Sunday, September 25, 2011

Marianne Borgen inviterer Venstre til trepartisamarbeid ... med MDG ...

Marianne Borgen (SV) skriver på Facebook at "Jeg utfordrer Venstre til å vurdere å samarbeide med miljøpartiene MDG og SV, for å bygge en miljøallianse i Oslo. Sammen kan vi få til mer kollektivtrafikk, flere sykkelveier og en grønnere byutvikling. Jeg utfordrer Trine Schei Grande [sic], nyvalgt medlem av Oslo Bystyre, til også å snakke med venstresiden,først da er Venstre et reelt sentrumsparti, ikke som nå at de bare snakker med høyresiden."

Dette er jo morsomt. MDG, SV og Venstre er dessverre fryktelig langt unna flertall i Oslo bystyre. Det er derfor ikke slik at de tre partiene kan danne byråd sammen - og de kan heller ikke alene "få til mer kollektivtrafikk, flere sykkelveier og en grønnere byutvikling". Og det er heller ikke slik at Venstre må vende seg til SV for å få til dette - skal man være litt polemisk kan man vel si at Venstre har fått til mer ved å forhandle om budsjetter med Høyre og FrP enn SV har fått til i regjering med Ap og Sp.

Men hvis dette er et signal om at SV vil frigjøre seg fra Aps favntak, er det jo likevel et interessant politisk signal...

No comments:

Post a Comment