Tuesday, June 19, 2007

Plan støtter Skeive dager

Jeg leser i Skeive dager-programmet at Plan Norge støtter Skeive dager. De anser sitt arbeid og Skeive dagers arbeid som to sider av samme sak - arbeid for like rettigheter.

Jeg skal ærlig innrømme at jeg har litt intuitiv motstand mot Plan. Hver gang jeg får et brev fra mitt fadderbarn i Zambia, tenker jeg på hvor mye penger og arbeidstid som kan ha gått med til å overbringe brevet til meg - og om ikke pengene jeg gir Redd Barna eller andre kan være mer effektive. Men i det minste skal Plan ha honnør for sin markering under Skeive dager - forhåpentligvis vil det både føre til to ting:
- at homofile tenker på og støtter arbeidet for de som har det verre, også under festen Skeive dager, og
- at sammenhengen Plan peker på blir enda tydeligere for noen.

Stå på, Skeive dager! Stå på, Plan!

No comments:

Post a Comment