Sunday, August 21, 2011

Stemmetvang?

Av de mer bisarre forslagene til "mer demokrati" jeg har sett i det siste, er forslaget om stemmetvang. Altså at man skal oppnå valgdeltakelse på nær 100 prosent ved å true velgerne til valglokalene.

Jeg synes forslaget er prinsipielt forkastelig. Jeg mener dessuten at det ikke vil kunne fungere. De to argumentene gjør at jeg altså er imot forslaget...

Hvorfor prinsipielt forkastelig? Fordi jeg mener det er en nødvendig del av demokratiet at man også velger om man vil stemme eller ikke. Dersom man av ulike årsaker innser at man ikke har grunnlag for å velge hvem man skal stemme på, bør ikke den vurderingen overprøves av myndighetene. Som en (potensiell) velger sa til meg på stand her om dagen: når du har vært til sjøs i over 30 år mister du litt interessen for lokalpolitikk i hjemlandet. Det må respekteres.

Og fordi det å stemme er et privilegium. Vi lever i et demokratisk land, og valgdagen er en feiring av dette - av vår rett til å stemme. Å gjøre om dette til et lovpålegg som mange da vil gjøre fordi de må og ikke av glede, er ille.

Hvorfor mener jeg at det ikke vil kunne fungere?
For det første: skal vi ikke fortsatt ha hemmelig valg? For hvis vi skal ha hemmelig valg, oppnår man bare å skremme velgerne til valglokalet hvor de kan stemme blankt hvis de vil.
For det andre: Å utvanne stemmene fra de 60-70 prosent som ønsker å stemme med stemmene til 30-40 prosent som ikke er interessert og som stemmer på måfå, vil også utvanne demokratiet.
For det tredje: Hva skal straffenivået være? Skal det være som med mange andre bøter, at rikfolk kan droppe å stemme (for de har råd til bota), mens fattigfolk må gjøre det?

Vi kaller stemmeretten en borgerplikt - men det er en forkortelse. Det vi mener er at det bør være en viktig samfunnsoppgave for alle som lever i Norge å sette seg inn i hvordan samfunnets styre, gjøre seg opp sin mening om det og så stemme i tråd med dette. Å innføre lovpåbud om kun det siste av disse stegene, er en farlig kortslutning. (Og å innføre lovpåbud om hele prosessen er heldigvis en umulighet.)

No comments:

Post a Comment