Friday, June 22, 2007

Bare to lærebøker "gode nok"

Aftenposten skriver i dag om LLHs lærebokjury, som har vurdert 40 lærebøker innsendt fra forlagene, og endt opp med to lærebøker som er "godkjent". Elisabeth Dahle, juryens formann, sier til Aftenposten: "De andre bøkene var vi ikke fornøyd med, i forhold til læreplanmålene. Enten hadde de ikke temaet homofili med, eller så var teksten ekskluderende. De bygget opp under et vi-de-forhold."

Av de to "godkjente" bøkene (som begge var fra Gyldendal), ble "Horisonter 8" trukket fram som "eksemplarisk", og fikk årets lærebokpris. Boka er en KRL-bok. Juryen trekker for eksempel fram at læreboka kobler homofili til positive følelser som vennskap og forelskelse, og fokuserer lite på sex og problemer.

Men det er tydelig at det er en jobb å gjøre for forlagene for å få de øvrige bøkene opp på et anstendig nivå!

(Se også hva Utdanningsforbundet skriver.)


(ps: Jeg har ledet LLHs læremiddelgruppe som har arbeidet med denne prisen "bak kulissene". De faglige vurderingene har imidlertid juryen stått for.)

No comments:

Post a Comment