Tuesday, May 10, 2011

Øklands "mor, far og barn"

Aftenpostens Ingunn Økland har i dag et innlegg om "den nye barneproduksjonen", og hun gir den felles ekteskapsloven skylden for en mentalitetsendring i samfunnet.

Men hun tar feil. Mentalitetsendringen er ikke så ny, og den har ikke så mye med homofile å gjøre. Men det kan være at enkelte først reagerer når det er noe så merkelig som homofile som får samme rettigheter som "alle andre".

Norge fikk sin første lov om kunstig befruktning i 1987 (Regjeringen) - før partnerskapsloven - og jeg formoder at man har brukt donorsæd like lenge. Men lenge før det ble pater est-regelen tatt i bruk, som sier at det er morens ektemann som i utgangspunktet regnes som barnets far, uten krav om beviselig biologisk tilknytning. Sosial tilknytning ble ansett som viktig nok.

Økland skriver at "den nye ekteskapsloven [...], medførte at lesbiske par fikk samme rett til assistert befruktning som heterofile par." og påstår at "loven har satt et godkjentstempel på høyst diskutable behov og praksiser", skjønt uten å være villig til å konkretisere hva hun mener er diskutable praksiser. For når er det praksisen blir diskutabel? Når andre enn heterofamilier trenger hjelp?

Hun påstår videre at "fremveksten av den nye barneproduksjonen er i grunnen et gigantisk eksperiment, som i sin ideologiske kjerne handler om å nedtone betydningen av biologisk opphav til fordel for betydningen av omsorgspersoner". Aha - på samme måte som pater est-regelen, altså. På samme måte som kunstig befruktning for heterofile. På samme måte som adopsjonsinstituttet. Det er i det hele tatt vanskelig å forstå hvorfor nettopp den felles ekteskapsloven gis skurkerollen i Øklands fortelling.

Kan ikke Økland være litt mer presis, og fortelle nøyaktig hva slags praksiser det er hun er så bekymret for, og som er så mye verre enn de heterofile praksisene som vi har blitt vant til gjennom årtier med kunstig befruktning? Hennes avsluttende iver for "far, mor og barn" tyder på at det egentlig er alle barn som vokser opp med andre enn sin biologiske far og biologiske mor hun er bekymret for. Og da er det langt flere å bekymre seg for enn homoforeldrene.

No comments:

Post a Comment