Saturday, September 10, 2011

"SV under sperregrensen" og annet rart

"SV under sperregrensen tre dager før valget" skrev VG i en artikkel i går, idet SV fikk 3,6 prosent på en meningsmåling. Hvilken sperregrense? Jeg tror at det er ganske mye som er uklart for folk når det gjelder valg. For eksempel tror jeg at det finnes ganske mange som, etter å ha lest VG-artikkelen, tror at det finnes en sperregrense i kommune- og fylkestingsvalget. Det gjør det jo ikke. Det ville jo også vært ganske meningsløst, for selv i Stortingsvalget gjelder sperregrensa kun utjevningsmandater, og slike mandater finnes jo ikke i de valgene vi skal ha nå. Men jeg synes nok likevel VG kunne vært litt mer forsiktig i ordbruken for å unngå å forvirre leserne. Her er noen andre ting jeg tror en del velgere ikke er klar over:
  1. Det er to valg som pågår samtidig, og du kan velge ulikt parti i de to valgene.
  2. Du kan gi slengere til kandidater fra andre partier enn det du stemmer på, men da gir du samtidig litt av stemmen din til partiet denne andre kandidaten tilhører. (Valgloven §7-2 (3))
  3. Du trenger ikke valgkortet for å stemme - det holder med legitimasjon. Men valgkortet gjør det lettere for de som jobber i valglokalet å finne deg i manntallet.
  4. Du trenger ikke legitimasjon dersom stemmemottakeren kjenner deg. I alle andre tilfeller trenger du legitimasjon (det holder ikke med valgkort).
  5. Det er ikke lenger noen lovregler mot å være full når man stemmer. De fleste velger likevel å være edru.
Fordelingen av plasser i kommunestyrer og fylkesting (og bydelsutvalg i Oslo) foregår etter St. Laguës modifiserte metode, som er beskrevet i Valglovens §11-4 (3) slik: "St. Laguës modifiserte metode innebærer at hver listes stemmetall divideres med 1,4-3-5-7 osv. Hvert stemmetall skal divideres så mange ganger som det er nødvendig for å finne det antall mandater listen skal ha. Det første mandatet tilfaller den listen som har den største kvotienten. Det andre mandatet tilfaller den listen som har den nest største kvotienten osv. Hvis flere lister har samme kvotient, tilfaller mandatet den av listene som har størst stemmetall. Har de samme stemmetall, avgjøres det ved loddtrekning hvilken liste mandatet skal tilfalle." Så nå er det bare å lene seg tilbake og vente på at velgerne - og så matematikken - gjør sitt...

No comments:

Post a Comment