Monday, January 08, 2007

Verneplikt for kvinner?

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ønsker debatt om full verneplikt for kvinner, ifølge Dagbladet.

Nå er det jo ikke strengt tatt verneplikt for noen lenger etter det jeg har forstått, men det skulle bare mangle at ikke kvinner og menn blir likebehandlet i lovverket.

Det er dog et problem at en så lav andel av kullene må avtjene "verneplikt" - skal man beholde verneplikten, må hele kullet ut i tjeneste. De ikke Forsvaret har behov for, kan avtjene Siviltjeneste (det skulle ikke være noen grunn til at kun pasifister kan ha siviltjeneste?)

No comments:

Post a Comment