Thursday, August 25, 2011

Lotte Sandberg får en tankevekker

Det er litt artig å følge Lotte Sandbergs skriverier i Aftenposten. Hun er stort sett uenig i det meste. Nå vil hun verne Munchsalen, og dermed hindre at Nasjonalgalleriet får nye, flotte lokaler på Vestbanen i Oslo, bedre egnet for å vise fram de fantastiske samlingene.

Hun er naturligvis irritert når politikere mener noe annet enn fagfolkene på museet. Men nå er hun sannelig også irritert når de mener det samme. I dagens Aftenpost har hun nemlig følgende fascinerende setning:

"Og det er mildt sagt tankevekkende at det nå er Nasjonalmuseets egne ansatte som går i bresjen for en avvikling [altså flytting til nye lokaler, min anm.] som opprinnelig ble unnfanget av politikere fjernt fra fagmiljøet.

Ja, for i Sandbergs verden er det naturligvis politikerne som tar feil, selv når de får støtte fra museets egne eksperter.

No comments:

Post a Comment