Tuesday, September 13, 2011

Bydelsutvalgene i Oslo - "prognoser"

Jeg har ikke forstått hvorfor resultatene av grovtellingene for bydelsutvalgene i Oslo ikke kunne vært offentliggjort nå. Men i påvente av det, kan man jo spekulere. Og en måte å spekulere på, er å regne ut fordelingen av mandater dersom stemmegivningen i bydelsvalgene skulle være den samme som i kommunevalget (hvor vi jo kjenner stemmetallene). Nå vet vi riktignok at avvikene kan være riktig store mellom disse to valgene, men det er nå likevel artig å se på.

Her er de nye bydelsutvalgene hvis alle velgere (mot formodning) har valgt likt i de to valgene:

Alna

A 49,7 % (+7.3) 8 plasser
H 22,9 % (+8.4) 4 plasser
FRP 10,3 % (-7.3) 2 plasser
SV 5,2 % (-5.9) 1 plass
V 3,8 % (+0.1) 0 plasser

Bjerke

A 42 % (+3.7) 7 plasser
H 28,4 % (+10.2) 5 plasser
FRP 9,1 % (-8.9) 1 plass
SV 5,5 % (-3.9) 1 plass
V 5,5 % (-0.1) 1 plass

Frogner

H 54,1 % (+13.7) 9 plasser
A 18,2 % (+0.6) 3 plasser
V 9 % (-2.4) 1 plass
FRP 6,4 % (-7.4) 1 plass
SV 4,5 % (-3.0) 1 plass

Gamle Oslo

A 39,6 % (+6.4) 6 plasser
H 19,3 % (+6.7) 3 plasser
SV 10,3 % (-7.1) 2 plasser
V 9,6 % (-0.2) 1 plass
RØDT 8,2 % (-3.6) 1 plass
FRP 5,6 % (-4.1) 1 plass
MDG 4,7 % (+3.7) 1 plass

Grorud

A 50,9 % (+6.6) 8 plasser
H 21,1 % (+9.1) 4 plasser
FRP 10,4 % (-8.8) 2 plasser
SV 4,8 % (-4.6) 1 plass
V 4 % (-0.0) 0 plasser

Grünerløkka

A 36 % (+3.8) 5 plasser
H 22,8 % (+7.3) 3 plasser
SV 11 % (-6.7) 2 plasser
V 10,6 % (+0.9) 2 plasser
RØDT 6,6 % (-3.4) 1 plass
FRP 4,8 % (-3.4) 1 plass
MDG 4,7 % (+3.8) 1 plass

Nordre Aker

H 38,2 % (+10.6) 6 plasser
A 28,6 % (+1.9) 5 plasser
V 10,3 % (-0.3) 2 plasser
SV 7 % (-4.0) 1 plass
FRP 6,1 % (-6.2) 1 plass

Nordstrand

H 46,2 % (+14.6) 8 plasser
A 26,4 % (+0.0) 5 plasser
FRP 8,5 % (-9.6) 1 plass
V 7 % (-0.3) 1 plass

Sagene

A 36,2 % (+3.6) 6 plasser
H 25,4 % (+7.8) 4 plasser
V 12,1 % (+0.3) 2 plasser
SV 9,2 % (-6.2) 2 plasser
RØDT 5,4 % (-2.5) 1 plass

St Hanshaugen

H 35,1 % (+8.5) 6 plasser
A 26,9 % (+1.4) 4 plasser
V 12,4 % (-0.3) 2 plasser
SV 8,1 % (-4.4) 1 plass
RØDT 4,6 % (-2.3) 1 plass
FRP 4,4 % (-4.0) 1 plass

Stovner

A 47,7 % (+6.7) 8 plasser
H 25,6 % (+11.0) 4 plasser
FRP 12,5 % (-10.1) 2 plasser
SV 4,6 % (-5.3) 1 plass
V 2,5 % (-0.3) 0 plasser

Søndre Nordstrand

A 47,7 % (+9.5) 8 plasser
H 24,4 % (+8.0) 4 plasser
FRP 8 % (-8.1) 1 plass
SV 6,3 % (-6.9) 1 plass
V 4,6 % (-0.2) 1 plass

Ullern

H 58,9 % (+15.7) 10 plasser
A 18 % (+0.7) 3 plasser
V 8,4 % (-3.5) 1 plasser
FRP 6,4 % (-8.7) 1 plass

Vestre Aker

H 60 % (+14.5) 10 plasser
A 16,2 % (+0.9) 3 plasser
V 9 % (-3.7) 1 plasser
FRP 5,8 % (-8.6) 1 plass

Østensjø

A 39,7 % (+1.6) 6 plasser
H 31,1 % (+12.1) 5 plasser
FRP 9,2 % (-9.4) 2 plasser
SV 5,8 % (-2.9) 1 plass
V 5,6 % (-0.0) 1 plass

No comments:

Post a Comment