Saturday, January 27, 2007

Studentgjennomstrømming

“Studentgjennomstrømming” - smak på ordet.
Studentene skal strømme. Studentene er vann.
Høyskolene er vannrør.
Studentene skal strømme gjennom høyskolene som vann.
Skal studentene være på et høyere nivå når de går ut enn når de kom inn?
Nei, da sakner strømmen.
Hvordan få strømmen til å bli sterkere?
Jo, sett på mer vann, så kommer det fortere ut. Flere studenter.
Hva er eksamen? En kork, et uønsket fremmedelement som sakner strømmen.

Jeg kan ikke huske om jeg strømmet da jeg var student. Vokste, kanskje, men strømmet?
Neppe.

No comments:

Post a Comment