Friday, May 25, 2007

Felles ekteskapslov

Regjeringen har lagt fram forslag om felles ekteskapslov. At denne loven vedtas vil være et stort skritt i kampen for å få diskriminering ut av lovboka. Det foreligger nå en underskriftskampanje for denne loven, og jeg oppfordrer alle til å undertegne.

No comments:

Post a Comment