Thursday, March 15, 2007

Juryer og voldtektsanklagede

"Over halvparten av voldtektsdømte som anker, blir frifunnet av juryen i lagmannsretten. - Problematisk, mener Riksadvokaten, som vil fjerne juryordningen", melder vg.

Det er viktig å få med det andre synspunktet også, nemlig: "Over halvparten av voldtektstiltalte som blir frikjent i lagmannsretten, ble kjent skyldige i tidligere rettsinstans." Dette synspunktet kunne jo munne ut i at ordningen i lavere rettsinstanser burde fjernes - tross alt har vi vanligvis mer tro på høyere rettsinstanser enn lavere. De voldtektstiltalte er altså å anse som uskyldige, men ble uskyldig dømt i lavere rettsinstanser.

Jeg ser ingen grunn til å tro mer på lavere rettsinstanser enn på de høyere. Det som derimot er et problem, er at juryer ikke begrunner sine svar. Det er det imidlertid enkelt å gjøre noe med: sett ned en egen liten gruppe, bestående av juryens formann og et par av jurymedlemmene, som sammen med rettens administrator formulerer en begrunnelse i juridisk holdbart språk. (Og kanskje kravet om begrunnelse også vil bidra til at juryene tanker enda nøyere gjennom sine begrunnelser før dom avsies.)

Juryen sikrer et visst innslag av "vanlige folk" (altså ikke-jurister) i norske rettssaler, og det trengs mellom alle advokatene og dommerne.

No comments:

Post a Comment