Saturday, May 21, 2011

Espen Ottosen på villspor

Espen Ottosen minner i et innlegg i Aftenposten i dag om at han er veldig opptatt av biologiens betydning, men viser samtidig at han har misforstått noen sentrale fakta.

Espen Ottosen, informasjonssjef i Norsk Luthersk Misjonssamband har sett på Tore på sporet, og ser serien som bevis på at folk er opptatt av sitt biologiske opphav. Og så spør han hvorfor homobevegelsen ikke protesterer på programmet, og viser til at den nye ekteskapsloven visstnok skal ha svekket fars betydning i lovverket.

Dette er en sannhet med store modifikasjoner. Ottosen bør vel kjenne til "pater est"-regelen, som har vært i lovverket lenge før homobevegelsen fikk gjennomslagskraft. Den regelen sa at det var den sosiale faren (altså den mannen mora var gift med) som ble regnet som far så lenge man ikke visste bedre. Man hadde ikke - og har fortsatt ikke - noen obligatorisk blodprøve for å sjekke hvem som biologisk sett er faren.

Ottosen kjenner vel også til at man i Norge har bedrevet kunstig befruktning med sæd fra donor til heterofile par lenge før homofile fikk rett til dette. Til og med med anonym sæddonor. Det homobevegelsen har kjempet for er å ha like rettigheter som heterofile - så må gjerne Ottosen mene at det lovverket som tidligere fantes for heterofile (og som homofile har adoptert) ivaretok det biologiske for dårlig.

Til slutt skriver Ottosen: "Det vil ikke forundre meg om Tore Strømøys etterfølger om 20 år vil lete opp sædgivere - slik at barn som er unnfanget i et laboratorium, om mulig, kan finne sine biologiske røtter." Her kan jeg berolige Ottosen: barn som i dag blir født ved kunstig befruktning, kan få vite hvem sæddonor er - vi har sluttet med anonyme sæddonorer i Norge. Imidlertid er det et visst forbehold: forutsetningen er at barna får vite at de faktisk er kommet til verden ved kunstig befruktning. Barn med homofile foreldre vil nok mistenke det, mens barn av heterofile kan lures til å tro at de er biologiske barn av sin sosiale far og mor. Men da ringer de neppe heller til Strømøy...

For å oppsummere: Ottosen skylder på homobevegelsen for noe som allerede var ordinær juss før homofile fikk de samme rettighetene, og han virker uinformert om hvordan reglene for kunstig befruktning faktisk fungerer i Norge i dag. Ikke noe godt utgangspunkt for en seriøs debatt.

2 comments:

 1. Noen kommentarer fra meg til enkeltheter i posten overfor. Jeg setter Bjørns kommentarer mellom med sitattegn:

  "Ottosen bør vel kjenne til "pater est"-regelen, som har vært i lovverket lenge før homobevegelsen fikk gjennomslagskraft. Den regelen sa at det var den sosiale faren (altså den mannen mora var gift med) som ble regnet som far så lenge man ikke visste bedre."

  Jeg skriver jo at slektskap ikke er alt i min artikkel, og at mange kan ha en god oppvekst selv om det senere viser seg at "sosial" far ikke er "biologisk" far. Men denne regelen er ikke et argument for at staten skal sørge for at det fødes farløse barn.

  "Ottosen kjenner vel også til at man i Norge har bedrevet kunstig befruktning med sæd fra donor til heterofile par lenge før homofile fikk rett til dette. Til og med med anonym sæddonor."

  Ja, jeg kjenner til dette, og er kritisk til også en slik form for kunstig befruktning. Men jeg mener den nye ekteskapsloven forverrer et problem fordi enkelte barn ikke en gang får en "sosial" far.


  "Barn som i dag blir født ved kunstig befruktning, kan få vite hvem sæddonor er - vi har sluttet med anonyme sæddonorer i Norge."

  Dette er jeg selvsagt klar over. Men det kan vel likevel være slik at enkelte barn, unnfanget ved kunstig befruktning, ønsker å spille på lag med en fremtidig tv-program i sin jakt på biologisk far.

  Espen Ottosen

  ReplyDelete
 2. Takk for svar!

  Jeg synes du bedriver vingling i bruken av ordet "far". Til dels mener du visst biologisk far og til dels sosial far.

  Å gi homobevegelsen "skylda" for at biologisk far har fått mindre betydning, er å overdrive. Det er her jeg peker på "pater est"-regelen og kunstig befruktning for heterofile som to ordninger som reduserte biologisk fars betydning - lenge før homofile krevde like rettigheter.

  Derimot har det naturligvis vært en kamp for homobevegelsen å få fram at barn har det like bra med to sosiale foreldre av samme kjønn som av to sosiale foreldre av motsatt kjønn. Dette forstår jeg at du ikke er enig i - men jeg forstår ikke at det har så mye med "Tore på sporet" å gjøre.

  Hvis du faktisk er opptatt av at flest mulig barn bør kjenne sin biologiske far, er det ingen grunn til å gå i strupen på LLH spesielt. Da passer det bedre med en generell diskusjon om kunstig befruktning - og kanskje også inkludere en regel om at alle som er resultat av kunstig befruktning får vite om det når de fyller 18? Eller avskaffe kunstig befruktning? Man kan også innføre obligatorisk DNA-test ved fødsler for å fastslå farskapet, naturligvis.

  Er det viktigheten av at barn har både sosial mor og sosial far som er viktigst, er det en annen diskusjon. Problemet der er naturligvis at forskningen så langt tyder på at det ikke er noen ulempe å ha to sosiale foreldre av samme kjønn.

  Å blande "Tore på sporet" inn i diskusjonen og samtidig angripe LLH fører til en pussig sammenblanding som ikke bidrar til en ryddig diskusjon.

  ReplyDelete