Friday, March 09, 2007

Kvinnedag og Vallas avgang

I går var det kvinnedag, og kvinnene stripper for kvinnesak.

I dag har kvinnesaken tatt et stort skritt framover, idet LO har kvittet seg med en leder som de mener har brutt arbeidsmiljøloven og mobbet medarbeidere.

Hvorfor mener jeg at dette er et stort skritt for kvinnesaken, når det tross alt fører til at det igjen er en mann som leder Norges største arbeidstakerorganisasjon, og Norges mektigste politiker igjen er mannen Jens Stoltenberg, ikke kvinnen Gerd Liv Valla? Jo, fordi kvinnesak ikke handler om enkeltpersoner. Kvinnesak handler om store saker - saker som til dels går på tvers av de ofte overvurderte kjønnsgrensene, men som likevel er relevante for flere kvinner enn menn.

Det er fortsatt slik at de fleste sjefer i Norge er menn. Kvinner opplever å ikke bli tatt på alvor når de klager over mobbing fra sine mannlige overordnede. Derfor er det kamp mot mobbing på arbeidsplassene også kvinnesak - selv i de tilfellene at det er en kvinne som mobber.

Tilsvarende er kamp mot seksuelle overgrep også kvinnesak - selv om naturligvis også menn blir utsatt for det. Politiet må opprioritere voldtektssaker og det må forskes mer på hvorfor voldtektssaker ofte fører til frifinnelse.

Jeg tror altså ikke på at det finnes "kvinnesak" som kun angår kvinner, men det finnes mye politikk som er mer sentralt for kvinner enn for menn. Det er fint at disse områdene heises opp. Om kvinner og menn skal ha hver sine dager for å kjempe for disse sakene, er riktignok en annen sak.

No comments:

Post a Comment