Thursday, November 18, 2010

Fagforbundet Teologene på ville veier

Dagbladet siterer leder Heinke Foertsch i fagforeningen Fagforbundet Teologene: "Arbeidsgiversiden har i denne saken sitt på det tørre". Det er den mulige oppsigelsen av hennes medlem Einar Gelius hun kommenterer.

Jeg synes det er rimelig spesielt at en fagforening går ut i media og støtter oppsigelsen av et av sine medlemmer. Fagforeninger bør støtte medlemmene sine - eller i verste fall holde kjeft. De skal ivareta medlemmenes interesser - arbeidsgiver klarer fint å ta vare på sine interesser uten deres hjelp.

Teologene bør beklage uttalelsen fra Foertsch, og betale tilbake kontingenten Gelius har betalt. Og vurdere å slutte å kalle seg en fagforening.

No comments:

Post a Comment