Friday, January 12, 2007

Arbeidsgiveren Valla

Det er interessant å følge med på konflikten mellom arbeidstaker Yssen og arbeidsgiver Valla. For utenforstående er det naturligvis umulig å vite nøyaktig hva som har skjedd, men det interessante er at Valla nå i ettertid opptrer som en skikkelig dårlig arbeidsgiver. Dårlige arbeidsgivere vil møte arbeidstakeres subjektive oppfatning med å fortelle om sin subjektive oppfatning av det samme: mobberens subjektive oppfatning står mot den mobbedes.

Den gode arbeidsgiver, derimot, vil kunne dokumentere at man over lang tid har tatt tak i arbeidstakerens subjektive oppfatning, og prøvd å bedre disse forholdene. Det innebærer ikke minst en viss evne til selvkritikk i ledelsen.

At LOs amatørmessige personalpolitikk nå til og med blir utlagt som et forbilde for andre arbeidsgivere gjør vel at mange med meg er takknemlige for å ha en annen arbeidstakerorganisasjon i ryggen ved eventuell konflikt.

No comments:

Post a Comment