Saturday, June 30, 2007

Høyesterett tok feil - Staten brøt menneskerettighetene

Adressa og mange andre aviser skriver i dag om dommen i Strasbourg, hvor den europeiske menneskerettighetsdomstolen har slått fast at Norge brøt menneskerettighetene når de ikke ga rett til fritak fra KRL-faget, samtidig som KRL-faget hadde hovedvekt på kristendommen. Dette er andre gang internasjonale organer gir foreldrene rett - sist var det FNs menneskerettighetskomite som ga staten en smekk over fingrene. (Først hadde saken gått helt til Høyesterett i Norge, uten resultat.)

Dette er en kraftig smekk over fingrene til flere utdanningsministre og regjeringer, og til det norske Storting. Det er sjelden politikerne begår menneskerettighetsbrudd så bevisst - mens de ignorerer så høylydte protester fra livssynsminoriteter. Jeg håper disse rettsavgjørelsene gjør disse politikerne mer ydmyke ovenfor minoriteters rettigheter (og jeg tenker ikke minst på KRL-politikere nå...), og at regjeringen tar dommen på alvor og gjør ytterligere endringer i KRL-faget for å trygge elevenes rettigheter på dette området.

No comments:

Post a Comment