Friday, August 10, 2007

Skandalen i Sofienbergparken

Når en hodeskadd mann får ambulansehjelp, forventes det at ambulansepersonalet bidrar med annet enn å rope "din tulling" og "ditt svin" eller "din gris", eller "diagnoser" som "toget har gått for din del". Når Arild Østergaard, divisjondirektør på Ullevål sykehus, kaller dette "uhensiktsmessig språkbruk" er det en bagatellisering som tatt ut av en lærebok om hvordan man IKKE skal takle skandaler man er ansvarlig for.

Forfatter Anne Holt skriver i Aftenposten i dag under tittelen "Tragedien i parken" om sykehusledelsens desperate forsøk på å argumentere for at dette ikke er rasisme. Det er naturligvis vanskelig å konkludere entydig med at ikke en hvit mann ville ha fått en like hårreisende behandling. Men kanskje statistikken kan komme oss til hjelp?

Hvor mange hvite nordmenn har opplevd at ambulansen har "stukket av" når de har ligget der med hodeskader? Hvor mange hvite nordmenn er drept i politiets varetekt i det siste?

Det er en gammel sak at innvandrere ikke får jobber i Norge - selv de som er høyt utdannede leger og ingeniører. Vi er så vant til det at vi ikke blir forbannet over det lenger. Nå kan ting tyde på at rasismen også gjelder om man skal få legehjelp og om man skal få beholde livet når politiet banker på døra.

I dette forrige avsnittet skriver jeg at ting "kan tyde på". Jeg har ikke beviser for at det er slik, men det er ikke poenget. Poenget er at en snikende mistanke om at det kan være slik, bør få det til å gå kaldt nedover ryggen på oss alle. Det er ikke et slikt samfunn vi ønsker.

Sykehusledelsen ved Ullevål må gå. De ser ikke alvoret. Ambulansepersonalet bør straffes, dersom det kan bevises at de har brutt noen lov, slik det ser ut som. Og politiet bør sette av like mye ressurser på etterforskning når folk dør i politiets varetekt som de gjør når politimenn dør - rett og slett av hensyn til politiets anseelse.

No comments:

Post a Comment