Saturday, June 23, 2007

Handlingsplan mot diskriminering av homofile og lesbiske

Vidar Kleppe (D) går, ikke overraskende, mot handlingsplan mot diskriminering av homofile i hjembyen Kristiansand: "SV vil ha en handlingsplan, men hva skal den dreie seg om? Skal de homofile og lesbiske kvoteres inn i lokalpolitikken?" spør Kleppe i et intervju med Magazinet.

I samme artikkel klager han over at homoorganisasjonene har for store ressurser til lobbyvirksomhet, men det er tydelig at lobbyvirksomheten ikke har økt hans kunnskapsnivå nevneverdig. Da ville han nemlig ha visst hva en slik handlingsplan kan inneholde - han kunne jo for eksempel studert punktene i Oslo kommunes handlingsplan. Han ville da oppdaget at det handler om å sørge for at ansatte i kommunen ikke diskrimineres på grunnlag av legning, at elever ikke trakasseres i skolen og at de til og med får saklig kunnskap om homofili, at alle elever blir ivaretatt i seksualopplysning, at homofile får likeverdig oppfølging av helsevesenet - og mange andre ting.

Det må være vanskelig å argumentere mot slike tiltak når man vet hvordan situasjonen er for unge homofile og lesbiske. Det er kanskje derfor Kleppe også argumenterer mot en kartlegging av situasjonen? Det er mye enklere å argumentere mot stråmenn...

No comments:

Post a Comment