Saturday, January 15, 2011

Hvorfor bør Maria Amelie få bli i Norge?

La oss ta de helt opplagte tingene først:

Det at Maria Amelie er sjarmerende, er ikke noe argument for at hun skal få asyl i Norge. Asylretten skal være helt uavhengig av sjarme.

Det at Maria Amelie er intelligent, er ikke noe argument for at hun skal få asyl i Norge. Asylretten skal være helt uavhengig av intelligens.

Det at Maria Amelie er veltalende, er ikke noe argument for at hun skal få asyl i Norge. Asylretten skal være helt uavhengig av veltalenhet.

Ferdig med det.

Hvis Maria Amelie skal få asyl i Norge, må det være fordi hun er i fare i sitt hjemland. Om hun er det, vurderes av norske myndigheter etter faste prosedyrer. De har kommet fram til at hun ikke er det. Norske myndigheters vurderinger i slike saker er ofte strenge, og vi risikerer av og til å sende folk tilbake som da kommer i fare. Det skjer hele tida. Det må vi protestere mot.

Maria Amelie kan også få bli i Norge på humanitært grunnlag. Dette er en annen av disse livsviktige avgjørelsene som norske myndigheter tar hver dag, og som de ofte er ganske strenge med. Dermed sender vi til stadighet folk ut av landet selv om det er hjerterått å gjøre det. Det må vi protestere mot.

De som har demonstrert for at Maria Amelie skal få bli i Norge har vært en blandet forsamling. Noen har argumentert for at hun skal få bli fordi hun er i fare eller fordi det er det eneste vi som sivilisert land kan gjøre. Da applauderer jeg. Andre har argumentert med at hun må få bli, fordi hun er så intelligent, har utdanning, er forfatter - hun er jo nesten som oss! Da blir jeg vred. Asylinstituttet skal ikke ta slike hensyn.

Maria Amelie bør få bli i Norge fordi det er det moralsk riktige. På samme måte som mange andre må få bli fordi det også er det moralsk riktige.

Får Maria Amelie bli i Norge uten at reglene for øvrig endres, blir jeg glad på hennes vegne og lei meg på mange andres vegne. Fører hennes sak til at hun får bli og norsk asylpolitikk i tillegg blir en liten smule mer human, da er jeg glad på alles vegne.

No comments:

Post a Comment