Tuesday, November 25, 2008

Uff - karakterer i barneskolen

Høyre foreslår karakterer i barneskolen, melder blant andre VG. Forslaget har også sneket seg inn i førsteutkastet til program for Venstre.

Uff. Man tvinger barn til å være i skolen og ta fag hvor de ikke har særlige forutsetninger, og skal så i tillegg gi karakterer hvor de minnes på hvor begredelig de gjør det i forhold til sine klassekamerater...

Naturligvis skal barn i skolen få god veiledning om forbedringspotensiale og sånt, men det kan gjøres på en langt mer nyansert måte ved hjelp av verbale beskrivelser.

(På samme måte er jeg prinsipielt imot karakterer i ungdomsskolen, selv om problemet blir noe mindre jo eldre elevene er.)

7 comments:

 1. Anonymous4:21 PM

  Herlig, kjør på med en skole som utelukkende består av verbale tilbakemeldinger og i praksis null seriøsitet. Nei, kunne nok vært greit med noen tiltak som gjør at barn er barn som lærer, og ikke bare har det gøy.

  ReplyDelete
 2. Anonymous4:21 PM

  oh please, grow a pair would you??

  ReplyDelete
 3. Anonymous4:26 PM

  Karakterer egner seg ikke for å motivere eller lære mer, men de egner seg godt for å SORTERE elevene.... Men er det det vi ønsker?

  ReplyDelete
 4. Solberg9:09 PM

  Karakterer har ikke noe med sortering av de gode mot de mindre gode elevene å gjøre som en sier her. Disse vil alltid finnes med eller uten karakterer i barneskolen. Jeg mener grunnen til å gi karakterer er for å sette viktigheten i perspektiv for barnet og hans muligheter til å tilegne seg kunnskap. Det er heller ikke dermed sagt at dette skal være av stor grad vanskelig for ungen å oppnå karakterer, men heller virke som en direkte tilbakemelding om han har gjort hjemmeleksen(godt nok) eller ikke. Jeg tror bruk av karaktersystem vil virke bedre enn foreldresamtaler og annet som er brukt i dagens system, hvor barnet egentlig kan velge om han vil lese lekser eller ikke(sett mellom linjene).
  Et eksempel på dette; Dårlig lesevaner fra barneskolen kan gi ringvirkninger senere når barnet skal begynne på ungdomskolen og plutselig må tilpasse seg et karaktersystem. Dette er noe alle ikke klarer eller kommer til å synes er viktig iom at de er vant med annet fra tidligere (barneskole).

  Det jeg mener er at barnene i snitt vil bli mer obs på hva de vet og ikke vet, og at dette fører til et lite løft i kunnskap totalt sett. (Dette kan også føre til mer konkurransedyktighet, som igjen kan gi innovasjoner tilbake til samfunnet). Jeg vil derfor si meg enig i at et karaktersystem vil fungere som et gode for barnet og hans fremtid, fremfor en belastning som mange antyder.

  ReplyDelete
 5. Den første "Anonymous" karikerer mitt standpunkt ved å si "verbale tilbakemeldinger og i praksis null seriøsitet." Nei, det er tull at verbale tilbakemeldinger i praksis er null seriøsitet. Men verbale tilbakemeldinger krever mer enn å si et tall.

  Solberg sier at karakterer vil "virke som en direkte tilbakemelding om han har gjort hjemmeleksen(godt nok) eller ikke."

  Hvorfor da ikke heller ha verbale tilbakemeldinger som sier i klartekst om eleven har gjort hjemmeleksen godt nok eller ikke. Karakterer er for upresise på det: alle vet at det finnes elever som får seksere uten å gjøre leksa, mens det er andre som får enere selv om de jobber masse. For de som får enere etter å ha jobbet hardt, er karakterer direkte demotiverende.

  ReplyDelete
 6. Anonymous11:59 PM

  hvis de vet at de har dårlig karakter, da vil de prøve så godt de kan. Mange elver på barneskolen tenker ikke over det, de bryr seg ikke om skole. Skole skal ikke være gøy, det skal læres. Norge ligger veldig lavt når det gjelder skolesystem i Norge, hvorfor ikke begynne å tenke som alle andre land. Prøv å gi dem karakterer da vel, ikke tenk for dypt inn. Dere bare ødelegger for norske elever. La dem få forandre på karakteren sin før det er forsent. Elever på barneskolen vet ikke at de jobber dårlig. Men når de begynner på ungdomskolen så er det vankelig å ta igjen.

  ReplyDelete
 7. Anonymous12:01 AM

  fy faen as, folk som tenker at karakterer på barneskolen er dårlig ide er dumme. Elever i andre land ligger så mye høyere enn Norge.

  ReplyDelete