Saturday, May 12, 2007

Det blir felles ekteskapslov!

Omsider har regjeringen fått ut fingeren og kommet på banen om felles ekteskapslov. Og ikke uventet varsler Venstre full støtte til et nytt, ikkediskriminerende lovverk på dette feltet. Dermed skulle det ikke være mulig å unngå et gjennombrudd.

Riktignok er det et par små skjær i sjøen til. Ap og SV insisterer visst på å fortsette med at kirken skal være innblandet i ekteskapsinngåelser, mens Venstre har en mye bedre løsning - nemlig at den juridiske biten av ekteskap håndteres av staten, mens den livssynsmessige biten er et frivillig tillegg.

Det er nå uansett bare en detalj i det store bildet. Det viktigste er at man nærmer seg et helt ikkediskriminerende lovverk. Mobbing og homofobi blir man nok ikke kvitt med et trylleslag, men det er et viktig skritt at de homofobe ikke lenger kan finne støtte for sine homofobe holdninger i et diskriminerende lovverk.

No comments:

Post a Comment