Sunday, November 23, 2008

Når vil de rødgrønne forby abort?

I uka som gikk vedtok de røde på Stortinget forbud mot kjøp av seksuelle tjenester.

Forbudet er et illustrerende eksempel på tankegangen til regjeringspartiene. De ser et fenomen som de misliker, og velger derfor å forby det i håp om at det skal bli borte. Som så ofte ellers er regjeringens politikk velment og feilslått.

Opposisjonen har snakket med de prostituerte. De mener at forbudet vil gjøre situasjonen enda verre for de som har det verst. Etter at det ble klart at regjeringen ville ture fram til tross for slike innvendinger, har opposisjonen kjempet for ihvertfall å få på plass hjelpetiltak for de mest trengende før loven trer i kraft. Også her er regjeringspartiene urokkelige.

Det er ikke vanskelig å være enig i at vi gjerne skulle hatt mindre prostitusjon her i landet. Det blir som med abort: alle er vel enige om at det hadde vært bra om det årlig ble foretatt færre enn 15 000 aborter i Norge. Det enkleste ville utvilsomt være å forby abort. Det ville presse aborttallene ned. Problemet er at det ikke ville gjort noe for å gjøre situasjonen bedre for de som er i en vanskelig situasjon. Det ville tvert imot gjort situasjonen verre. Og man kan aldri hindre en person fra å ta abort - man kan bare tvinge personen til å gjøre det i utrygge og uverdige former. På samme måte kan man aldri hindre en person fra å prostituere seg, men man kan, som regjeringspartiene, tvinge de prostituerte under jorden og gjøre dem mer avhengig av halliker.

Konklusjonen av alt dette blir at en logisk konsekvens av regjeringspartienes holdning ville ha vært å forby abort. Men akkurat det katastrofale vedtaket har de heldigvis styrt unna.

No comments:

Post a Comment