Tuesday, June 19, 2007

Valla til injuriesak mot LO - vi gleder oss!

Avisene skriver i dag at måten Valla kan få tak i dokumentene hun vil ha, er å gå til injuriesøksmål mot LO.

Det påstås at det Valla kjemper for nå, er sitt ettermæle. Den kampen ville nok bli litt enklere om hun hadde et noe mer realistisk forhold til sin egen situasjon og sine egne svakheter. Hun mobbet en medarbeider, taklet beskyldningene med å gå til motangrep - motsatt av det en god arbeidsgiver bør gjøre - og gikk så med på å nedsette et granskningsutvalg. En injuriesak vil i det minste gi Vallas motstandere en talerstol for nok en gang å gjenta Vallas svakheter. Neppe noen god idé for Valla.
clipped from www.vg.no
- VINNER: Injurieadvokat Per Danielsen går enda lenger enn Cato Schiøtz, og er ikke i tvil om at Gerd-Liv Valla (bildet) vil vinne og LO tape i en eventuell rettssak. Foto: Espen Braata, VG.
 blog it

No comments:

Post a Comment