Saturday, March 10, 2007

Mobbingen av Yssen fortsetter

Thorbjørn Berntsen har tydeligvis ikke satt seg inn i Yssen-saken. I VG i dag sier han: "At Yssen går så fullstendig fri etter hele balladen hun satte i gang, er blodig urettferdig. Hun kan ikke ha det godt med seg selv, når hun ser hva hun har gjort." Dette til tross for at LOs egen granskningsgruppe har konkludert med at det ikke var systemer innad i LO for å håndtere en slik mobbesituasjon, og at det derfor var forsvarlig å gå til media.

Bedre blir det ikke at Roar Flåthen fortsetter Vallas linje. Etter at granskningsgruppa har gitt ramsalt kritikk av LO - inkludert Flåthen - for ikke å ha varslet om hva som foregikk, nekter Flåthen å si unnskyld til Yssen. Skal virkelig ikke LO prøve å lære noe av fadesen?

No comments:

Post a Comment