det de kan, istedenfor å skrive artikler som inneholder kompliserte regnestykker og sånt...

No comments:

Post a Comment