Thursday, August 23, 2007

Avgang uten forståelse

"Tanken på at den dumhet fra min side for så mange år siden skulle få slike konsekvenser at det kunne påvirke en valgkamp over hele landet 16 år senere, virker nesten absurd", sa Per Ditlev-Simonsen idet han gikk av som ordfører i Oslo.

Det var en klok beslutning å gå av. Men det er ikke like mye tegn på klokskap at han fortsatt ikke har forstått rekkevidden av saken. For dette handler ikke bare om en dumhet for mange år siden, men en daglig dumhet - hver dag han ikke har løftet røret og ringt likningskontoret for å rydde opp i skatteunndragelsene sine. Og det er betenkelig at han fortsatt ikke gjør noe for å bringe lys over hvor pengene opprinnelig kom fra.

Dessverre kan dette avgjøre bystyresammensetningen i Oslo de neste fire år, og vi kan måtte ende med Gerhardsen som byrådsleder istedenfor Lae. Det vil være trist.

No comments:

Post a Comment