Thursday, January 11, 2007

Kvinner tar ansvar - og Ottar tar feil

I dagens Aften er det mye diskusjon om hvordan man bør forholde seg til voldtektsfaren i Oslo. Blant annet har kvinnegruppa Ottar et noe rabiat innlegg. Det starter dårlig:

"Det er kvinners egen skyld at de blir voldtatt", er en alminnelig påstand blant folk som ikke liker at dagens jenter og kvinner tillater seg å fly alene på byen nattetid.

Javel? Jeg kan ikke huske å ha vært borti denne påstanden de siste årene, så jeg betviler at det er alminnelig.

At Aftens redaktør Hilde Haugsgjerd deler denne oppfatningen, er mildest talt forbløffende.

Hvis ting er utrolig, er det ofte en god idé å sjekke en gang til. Sier virkelig Haugsgjerd det Ottar beskylder henne for? Neida, hun gjør slett ikke det. I sitt innlegg "Kvinners eget ansvar" 8. januar, skriver hun derimot:

Det største ansvaret for å unngå å bli voldtatt på gaten må dessverre kvinner selv ta. Det kan synes urettferdig og opprørende. Men de mest effektive forebyggende tiltak mot overfallsvoldtekter er det de potensielle ofrene selv som kan sørge for. For det handler om å la være å gå alene gjennom byen nattetid. Om å bruke penger på drosje hjem, om å sørge for å få følge med noen, eller om å gå hjem tidlig nok til at det ennå er folkeliv i gatene. Den som vil være mest mulig sikker på å unngå å bli voldtatt av en ukjent, rår selv over de mest effektive tiltakene.

Det blir jo en ganske trist diskusjon når de ulike debattantene ikke gidder å lese ordentlig hva de andre skriver. Haugsgjerd etterlater ingen som helst tvil om hvor skylda ligger - den ligger hos voldtektsmennene. Samtidig peker hun på at hver enkelt kan ta et ansvar for å unngå farlige situasjoner, for slik å redusere egen risiko.

Jeg forstår ikke helt hvorfor Ottar ser seg tjent med å forsøke å avspore diskusjonen på denne måten.

Hva er mitt syn på saken? I hovedsak er jeg enig med Haugsgjerd: myndighetene må sette inn mange ulike tiltak for å få voldtektstallene kraftig ned. Politiet har en sentral rolle. Mer lys (som Oslo kommune har varslet) kan hjelpe litt. Men før dette arbeidet har båret frukter, må naturligvis folk bli informert om risikosituasjonen, slik at hver enkelt kan ta sine egne forholdsregler for å unngå å bli rammet.

No comments:

Post a Comment