Thursday, August 16, 2007

Ambulansefolkenes avskjedssøknad

VG skriver at ambulansefolkene som skjelte ut Ali Farah og lot ham ligge igjen blødende på bakken, ikke angrer noenting og ikke ville ha handlet annerledes.

Dette er en soleklar avskjedssøknad. Det kan tenkes (rent hypotetisk) at disse folka kan brukes til noe i en annen jobb, men ambulansesjåfører er de opplagt ikke skikket som. Ambulansesjåfører som mener at jobben deres er å rykke ut til alvorlig skadde folk for å kjefte på dem og så reise tilbake, trenger vi faktisk ikke. Så får domstolene vurdere om lovene våre er gode nok til at ambulansesjåførene også kan bures inne for dette.

No comments:

Post a Comment