Tuesday, September 13, 2011

En stemme til SV er en stemme til Ap

SV ble den ene av valgets store tapere i natt. Jeg har sans for Kristin Halvorsen som person, men valgkampen de har ført i Oslo har ikke vært mye å skryte av. Et av SVs mantra har vært at "en stemme til Venstre er en stemme til FrP". Dette skamløse forsøket på å villede de av velgerne som ikke følger særlig med på Oslopolitikken, har heldigvis ikke ført fram. Det ser ut til at Venstre holder stand mens SV går tilbake.

For Oslo ville aldri ha fått billigere månedskort, slik Venstre lovet før forrige valg, hvis en stemme til Venstre var en stemme til FrP. Vi ville aldri fått mengder av nye ladepunkter for elbiler hvis en stemme til Venstre var en stemme til FrP. Vi ville aldri ha klart å redde Oslo Nye hvis en stemme til Venstre var en stemme til FrP. Og hva ville ha skjedd med bibliotekene hvis en stemme til Venstre var en stemme til FrP? Eller med videreutdanningen av lærere? Sannheten er at en stemme til Venstre har ført til mye god Venstrepolitikk i foregående periode, og at en stemme til Venstre fortsatt vil føre til mye god Venstrepolitikk i kommende periode. Vi unngikk rødt styre i Oslo, ser det ut til, og det er jeg veldig glad for.

Ap går fram og SV tilbake i Oslo. De siste stortingsvalgene har jo en stemme til SV vist seg å være en stemme til Ap - i den forstand at SV har spist de lekreste kamelretter dandert av Stoltenberg og Haga/Navarsete. Etter hvert kan det se ut som at mange av velgerne har gitt opp, og like godt gir stemmen direkte til Ap.

I min bydel ser det derimot begredelig ut. Ap kan ende opp med mer enn 50 prosent av stemmene og rent flertall i bydelsutvalget. Venstre kommer neppe inn, og også Rødt ser ut til å falle ut - det eneste partiet som har vært en tydelig opposisjon til Aps og administrasjonens styring av bydelen de siste fire årene. Det kan gi riktig traurige bydelsutvalgmøter, hvor alt er bestemt på Aps gruppemøter på forhånd. Riktignok er dette basert på tallene fra kommunestyrevalget, men jeg har ikke stort håp om at de røde skal gjøre det vesentlig dårligere lokalt.

Resultatene i resten av landet viser store lokale variasjoner, naturligvis, men hovedtrenden er en flukt fra FrP over i Høyre. Det er bra, og kan gi bedre samarbeidsmuligheter inn mot sentrum i mange kommuner.

Alt i alt et helt greit valgresultat, synes jeg. Gleden over at Venstre ser ut til å beholde sin innflytelse i Oslo bør tross alt overskygge skuffelsen over at vi neppe kommer inn i bydelsutvalget denne gangen heller.

No comments:

Post a Comment