Wednesday, August 29, 2007

Helsetilsynet refser Ullevål og ambulansesjåførene

Helsetilsynet i Oslo og Akershus vurderer den medisinske undersøkelse og behandling som ikke forsvarlig.

Helsetilsynet i Oslo og Akershus vurderer at plikten til å yte omsorgsfull hjelp ikke er ivaretatt.

[Helsetilsynet i Oslo og Akershus vurderer uttalelsene fra ambulansepersonellet som] klart diskriminerende oppførsel og som kan forstås med rasistiske overtoner.


Dette er konklusjonene i rapporten om skandalen i Sofienbergparken. Helsetilsynet i Oslo og Akershus ber Statens helsetilsyn om å vurdere både advarsel, tap av autorisasjon og begjæring om påtale.

Rapporten ser grundig ut, og den bekrefter inntrykket som de mange vitnene har gitt tidligere. Ambulansepersonellet forsto eller burde forstått at pasienten var hardt skadet, men forlot likevel stedet uten å sørge for øyeblikkelig hjelp.

Det er vanskelig å unngå å bli rasende når man leser denne rapporten. Man SKAL bli rasende når man leser den.

No comments:

Post a Comment