Monday, May 07, 2007

Kvarme fortsatt umusikalsk

VG og andre medier skriver i dag om Kvarmefamiliens siste utspill. Kvarme har invitert trippelmorderne Per og Veronica Orderud til middag, og det er naturligvis helt greit. "Også Jesus ble kritisert for å spise med syndere," sier biskop Laila Riksaasen Dahl.

Det som derimot ikke er særlig greit, er at biskopens posisjon brukes av hans kone, Ingjerd Kvarme, til å påstå at ekteparet Orderud er uskyldig dømt.

Enhver sak har naturligvis flere sider, og kirken må - dersom den skal beholde en rest av legitimitet - klare å forholde seg til både drapsmenn og ofre, og til eventuelle uskyldige dømte. Det er derimot høyst tvilsomt av kirken å ta så kraftig stilling. Naturligvis vil dette måtte føles som et overgrep av de som mistet tre av sine kjære.

Kvarme har vært utilgjengelig for kommentar (igjen) - det bør han ikke fortsette med. Han bør - som et absolutt minimum - gjøre det klart at han ikke vil ta stilling i konkrete straffesaker.

No comments:

Post a Comment